onsdag 31 oktober 2012

Sänkt kadmiumgräns får nobben i EU


Sverige får inte sänka gränsvärdet för kadmium i gödsel. Att i stället återinföra en skatt på kadmium är inte aktuellt, enligt landsbygdsdepartementet.

Utan särskilda skäl betraktas ett lägre gränsvärde som brott mot den gemensamma marknadens regler. Landsbygdsdepartementet har försökt argumentera för att det svenska sötvattnets mjukhet, den svenska jordens förhållandevis låga pH-halt och den svenska konsumentens hälsa gör att Sverige bör få sänka gränsvärdet från 100 till 46 gram kadmium per ton fosfor.

Men EU-kommissionen köper inte landsbygdsdepartementets argument. De svenska förhållandena vad det gäller vatten, mark och folkhälsa är inte så specifika att de tillåter ytterligare undantag från den gemensamma marknaden, anser den. Att Sverige har ett gränsvärde för kadmium överhuvudtaget är en dispens då EU inte har några gemensamma regler för det. EU-kommissionen planerar dock att lägga fram ett förslag under nästa år. Hur länge ska vi betala och medverka i detta spektakel? EU är bara ett kapitalistiskt system!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt
Fettet behandlas med lut innan det blir margarin

I Unilevers fabrik i Helsingborgs hamn tillverkas Becel, Lätta, Milda och Flora. En person med insyn i tillverkningen har tagit bilder från fabriken som Aftonbladet nu kan visa.

Varningsskyltar, brandfarliga ämnen i stora tunnor och brandsläckare gör att det mer ser ut som ett kemiskt laboratorium än en livsmedelsfabrik. Det är långt ifrån de vackra böljande rapsfälten som visas i reklamen.

Margarin består av olika oljor, vatten, tillsatser och aromämnen. Men det är inget som går att bre på smörgåsen. För att få en smörliknande konsistens måste ingredienserna genomgå flera kemiska processer. Fettet som kommer ut är brunaktigt. Det behandlas med fosforsyra och neutraliseras med lut för att ta bort lecitin och fria fettsyror. Sedan bleks fettet med blekjord för att få en neutral färg och smaken neutraliseras med hjälp av vattenånga.

Låter gott va?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

söndag 9 september 2012

Beta-glukan sänker kolesterol


Jag äter Beta-glucare som innehåller beta-glukan, för att sänka mitt höga kolsterol som ligger på 8,9(totalt). Doktorn har ingen annan patient med så högt värde! Lite otäckt.

För att få i sig 3 gram betaglukan på annat sätt, behöver man äta 3-4 portioner havregrynsgröt - varje dag.Nu äter jag istället 1 dl per dag. Tyvärr är de stenhårda, men går att få i sig tillsammans med fil. Nästa vecka ska jag kolla mitt kolesterolvärde. Jag har också börjat äta lättfil (äckligt) och slutat ta mjölk i kaffet. Inga mackor med ost heller. Det blir spännande att se om det har gått ner.

För människor är b-glukan positivt för hälsan eftersom den kan sänka både kolesterolhalten och glukos- och insulinhalten i blodet. En sänkning av kolesterolhalten anses minska risken för att få hjärt-kärlsjukdomar som är ett stort problem i västvärlden. Minskad glukos- och insulinhalt minskar risken för typ 2-diabetes som också är ett vanligt problem.

De här fysiologiska effekterna beror troligtvis på att b-glukan ger en ökning av viskositeten i tarmen när man äter b-glukanrika livsmedel, som t ex havrekli eller kornmjölsgröt. Viskositetsökningen gör att gallsyror och kolesterol dräneras från tarmen. För att bilda nya gallsyror i levern måste kolesterol då tas från blodet, vilket gör att kolesterolhalten i blodet minskar. I USA har FDA (Food and Drug Administration) godkänt ett hälsopåstående för lösliga kostfibrer, inkluderat b-glukan, i både havre och korn. Det är troligt att även den europeiska livsmedelsmyndigheten kommer att godkänna ett hälsopåstående för β-glukan i havre och korn.

Bloggar: ,,Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd,

tisdag 14 augusti 2012

Dole Goes bananas

I efterhand kanske Fredrik Gertten borde ha vetat att han var i riskzonen när han gjorde en film om världens största frukt och grönsaksföretag, Dole. Men sedan kunde han inte ha förutsett hur långt Dole Foods skulle gå för i sin strävan att hindra sina 2009 dokumentära bananer från att nå den stora skärmen.

'' Jag kanske var naiv, men då kanske det är en bra sak att vara naivt,'' säger Gertten, som har varit i Australien denna vecka som en gäst hos Melbourne International Film Festival. '' Om du hela tiden tänker "Åh skurkarna kommer efter mig", kanske jag inte skulle ha modet att göra denna film.''

Bananer byggdes runt ett 2007 rättsfall där Los Angeles advokater Juan Jose Dominguez och Duane Miller hävdade Dole medvetet hade utsatt arbetare på ett bananplantage i Nicaragua för att Dibromochloropropane (DBCP), ett bekämpningsmedel känt för att orsaka sterilitet.

För Kemiföretaget Dow, som hade slutat sälja bekämpningsmedel år 1977 uppstod det övertygande bevis för att medlet orsakade sterilitet, och det förbjöds i USA helt och hållet 1979. Men när Dow skrev för att informera klienter om att DBCP inte längre skulle vara tillgängligt, svarade Dole att underlåtenhet att ge det kemiska medel som utlovats skulle utgöra ett allvarligt kontraktsbrott.

En seger i rätten skulle säkert sända ett tydligt budskap till Dole - ett amerikansk multinationellt företag med intäkter på nästan $ US7 miljarder per år - att sedimentering var ett mycket bättre alternativ än att slåss.

Och vann gjorde arbetarna - utom på en punkt.Sex av dem visade sig vara sterila till följd av exponering för bekämpningsmedlet och tilldelades $ 3,2 miljoner i skadestånd. Juryn beviljade ytterligare $ 2,5 miljoner i skadestånd

Read more: http://www.theage.com.au/entertainment/going-bananas-how-big-money-put-the-skids-on-justice-20120810-23zvs.html#ixzz23Xsq82oL

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

Så funkar prissättningen på mat

Mat ska vara billigt – kosta vad det kosta vill.Så här skriver bloggen "Johans gröna ögon":

" Kemiska tillsatsmedel har i det närmaste varit en förutsättning för att kunna bygga den storskaliga, specialiserade livsmedelsindustri vi har idag. En industri där förädlingen ofta sker långt från produktionen, något som innebär många och långa transporter – först från gård till fabrik, sedan från fabrik till försäljningsställe. Detta i sin tur ställer höga krav på hållbarhet. Förr i tiden uppnådde man hållbarhet genom tekniker som inläggning, torkning, rökning m m. Man förädlade maten. Idag uppnås lång hållbarhet med hjälp av frysning eller kemiska konserveringsmedel (eller rentav både och). Effektiva produktionslinjer ställer också krav på hur råvaran ska vara beskaffad för att bäst passa in i produktionsprocessen. Där spelar sådant som storlek, form, utseende och renhet stor roll.

