tisdag 10 maj 2011

Ohyra i rågsikten

När jag skulle baka i bakmaskinen igår var det maskar och små bruna skalbaggar i mjölet. Tala om äckligt!När jag tittade i påsen kryllade det av insekter. Tror att mjölet kom från Kungssörnen ( bar ut i soporna direkt) och var inhandlat på Ica i Västra Frölunda. Antingen Ica Supermarket i Åkered, Ica Kvantum Frölunda eller Ica Maxi Frölunda.Pasa er!Jag plockade ut allt från skåpet och sprutade med radar.

Idag fick vi köpa täta plastburkar till allt gryn och mjöl samt gå igenom allt innan det hälldes om i burkar.Ica skulle egentligen få ersätta oss för olägenheten!Detta har hänt mig tidigare,men då var det mått. Det var rågsikt då också.Se Anticimexbilder och råd om sanering. Viktigt att städa skafferiet ofta och kasta allt gryn/mjöl som gått ut i datum.

Bloggar: ,, , , ,vetenskapkonsument, konsumenter,mat+bakning, bakning++matbröd

torsdag 5 maj 2011

Hälsorisker med slamspridning visar ny forskning

Slam sprids i Sverige på åkermark för att bli av med avfallet från avloppen och tillföra näring till marken. Men samtidigt följer det med många farliga ämnen från avloppssystemen till åkern. Resultaten från den nya forskningen lyfter viktiga hälsofrågor med att sprida slam på mark som producerar livsmedel.

Många av ämnena i slammet har kända negativa effekter på människors hälsa, men effekterna på det biologiska livet i stort, på mikroorganismer, växter och djur, är till största delen okända. Mest uppmärksammad idag är tungmetallen kadmium som orsakar benskörhet och njurskador och misstänks bidra till livmoders- och prostatacancer. Vi anser att kadmiumfrågan i sig är ett tillräckligt starkt argument mot slamspridning. En del av den svenska befolkningen – främst kvinnor – har idag påverkad njurfunktion på grund av högt kadmiumintag via mat som odlats på odlingsmark med höga kadmiumhalter.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

Sojaodling skapar miljöproblem

Jordar utarmas. Gifter sprids. Människor och natur drabbas av bekämpningsmedel och tungmetaller. Miljökonsekvenserna av storskalig sojaodling är stora.

Följderna av farliga bekämpningsmedel är bara en av många miljöaspekter av sojaodling. Till Sverige importeras stora mängder soja, till största del från Brasilien och framför allt som djurfoder, men också som livsmedel i olika produkter.

I Amazonasområdet, huggs t ex regnskog ner för att ge plats åt sojaodlingar. Dessutom tas skogsmark i anspråk av småbönder som flyttar när deras tidigare jordbruksmark köps upp och införlivas i storskalig sojaodling.

Som konsument kan man påverka bland annat genom att fråga efter GMO-fria och KRAV-märkta produkter. Även handel och uppköpare kan påverka genom att marknadföra sojaprodukter som är miljöcertifierade och odlade med socialt ansvar. Det finns ekologisk soja som odlas utan handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Fodertillverkare eller köttproducenter kan genom egna initiativ gå före, välja GMO-fria alternativ och på så sätt skapa mervärde för produkter som t ex griskött.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument, konsumenträtt,

Skydda barnen från dioxin i fisk

Dioxin är ett av världens farligaste gifter. Ändå har den svenska regeringen beslutat att ansöka om förlängt undantag från EU:s gränser för dioxin i fisk. Idag skickar Naturskyddsföreningen ett öppet brev till EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor, John Dalli, där de vädjar till kommissionen om att ompröva förslaget att godkänna Sveriges ansökan om undantag.

Att förlänga Sveriges undantag från dioxinbegränsning i fisk vore i strid med gällande EU-praxis som sällan medger permanenta undantag utan grundlig riskbedömning.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

tisdag 3 maj 2011

Socker -ett gift?

Den 26 maj 2009, gav Robert Lustig en föreläsning som kallades "Socker: den bittra sanningen,"  den har sett av tusentals männsikor.En föreläsning om socker och hur det "förgiftar" oss.http://youtu.be/dBnniua6-oM

Jag tror också att sockret är den värsta boven i kosten och att det skapar ett sug efter mer. När man t ex inte ätit söta godsaker på länge tapppar man smaken för dem och tycker det är äckligt med sött godis t ex.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter