fredag 11 mars 2011

Kom med och debattera spridning av avloppslam

Så här skriver Eva Karlsson (MP) som undrar om slam som näring är bra?

"Att sprida slam på våra åkrar är ett försök att få till ett slutet kretslopp där man tar tillvara den näring som finns i slammet, det är främst fosforn som man vill åt. Det är dock omdiskuterat om det är bra att sprida slam från våra reningsverk då slammet även innehåller ämnen som vi inte vill ha ut på våra åkrar. Slammet innehåller nämligen en del metaller (främst kadmium), organiska miljögifter och läkemedelsrester. Så blir det när man samlar upp avlopp från ett samhälle och kör allt tillsamman i en härlig coctail som ska renas i reningsverken och sedan släppas ut i våra vatten. För det är ju faktiskt så att det som vi vill rena våra vatten ifrån nu finns i slammet istället..
Olika intressen står mot varandra i den här frågan. Reningsverken vill naturligtvis ha ut sitt slam, jordbrukarna får gratis näring till sina jordar men vissa vill inte ta emot slammet för de är osäkra på innehålllet."

Kom med och diskutera frågan på nätet, debatten är redan igång!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,