I regel ska så slutprodukten säljas under ett varumärke. Idag är det faktiskt ofta varumärket i sig som avgör vilket pris man kan sätta på en produkt. Konsumenten förväntar sig att en viss produkt under ett visst varumärke ska smaka likadant varje gång hon köper den, att hon ska veta vad hon får. Men råvaror är mycket sällan identiskt lika. Olikheterna beror bland annat på växtplats, jordens beskaffenhet, på väder och vatten. Även om odlaren jobbar hårt för att försöka säkra att så mycket som möjligt görs på samma sätt i odlingsprocessen, finns det inga garantier för att resultatet ska bli detsamma. Artificiella smak- och aromämnen fyller därför en viktig funktion när det gäller att reglera, eller jämställa smaker. Även utseendet ska vara homogent. Det justeras med hjälp av en rad medel som fixar till färg och konsistens"

Mycket tyder på att ekologiska produkter på ett mycket tydligare sätt speglar de faktiska kostnaderna för produktionen, skriver Johan.

Tyvärr är det utseende och form som avspeglas också vad gäller kvalitetsmarkörer inom livsmedelshandeln. Kvalitet borde istället gälla smaken.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

Findus visste att reningsverket inte funkade

Länsstyrelsen polisanmäler nu Findus efter utsläppet i Vegeå, som beskrivs som en ekologisk katastrof.

Det var i söndags kväll som boende längs Vegeå i Skåne, upptäckte att mängder av döda fiskar låg och flöt i vattnet som blivit gult och illaluktande. Det stod snart klart att orsaken var utsläpp av organiskt material från Findus vilket lett till akut syrebrist i vattnet.

Hela sträckan från Findus till mynningen i Skälderviken tros vara drabbad, och länsstyrelsens experter fruktar att det tar flera år för livet i ån att återhämta sig. Vattnet innehåller mindre än 1 mg syrgas per liter. Det visar provtagningar som gjorts längs hela sträckan.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

torsdag 9 augusti 2012

Mjölkbonde använde avloppsslam


Under tre års tid har mjölkbönderna tagit emot i stort sett allt slam som reningsverket i Österbymo tre mil västerut har framställt. Avloppsslammet hygieniseras genom iblandning av kalk och är därför vitt. Reningsverket tar inget betalt för slamprodukten.

Arla fick kännedom om slamspridningen i slutet av april och utreder nu fallet. Enligt Ove Johansson, ansvarig för kvalitetsprogrammet Arlagården, pågår för närvarande en juridisk översyn.Nu riskerar bonden att stängas av.

Slam förbjudet på fodergröda

Enligt Naturvårdsverkets författning från 1994 får slam inte användas på betesmark eller på åkermark som ska användas för vallfodergrödor som ska skördas inom tio månader räknat från spridningstillfället. Samma regler gäller för odling av bär, potatis, rotfrukter och potatis.

Svensk Mjölk tillämpar stängare regler med en karenstid på tre år från spridningstillfälle till skörd. Inköpt foder får ha odlats på slamgödslad mark förutsatt att reningsverket som levererat slammet är certifierat i Revaq.


Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

tisdag 26 juni 2012

Lantbruk avstängt efter att ha odlat gröda på slam

Lantbruk avstängt efter slamspridning

Under tre års tid har mjölkbönderna tagit emot i stort sett allt slam som reningsverket i Österbymo tre mil västerut har framställt. Avloppsslammet hygieniseras genom iblandning av kalk och är därför vitt. Reningsverket tar givetvis inget betalt för slamprodukten. De vill ju bli av med skiten

Arla fick kännedom om slamspridningen i slutet av april och utreder nu fallet. Enligt Ove Johansson, ansvarig för kvalitetsprogrammet Arlagården, pågår för närvarande en juridisk översyn.

Om mjölkgården stängs av blir fallet det första i sitt slag i Sverige för Arla. Det har däremot förekommit Danmark.

Enligt Naturvårdsverkets författning från 1994 får slam nämligen inte användas på betesmark eller på åkermark som ska användas för vallfodergrödor som ska skördas inom tio månader räknat från spridningstillfället. Samma regler gäller för odling av bär, potatis, rotfrukter och potatis.

Svensk Mjölk tillämpar stängare regler med en karenstid på tre år från spridningstillfälle till skörd. Inköpt foder får ha odlats på slamgödslad mark förutsatt att reningsverket som levererat slammet är certifierat i Revaq. Vad nu det ska vara bra för? Skulle certifierat slam som innehåller tex läkemedel vara bättre? Enligt min mening är det bara en avledande manöver från kommunens sida.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

måndag 25 juni 2012

Mataffärer märker om gammalt kött!Skrämmande hur mataffärer hanterar gammal mat! Visserligen är det överdrivet att slaviskt följa bäst-före-datum, men det finns ju gränser. T ex när man tar upp mat från golvet och använder den eller när grön köttfärs eller gammalt kött mals om till ny köttfärs med nytt bäst-före datum.

Det bästa är nog att köpa ett köttstycke och mala köttförs själv.Efter detta vet man ju inte om man kan lita på märkningen över huvud taget! Är ekologiska livsmedel ekologiska?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

måndag 11 juni 2012

Förebyggande hälsovård lönar sig!


Professor Stig Bengmark skriver i GP: "Det är ett otvetydigt faktum att många kroniska sjukdomar, liksom fetma, är en konsekvens av vår livsstil med bland annat brist på motion, men också av ett för stort och felaktigt födointag. Enligt en undersökning, publicerat i ett av Augusti-numren av tidningen Lancet så kommer i USA och i Storbritannien fram till år 2030 antalet överviktiga stiga med ytterligare nästan 20 procent och åtföljas av ytterligare cirka 8 miljoner fall av diabetes, 7 miljoner av hjärtkärlsjukdom och stroke, cirka 600 000 fler cancersjuka, förlust av mellan 26 och 55 miljoner levnadsår och ökning av årliga hälsovårdskostnaderna med cirka 60 miljarder dollar.

"Det är främst personer med låga inkomster och låg utbildning, som drabbas av fetma och kroniska sjukdomar. Fetma är i Asien, speciellt hos kvinnor, nästan 20 gånger vanligare i denna grupp, i Norden cirka tre gånger, medan skillnaderna i de mest fetmadrabbade länderna USA och England tycks nästan ha försvunnit. Två utredningar, en av Socialstyrelsen och en av LO, visade redan för några år sedan att lågutbildade/lågavlönade har 60 procent mer sjuklighet, något som också drabbar deras barn. Trots denna skakande information har mycket litet blivit gjort för att förbättra situationen för dessa grupper."

Bengmark anser att gluten samt mjölkprodukter orsakar många välfärdssjukdomar och att politikerna borde satsa mer på förebyggande hälsovård. Där håller jag med. akutmottagningarna är fulla av människor som varken kan ta hand om enkla åkommor eller har kunskap om vilka kost man ska äta för att må bra.

Stig Bengmark är läkare på Sahlgrenska sjukhuset 1959–1969, professor medicinska fakulteten Lunds Universitet 1970–1994, Honorary Visiting Professor, medicinska fakulteten London University sedan 1999..

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

torsdag 31 maj 2012

Salmonella i köttfärs


Efter ett salmonellalarm återkallas nu nötfärs, fläskfärs, hamburgare och blandfärs märkta med Coop respektive Scan.Det gäller köttprodukter med utgångsdatumn 22 maj respektive den 30 maj.

I söndags återkallades flera köttprodukter av märket Coop sedan spår av salmonella upptäckts vid stickprov. Nu dras allt som producerats på samma linje i samma anläggning tillbaka som en säkerhetsåtgärd.Kunder som har en produkt hemma uppmanas att återlämna den till butiken.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

söndag 22 april 2012

Stark kritik mot LCHF

http://www.skanskan.se/article/20120420/OPINION/704209844/1061/-/ingen-rubrik
">
Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag i Sverige  är starkt kritisk till LCHF-dieteten som gjort att många ökat stt intag av fett och kött. Han skriver så här:

"En handfull läkare utan känd egen forskningsbakgrund marknadsför LCHF-dieten, lågt kolhydratintag och högt fettintag, för behandling av fetma och associerade sjukdomar. Detta är allvarligt eftersom så gott som all vetenskap expertis är eniga om att minskad konsumtion av animalieprodukter och speciellt mättat fett är viktigt för att framgångsrikt bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma och diverse andra folksjukdomar."

Paulsson menar vidare att LCHF-kostens förespråkare gör en logisk kullerbytta då de hävdar att begränsning av intag av föda rikt på socker och stärkelse automatiskt innebär att det ska ersättas av stora mänger animaliskt fett. Socker och stärkelseintaget måste radikalt minskas, men det bör inte ske genom ökat konsumtion av ko- och grisfett. Paulsson föreslår att bokstäverna i LCHFs första halva LC (Low Carb) är välbefogade medan andra halvans bokstäver HF (High Fat) saknar vetenskaplig grund. Byts LCHF mot RCRF (Right Carb Right Fat) kan det bli vetenskapligt korrekt. Rätta kolhydrater är då främst gröna blad och andra grönsaker som inte kokats sönder och rätt fett är fleromättat och enkelomättat fett, som kommer från vegetabilier som exempelvis avokado och oliver.

Livsmedelsverket varnar för LCHF på sin hemsida och hänvisningar till Världscancerfonden och Världshälsoorganisationen för mer information. Världscancerfonden rekommenderar ett genomsnittligt årligt köttintag på cirka 15 kilo per person. Köttkonsumtionen steg i Sverige mellan 1960 och 2006 från 51 till 86 kilo per person och år samtidigt som ostkonsumtionen ökade från 8 till 18 kilo.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

måndag 16 april 2012

LCHF och GI-kost ökar risken för diabetes

En forskare vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dragit slutsatsen att människor som konsumerar låga halter av kolhydrater har en högre risk än andra att insjukna ityp-2 diabetes. Minna Similä , vars doktorsavhandling i ämnet granskades vid Helsingfors universitet på fredagen, har studerat effekterna av glykemiskt index (GI) på diabetes.

I studien ingick data från 26.000 medelålders män. GI visar hur snabbt kolhydrater höjer blodsockret. I mitten av 2000-talet fanns det rapporter om att livsmedel med ett högt GI leder till en ökad risk för diabetes. Bagerier reagerade på rapporterna genom att utveckla speciella lågt GI bröd, till exempel.

På senare tid har det funnits en tendens i Finland för att eliminera kolhydrater ur kosten så mycket som möjligt, ersätta dem med protein, grönsaker och fett. Low-carb diet entusiaster sade att de kunde hålla sin vikt under kontroll, och det har varit en övertygelse om att det också skulle hjälpa till att hålla diabetes i schack.

Men i sin forskning  fann Similä att förhållandet mellan konsumtion av kolhydrater och diabetes  faktiskt var omvänt proportionella. De som åt kolhydratfattig mat visade sig vara mer benägna att insjukna i typ-2 diabetes, medan de som åt mer kolhydrater och mindre fett och protein hade en lägre risk att få sjukdomen.

Similä fann också att glykemiskt index hade inte fungerar som hon hade trott. Hon märkte att det finns stor variation i hur GI arbetar med olika människor. Samma vita bröd kunde höja en persons GI till 42, och en annan så högt som 103. Hon konstaterade att hålla en viktkontroll är det bästa sättet för att förebygga diabetes.

Det innebär alltså att kosten bör vara fett- och proteinfattig samt kolhydratrik. Det blir mycket frukt och grönsaker. Men hur är det med socker? Det är ju kolhydrater också.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

onsdag 11 april 2012

Råd att frysa lax tas bort

Risken att odlad lax ska innehålla parasiter är ytterst liten. Det visar en riskvärdering som EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, har gjort. Livsmedelsverket tar därför bort rådet att frysa odlad lax innan den äts rå eller gravas.

Det är vanligt att vild fisk bär på parasiter som kan orsaka besvär hos människor. Hur stor risken är beror på var den är fångad. Odlad fisk kan bli infekterad med parasiter på två sätt – om den utfordras med obehandlad fisk eller om odlingen baseras på ung vild fisk som fångats och sedan föds upp. Efsa bedömer att sannolikheten att odlad lax, Salmo salar, ska vara infekterad med parasiter är ytterst liten, eftersom laxodling inte baseras på vild fisk och fisken odlas i flytande kassar eller tankar på land och föds upp på pellets. Data visar också att det är oerhört sällsynt att odlad lax bär på parasiter.

– Däremot kan annan odlad fisk och vild fisk innehålla parasiter. Därför gäller fortfarande rådet att frysa sådan fisk innan den äts rå eller gravas, säger Mats Lindblad.

Parasiter dör om fisken hettas upp till 60 °C i minst en minut eller om man fryser den i minus 18 °C i tre dygn.

När det gäller fisk som säljs för att ätas rå eller nästan rå finns särskilda regler. Den måste antingen frysas eller ha odlats på ett sådant sätt att livsmedelsföretaget kan visa att den är säker med tanke på parasiter. Risken för att man ska drabbas av parasiter från fisk när man till exempel äter sushi på restaurang eller gravad fisk som man köpt i affär är därför ytterst liten.

Fakta parasiter
Spiralmask och torskmask är vanlig i vild fisk från salta vatten, till exempel längs västkusten, och fisk från södra delen av egentliga Östersjön. Parasiterna kan orsaka illamående och ibland också kräkningar eller magsmärtor. Symtomen uppträder några timmar efter att man ätit en levande larv och försvinner vanligtvis inom två veckor.

Fiskbinnikemask är vanlig i vild fisk från insjöar, vattendrag och Bottniska viken. Om man smittas får man i regel inga symtom alls. Enstaka personer kan få vitamin B12-brist eftersom den vuxna masken förbrukar detta vitamin. Ökad eller minskad aptit, buksmärtor eller blodbrist kan också förekomma.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

Finns inga riktlinjer från Kravmärkt på skinkor?

Köpte två ekologiska skinkor på Kaprifolkött, Opaltorget, som krympte ca 50% ( inkl. svål)! Enligt butiksägaren, var 30-40% normalt! Jag hade dessutom tillagat dem i folie i ugnen och då ska de krympa mindre. Eftersom jag inte hade kvar kvittot fick jag ingen ersättning,men jag kommer aldrig att sätta min fot där mer igen.Vi är grymt besvikna och känner oss lurade.

Jag och min familj älskar dopp-i grytan,men det gick inte med spadet från denna skinka som var grumligt/äckligt.Fettet brukar normalt lägga sig som ett lock ovanpå när spadet har kallnat,men så var det inte här. Fettet var upplöst i spadet. Inte ens fåglarna ville äta skinksvålen, då är det något som är fel!

Det är skamligt att spruta in en massa vatten i skinkan för att den ska väga mer. Vi får betala ett högt kilopris för en massa vatten. För att den ska hålla kvar vattnet sprutar man också in stabiliseringsmedel.

När man köper en ekologisk/KRAV-märkt skinka förväntar man sig att den inte ska innehålla en massa vatten- fejkad julkinka!Är det verkligen tillåtet att göra så här om man säger sig sälja ekologisk/KRAV-märkt mat? Hur kan man lita på att deras andra kött följer riktlinjerna om inte skinkan gör det?

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

onsdag 4 april 2012

Bra att kunna tolka äggkoden

När du köper ägg i svenska butiker kan du nästan alltid räkna med att de kommer från svenska hönor. Med hjälp av koden på ägget kan du som konsument göra ett aktivt val – men då gäller det att kunna tolka koden.

Vi är i princip självförsörjande på ägg i fjol var 97 procent av alla ägg som såldes i Sverige av svenskt ursprung. Så som konsument är valet av ursprungsland ganska enkelt.

De flesta äggförpackningar är tydligt märkta med hur hönsen har det. Men på alla ägg finns också en kod som ger dig information. Första siffran i koden visar produktionskoden. 0 innebär ekologiskt producerade ägg, där hönorna har möjlighet att gå ut. Nytt för i år är märkningen 1 som betyder frigående höns som även har möjlighet att vistas utomhus, skriver Icakuriren. Frigåendehöns som hålls inomhus får 2 och slutligen får burhönsen en 3:a.

Efter siffran kommer en tvåställig landskod och de sista siffrorna visar vilken produktionsanläggning ägget kommer ifrån.

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

tisdag 27 mars 2012

Vilseledande etikett på barnmat

Matjätten Nestlés fruktpure ”Aprikos Päron” innehåller 54 procent äpple och 30 procent av persika. Endast sex procent av innehållet är päron och tio procent aprikos. Purén, som främst används som barnmat, innehåller även tillsatt C-vitamin.

Produkten säljs med avsikt att ge intryck av att fruktpurén består av aprikos och päron som huvudingredienser. Jag anser att det är vilseledande marknadsföring, skriver en konsumet till Konsumentverket enligt Foodmonitor.se.

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

Grandios pizzabluff

Tillsammans med en norsk journalist avslöjade Hemlige kocken i tidningen Dagbladet vad norrmännens moderna nationalrätt, Grandiosapizzan, egentligen består av – eller snarare vad som saknas.
Det var innehållsförteckningens ”pizzakött” som fick honom att reagera. Bakom denna term dolde sig en intressant blandning av en okänd mängd nötkött, vatten, sojaprotein, stärkelse, vete, salt, kryddor, aromämne och konserveringsmedel.

Själva kötthalten i denna blandning visade sig vid kontroll med tillverkaren ligga på blygsamma 40 procent. Ändå stod det med stora bokstäver på förpackningen att ”En bit Grandiosa innehåller det samma som en brödskiva med Jarlsbergost, skinka och några paprika- och tomatskivor”.

Pizzaproducenten förklarade att det där med skinkan var ett pedagogiskt grepp för att förklara näringsvärdet och att förpackningen numera är historia. Medan det norska Livsmedelsverket var yrvaket och sa att saken måste undersökas. Vem är förvånad?

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

tisdag 13 mars 2012

Rött kött ökar risken att dö ung

Forskare på Harvard-universitetet har, i en studie med 121 000 personer, slagit fast att rött kött ökar risken att dö ung. Den som åt en portion obearbetat rött kött per dag ökade risken med 13 procent och när det gäller bearbetat kött, som korv och bacon, var siffran högre – 20 procent.

Att byta ut det röda köttet mot fisk, kött från fågel eller nötter sänkte risken för att dö i förtid. Särskilt nötter är en bra alternativ proteinkälla och drog ner risken med 19 procent.

Studiens författare säger att mellan sju och nio procent av dödsfallen kunde ha förhindrats om deltagarna hade konsumerat mindre än en halv portion rött kött om dagen. Bearbetat kött innehåller mättat fett, natrium, nitriter och cancerframkallande ämnen kopplade till kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar och cancer. Studien innehåller data om 37 698 män, som följts i 22 år, och 83 644 kvinnor, som följts i 28 år.

Studien som publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine går att läsa i sin helhet här .

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

lördag 3 mars 2012

Vetemjöl hälsofarligt pga kadmium visar nytt test

Vanligt vetemjöl innehåller så höga halter av tungmetallen kadmium att det kan vara hälso­farligt, visar Testfaktas analys. EU:s gränsvärde för kadmium i livsmedel följer inte heller unionens egen riskanalys.  Ekologiskt odlat mjöl är inte bättre än andra mjölsorter visar testet. Se även GP .

Inget fabrikat i undersökning ligger över EU:s gränsvärde för kadmium i mjöl som i dag är satt till 0,2 milligram per kilo, men som kan komma att sänkas till 0,1 milligram per kilo. Högst halt har Finax dinkelmjöl fullkorn med 0,07 milligram per kilo, medan övriga fabrikat ligger på 0,03 och 0,04 milligram per kilo.

Men om man i stället använder sig av den riskbedömning (tolererbart dagligt intag, TDI) som EU:s egen livsmedelsmyndighet EFSA gjort för kadmium blir halterna desto mer anmärkningsvärda. Enligt den skulle ett barn på tio kilo inte få äta mer än 50 gram (knappt en deciliter) om dagen av Finax dinkelmjöl innan det börjar bli ohälsosamt, eller 100 gram av övriga mjöl i undersökningen.

Det finns ingen anledning att sluta äta vetemjöl, säger Livsmedelsverket  som alltid tar alla larm med ro . Däremot ska man alltid försöka äta så varierat som möjligt för att sprida riskerna. Samtidigt tycker Livsmedelsverket att det är viktigt att få ner kadmiumhalterna i livsmedel genom att bland annat minska slamspridningen på svenska åkrar.

Även Kemikalieinspektionen har i ett remissutlåtande kritiserat slamspridningen. I rapporten Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull (2011) rekommenderar Kemikalieinspektionen även att gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel sänks kraftigt. Frågan ligger nu hos Jordbruksverket. När ska även Svenskt vatten fatta riskerna med avloppslammet?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

torsdag 1 mars 2012

Nytt fusk med datum på köttfärs

Tempo i Fjärås hade malt ner nötkött med bäst för datum 13 februari och satt sista förbrukningsdatum 15 februari. Enligt Kungsbacka kommuns livsmedelsinspektör Robert Singer hade man alltså malt ner gammalt kött och förlängt datumet. Men butikschefen Michael Nyhlén tycker inte att butiken gjort fel.

– Vi får förpackningar från Scan som det står bäst före datum på. Vi maler den färsen sen till våra egna paket. Ett öppet paket har vi två dagar på oss att mala och sälja. Vi malde halva paketet och då går det ut den 15. De vill ha det till att vi malt gamla grejer. Det stämmer inte, säger han till tidningen.

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

Ohyra i hasselnötter hos Netto

Över ett ton nötter som levererades till Nettos centrallager i Falkenberg var fulla med insekter och larver. Nötterna kommer från Turkiet och har skickats till Falkenberg via Tyskland. Det är EU:s varningssystem för livsmedel som slagit larm om ohyran i hasselnötterna, uppger Sveriges Radio Halland. Usch, det låter läbbigt! Jag hatar ohyra i mat!

Bloggar: ,, , , , , konsument, konsumenter

onsdag 29 februari 2012

Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa.

Matens pris: Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa.
           

 

Vinnnare av Stora Journalistpriset för Årets Avslöjande 2011

Vet du vad du äter?

Vill du veta vad du äter?

Eller vill du bara att maten ska vara billig?

 Aldrig förr har vi lagt så lite av våra pengar på mat. Bra, tycker vi förstås när vi står i matbutiken. Men baksidan är en utveckling som är på väg att få världens livsmedelsförsörjning att kollapsa.

Prispressen har förvandlat bondgårdar till resultatenheter i en multinationell industri, helt beroende av olja och naturgas. Ensidig odling innebär tung påfrestning på miljön. På åkrarna används bekämpningsmedel så giftiga att de varje år dödar en kvarts miljon människor. Djur avlas så hårt att de går sönder.

De prisbelönta Sveriges Radio-reportrarna Malin Olofsson och Daniel Öhman har rest jorden runt i jakt på den billiga matens verkliga kostnader. Genom unika rapporter från holländska växthus, danska grisgårdar, brasilianska betesmarker, vietnamesiska fiskdammar och skånska kalkonfarmer berättar de sanningen om svenskarnas nya favoritvaror.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

fredag 24 februari 2012

Vegan-korv på Pressbyrån

Pressbyrån lanserar vegankorv i några av sina Stockholmsbutiker. Det finns efterfrågan på ett alternativ till köttkorven och nu vill företaget testa produkten under en period, berättar marknadschef Maria Isaksson till Stockholms Fria.

Det verkar vara ett vettigt alternativ fördem som inte äter kött,men hur smakar det?
Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Krav-certifierat företag använde otillåtna bekämpningsmedel

Grönsaksföretaget Ryftes på Gotland som fällts i en omfattande miljöbrottsdom har ett Krav-certifierat packeri. Företaget har fällts för miljöbrott för otillåten användning och hantering av kemikalier i en omfattande och uppmärksammad dom vid Gotlands tingsrätt.

Krav:s produktlista kan man hitta följande grönsaker som kommer från Ryftes:
  • 1 kg Morot Ryftess Ryftes Konsument 1 kg
  • 1/2 kg morot Ryftes Konsument 0.5 kg
  • 10 kg rödbetor Ryftes Konsument 10 kg
  • 15 kg Morot Ryftes Storpack 15 kg

Men observera att ekomorötter och ekorödbetor från Ryftes kommer från andra ekologiska odlingar, men packas på Ryftes. Det faktum att Ryftes står med i Krav:s produktsortimentlista innebär inte att grönsakerna har odlats i Ryftes odlingar, enligt Krav. Ryftes har inga egna ekologiska odlingar.

Eftersom åtalet om miljöbrott inte berör den Krav-certifierade verksamheten, det vill säga packeriet, har certifieringsföretaget inte återkallat Krav-certifieringen för företagets packeridel. Däremot inväntar vi slutgiltig dom för att se om andra åtgärder behöver vidtas, säger Lars Hällbom, Regelchef på Krav, i ett pressmeddelande.


Här är den skrämmande listan på vad det dömda grönsaksföretaget har använt för gifter i sina egna, konventionella odlingar.Dessa ämnen har alltså släppts ut i det grustag där två anställda har sköljt sprutor som används för att bespruta odlingarna med bekämpningsmedel.

Värst är kanske att det totalförbjudna bekämpningsmedlet Afalon SC med ingrediensen Linuron har använts vid besprutning av morötter, ett ämne som bland annat kan ge fosterskador.
Bentazon som bl.a. anges vara farligt vid förtäring, allergiframkallande och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fenmedifam som bl.a. anges vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Klomazon som bl.a. anges vara hälsoskadligt farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kvinmerak som bl.a. anges vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Linuron som bl.a. anges kunna ge fosterskador, möjligt risk för nedsatt fortplantningsförmåga, misstänks kunna ge cancer, vara farligt vid förtäring samt vara mycket gilligtför vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

MCPA som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring och irriterar huden samt kan innebära risk för allvarliga ögonskador.
Metamitron som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Metzaklor som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt misstänks vara cancerframkallande.

Metribuzin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pendimetalin som bl.a. anges vara irriterande, kan ge allergi vid hudkontakt, mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Prosulfokarb som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Azoxystrobin som bl.a. anges vara giftigt vid inandning samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Boskalid som bl.a. anges vara giftligt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fenpropimorf som bl.a. anges vara reproduktionstoxiskt, möjlig risk fosterskador, hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt var mycket giftligt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Propikonazol som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring, kunna ge allergi vid hudkontakt samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pyraklostrobin som saknar officiell klassificering men enligt yttrandet från SKL bör klassificeras som hälsoskadligt, farligt vid förtäring, irriterande för ögon och hud samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Cypermetrin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Primikarb som bl.a. anges vara giftigt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Tiakloprid som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 21 februari 2012

Kolesterolet tillbaka på -80 talets nivåNu är hjärtläkare i Umeå oroliga för att LCHF är skadligt för hälsan. Kolestereolet är tillbaka på -80-talets nivå bland Västerbottningarna. Eftersom det fortfarande är osäkert om kolesterolets farlighet så borde vi vara mer försiktiga med vad vi äter.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Skiftande kvalitet på fryst lax

Priset på fryst lax varierar kraftigt  Sverige importerade i fjol 4 806 ton fryst laxfilé från Norge. Värde i svenska kronor: 414 miljoner. Medelpriset var drygt 86 kronor kilot i grossistledet. Sverige var förra året Norges näst största exportland av fryst laxfilé efter USA (Källa: www.seafood.no)

I jämförelsen GP:s matkasse,  låg priset på fryst laxfilé i intervallet 120-160 kronor kilot. En snäppet djupare undersökning av prisbilden ger vid handen att priset i ett antal butiker i centrala Göteborg i veckan varierade mellan knappt 80 kronor och mer än det dubbla. I samtliga undersökningar handlar det om fryst laxfilé (salmo salar) från fiskodlingar i Norge.

Det finns flera orsaker till de stora prisskillnaderna , men den viktigaste är vilken typ av råvara som används. Norge exporterar helst lax med beteckningen superior. Men i odlingarna förekommer också så kallad produktionslax. Det är fisk som av olika anledningar gallras ut, exempelvis för att den inte växer till sig tillräckligt bra. Den laxen säljs billigare och det blir ett lägre pris i butik enligt Svensk Fisk.

Det finns också norskodlad lax som är producerad, det vill säga beredd, i Kina. Av konsistensen att döma var den dubbelfryst och av dålig kvalitet. Filéer av högsta kvalitet har i regel en relativt hög vikt, minst 125 gram och upp till 140 gram per filé. Mindre bitar, ned till 90 gram, kommer i regel från stjärtbitar och andra mindre attraktiva delar av laxen och från produktionslax.

Laxkött innehåller naturligt karotenoider som ger den rödaktiga färgen och odlarna kan justera färgen genom att reglera fiskens foder. Om köttet är för blekt har odlaren misslyckats med utfordringen. Vildfångad lax är något helt annat och till ett helt annat pris. Dessutom är laxodlingar inte bra för miljön heller.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 14 februari 2012

Nya EU-regler för frukt -och bärjuicer

Nu skärper EU reglerna för märkning av juice.Det ska stå klart och tydligt vad juicen innehåller. Om huvudingrediensen är druv- eller äppeljuice ska det nämnas först i produktnamnet, först därefter kan de andra beståndsdelarna som t ex jordgubbar och blåbär tas upp.

Till exempel kommer en blandning av 90 procent äpple och tio procent jordgubbsjuice att behöva kallas "Äpple- och jordgubbsjuice", medan den för närvarande kan vara märkt med bara "Jordgubbsjuice", skriver EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt i sin krönika i FoodMonitor.se.

Men det viktiga är att läsa ordentligt på förpackningarna. För att få kallas juice överhuvudtaget måste innehållet bestå av hundra procent frukt eller bär, som antingen pressats eller utvunnits från koncentrat. Står det däremot dryck eller nektar på flaskan eller paketet gäller inte de nya reglerna för juice.

Regler

*En blandning av juicer måste ha ett produktnamn som speglar innehållet. Principen "störst först" tillämpas.

* Ordet blandjuice får användas om det finns tre eller flera typer av frukter i juicen.

* Fruktjuicer får inte innehålla socker och sötningsmedel.

* Nektar får innehålla socker eller sötningsmedel, men får inte ha etiketter med "inte tillsatt socker" om den innehåller sötningsmedel.

* Apelsinjuice får innehålla upp till tio procent mandarinjuice, men ordet mandarin måste ingår i produktnamnet.

En bra regeländring tycker jag. Hög tid att EU fattar ett beslut som gynnar konsumenterna.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

måndag 13 februari 2012

Rester av värktabletter i fisk

Vilda fiskar innehåller mer läkemedelsrester än vad man tidigare har trott, visar en studie som gjorts vid Åbo Akademi och universitetet i Jyväskylä. Enligt tidningen Turun Sanomat är det speciellt mängden värkmediciner som överraskar. Forskarna hittade aktiva ämnen från värkmediciner, till exempel ibuprofen (IPREN t ex), i gallblåsan hos mört och braxen. Däremot hittades inga läkemedel i gäddor.

Eftersom människokroppen för det mesta inte bryter ner mediciner helt och hållet hamnar resterna i avloppet. På reningsverken filtrerar man med den nuvarande tekniken inte heller bort dem. Enligt professor Leif Kronberg som ledde studien bör riskerna med läkemedelsrester utredas närmare, eftersom läkemedel inte hör hemma i naturen.

Det vore ju intressant att veta vilka fiskar som undersökts? Det här resultatet är ännu en anledning till att inte sprida avloppslam i naturen. Visserligen åker det mesta av läkemedlen ut med urinen, men en del av den hamnar också i avföringen och därmed i avloppsslam. Dessutom bör vi absolut inte kasta läkemedel i toan! De åker rakt ut i våra vattendrag!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

fredag 10 februari 2012

Vi äter mer onyttigt

Vi äter allt mer kött, grönsaker, frukt och bär, och sätter också i oss mer choklad, godis och läsk. Däremot dricker vi mindre mjölk och använder mindre matfett, visar Jordbruksverkets senaste statistik.
Konsumtionen av choklad, godis och läsk har ökat kraftigt de senaste decennierna, även om ökningstakten planat ut efter 2000. Choklad och godis har ökat med drygt 50 procent medan förbrukningen av läsk och cider har trefaldigats till 91 liter per år och person sedan 1980. I den senare siffran ingår också mineralvatten.

Skrämmande att läsken ökat så mycket. Den innehåller ju mest sockar och färgämnen. Det borde öka förekomsten av karies, tycker man. Lösgodiset sägs ju ha lett till att vi ökat godiskonsumtionen. Överflödet av godis, priset och exponeringen i livsmedelsbutikerna bidrar säkert.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Sjuk av LCHF?

Radio- och tv-profilen Cissi Wallin, 26, är inlagd på sjukhus.Hon tror att problemen med gallan och bukspottkörteln beror på LCHF-dieten.

Det hon först misstänkte var kräksjuka eller blindtarmsinflammation visade sig vara något helt annat när hon undersöktes av läkare. Hon skriver själv att hon nu lider av inflammation i bukspottkörteln och problem med gallan – något hon tror beror på dieten LCHF som hon har följt.

Och hon får stöd av de dietexperter som Aftonbladet talat med.

– En fettrik diet stimulerar gallan och det blir en belastning på hela systemet. Den ger också inflammationer. Därför tror jag att det mycket väl kan ha samband. Det får utredas mer men jag tror hon har rätt. Om man är känslig är det vad som kan hända, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet och som skrivit boken "Maten som stärker vår hälsa". Hon säger att det varit lite debatt om dieten eftersom folk nöjer sig med och är glada över viktnedgången.

Själv har jag ett kolesterolvärde på 8,9 totalkolesterol(nv 7,8)och LDL på¨5,9 (nv 5.3)och har fått börja äta stattiner därför att vi ätit mycket grädde och smör.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

onsdag 8 februari 2012

Oxfilén utbytt mot billigare kött

Det var vid en inspektion på flera olika restauranger i Sundsvall som upptäckten gjordes. Eftersom pizzerian har flera pizzor med oxfilé på menyn bad inspektören att få titta närmare på just oxfilén. Den visade alltså vara billig fransyska. Kommunen ser allvarligt på bluffen och polisanmälde händelsen.
Ägaren själv hävdade att allt handlde om ett misstag. Han säger att han köpt fransyska för att använda till dagens rätt, men att köttet hamnade på pizzan i stället. Enligt grossisten där köttet är inhandlat har ägaren köpt 456 kilo fransyska under 2008, men ingen oxfilé. Däremot har han köpt tio kilo oxfilé från en annan grossist.Alltså en gammal nyhet,men ändå värd att publicera,tycker jag. Det ger oss anledning att vara observanta på vad som serveras, även på restauranger.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

måndag 6 februari 2012

Dieter riskerar att försämra folkhälsan

Utbudet av nyckelhålsmärkta produkter minskar, något som får dietister att varna för att 20 års folkhälsoarbete kan ha varit förgäves.

Livsmedelsverket lutar sig mot stor del av världens samlade vetenskap när man förespråkar lagom mängd med mättade och fleromättade fetter i kosten. Men mot de starka kommersiella intressen som ligger bakom fettrenden har man svårt att göra sig hörd.
"
– Det är så många som vill sälja sina böcker och tjäna pengar på sina bloggar", säger Anette Jansson från Livsmedelsverket. Hon menar att använda sig av LCHF-metoden för att gå ner i vikt kan fungera, men risken är att den på sikt leder till ökade blodfetter och fler hjärt-kärlsjukdomar.Men viktigt att tilläggga, är att forskarna inte är eniga om effekterna av tex högt kolesterol.

Så äter du nyttigt

Mer motion, grönsaker, frukt, olja och feta fiskar. Mindre stillasittande, smör, grädde, godis och läsk.
Krångligare än så behöver det inte vara att leva sundare och gå ner i vikt.

-Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

-Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.

- Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.

- Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.

- Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Källa: Livsmedelsverket (TT)

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Vad kan du om fisk?

Testa dig själv.

Vad kan du om torsk, piggvar och sjötunga. Testa dina fiskkunskaper här:

torsdag 2 februari 2012

Fiskeaktivist skjuten i huvudet

I Istanbul blev fiskaren Ahmet Aslan i helgen skjuten i huvudet av människor som ägnade sig åt illegalt fiske. Bakgrunden till våldsdådet var att Aslan arbetat aktivt mot överfiskning och illegalt fiske. Bland annat hade Ahmet Aslan skrivit en svidande rapport om problemet med illegalt fiske regionen som han skickat till fiskarnas fackförbund i Turkiet. Det rapporterar Trehugger som konstaterar att kampen mot överfiskningen i vattnen utanför Istanbul nu fått dramatiska och tragiska proportioner.

Den här incidenten är toppen av ett isberg. Med begränsade fiskkvoter och de höga skulder som foskarna har, är det väntat att något sådant här ska hända under lång tid nu, säger miljöaktivisten Defne Koryürek till Treehugger.

Trots omfattande skador,bland annat ett förlorat öga, lyckades Ahmet Aslan överleva attacken. Treehugger berättar att han förväntas lämna sjukhuset nu till helgen.

Bloggar: ,, , konsument, konsumenter, , miljö, Göteborg,  ekologisk odlingkost, kostråd , , konsument, konsumenter


söndag 22 januari 2012

Rött kött cancerframkallande

En genomsnittlig svensk äter 1,6 kilo kött i veckan. Nu vill Internationella cancerforskningsfonden, WCRF, att konsumtionen ska minska kraftigt till ett halvt kilo i veckan. Anledningen är allt fler studier som visar att kött är orsak till cancer och andra sjukdomar.

Dagens Nyheter skriver i dag om rött kött som ligger bakom flera fall av cancer, främst tjocktarms- och ändtarmscancer. Det är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige som drabbar ungefär 6 000 människor varje år. Forskare nämner också charkuteriprodukter som, precis som rött kött, även ökar risken för bland annat cancer i bukspottskörteln, strupen, lungorna och prostatan samt stroke och typ 2-diabetes.

Det går inte att säga specifikt vilket typ av kött som står för en högre riskfaktor, men generellt kan man skilja rött kött – alltså kött från nötboskap gris, får och getter – från fågel och fisk. För fågel och fisk har forskarna inte sett någon riskökning alls.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

fredag 20 januari 2012

Processat kött inte bra för hälsan

Enligt undersökningen är risken att insjukna i diabetes typ 2 en tredjedel större för de kvinnor som äter processat kött minst fem gånger i veckan, jämfört med kvinnor som äter processat kött högst en gång i veckan. Enligt forskarna kan det här bero på köttprodukternas höga nitrat- och salthalt.

Resultaten publicerades i tidningen Diabetes Care. De stöder tidigare forskning som visat på ett samband mellan en köttrik diet och hjärt- och blodkärlssjukdomar samt olika former av cancer.

Undersökningen baserar sig på hälsouppgifter som samlats in i Frankrike av 66 000 friska kvinnor under åren 1993-2007. Under uppföljningen, som i medeltal räckte sexton år, insjuknade 1 400 kvinnor i diabetes typ 2.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

onsdag 18 januari 2012

Nytt debatttinlägg i kolesterolkriget

Emil Schön i HD om Ralf Sundbergs bok om "Kolesterolkriget".

Det pågår en mycket infekterad kolesteroldebatt inom den medicinska forskarvärlden. Som patient är det inte lätt att veta vad man ska tro när man översköljs av argument från de olika sidorna i debatten. Åtminstone jag vill inte äta en medicin i onödan, som dessutom kan ge allvarliga biverkningar.

Å ena sidan finns en lång rad forskare, institut och myndigheter som menar att det är bra att sänka sitt kolesterolvärde för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Detta görs enligt kostråden bäst med kolhydratrik kost. Mättat fett bör inte utgöra en större del av energiintaget än 10 procent.

På andra sidan finns en mindre, men minst lika övertygad grupp som menar att högt kolesterol generellt inte är farligt, tex läkaren Uffe Ravnskov som skrivit boken Fett och kolesterol är hälsosamt! - Om gamla och nya kolesterolmyter. Där finns också förespråkare för LCHF och GI-kost. I Sverige företräds den här gruppen av flera läkare som själva kraftigt gått ner i vikt med så kallade atkinsdieter, dvs att man i princip helt undviker lågkolhydratkost.

Till det senare lägret hör Ralf Sundberg, en kirurg och privatpraktiserande läkare i Malmö. Hans bok Forskningsfusket är ett inlägg i denna kolesterolduell.I korthet går hans argument ut på att den vetenskapliga grunden för påståendet att kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt är svag, eller rentav en bluff.

Enligt Sundberg så är den medicinska forskningen inom kostområdet en tämligen korrupt historia där större delen av forskningen finansieras av olika stiftelser som inrättats av multinationella medicin- och livsmedelsbolag. Stora koncerner med ekonomiskt intresse av att en viss typ av mat beskrivs som nyttig, eller med ett intresse av att så många som möjligt diagnosticeras som sjuka, så att man kan få en större marknad för sina mediciner.

När det gäller de tidigare handlar det i princip om en kolhydratmaffia bestående av Coca Cola, Unilever, Nestlé, McDonalds och andra kända koncerner som genom sitt samarbete i institutionen ILSI, International Life Sciences Institute, fått en enorm inverkan på WHO:s kostriktlinjer och i förlängningen de nationella kostråden.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 17 januari 2012

Vad åt din middag till frukost?

Naturskyddsföreningen och Swedwatch presenterar en gemensam rapport om fisket som försörjer fisk- och räkodlingar med fiskmjöl, det så kallade skuggfisket. Syftet är att diskutera odling av fisk som kräver foder.

Vilka konsekvenser får den här typen av odling miljömässigt, socialt och ekonomiskt? Hur ser den långsiktiga hållbarheten ut? Och vad får konsumenten egentligen veta om vilka omständigheter fisken vuxit upp under, eller vad den har blivit gödd med – och vad har konsumenten rätt att veta?

Seminarium

Tid: 19 januari 2012 kl 11-13
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115
Medverkande: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och representanter från livsmedelsbranschen, restaurangbranschen, Swedwatch och Naturskyddsföreningen. Anmälan senast den 17 januari till louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter, ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

Lösningen på jordbrukets miljöproblematik är inte köttprotektionism

FN:s expertpanel för hållbar utveckling tecknar en annorlunda bild av framtidens köttkonsumtion. Den presenterade förra sommaren en tung rapport enligt vilken en omställning till en helvegetarisk kosthållning är nödvändigt för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och för att bekämpa hungern i världen. Djurhållningen upptar redan i dag 70 procent av världens jordbruksmark och en tredjedel av jordens isfria jordyta.

Köttprotektionism är inte lösningen på jordbrukets miljöproblematik. FN och världens ledande miljöorganisationer uppmanar samstämmigt världen att äta betydligt mindre kött, skriver Jonas Paulsson (talesperson för Klimataktion och initiativtagare till Köttfri måndag i Sverige).

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter, ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

tisdag 3 januari 2012

Barnmat på burk näringsfattig

Testfakta skickade in tio vanliga 8-månadersrätter för analys och lät sedan barndietisten Sara Ask utvärdera resultatet. Hon konstaterar att burkarna inte är några energi- och näringsbomber. 


Skulle en bebis enbart livnära sig på färdig barnmat skulle de behöva stoppa i sig mellan fem och sex burkar per dag för att täcka energibehovet! Det orkar inget barn i den här åldern. Därför måste man komplettera med smörgåsar, frukt och gröt. Barngröt och välling är berikade med vitaminer och mineraler, säger Sara Ask. 

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter