onsdag 23 juni 2010

Grisar blir kannibaler


Ett nytt förslag inom EU föreslås att köttmjöl som används som grisfoder kan börja användas. Men redan idag får grisar äta blod och fett från andra grisar. Detta sker i andra europeiska länder, men inte i Sverige.

Tidigare har köttkadaver i djurfoder varit förbjudet på grund av risk för smitta, framför allt med på grund av galna ko-sjukan. Nu ser man inte att det finns samma risk längre och därför har ett nytt förslag lagts fram där det kan bli lagligt att mata grisar med foder som framställts av samma djurart.

Idag får många grisar runt om i Europa helt lagligt äta blod och fett från andra grisar. De är kannibaler! Detta djurfoder används inte i Sverige då det anses oetiskt. Men då importen är stor säljs mycket griskött från länder som tillåter sådant foder, t ex Danmark.

Sveriges Konsumenter ifrågasätter det europeiska undantaget för grisblod och grisfett i djurfoder och kräver att EU-kommissionen snarast utreder konsekvenserna av ett förbud. Tills vidare är det viktigt att konsumenterna kan göra ett aktivt val i butiken och på restaurangen.  Sveriges Konsumenter kräver att allt kött ska ursprungsmärkas utifrån var djuret är fött, uppfött och slaktat – även sammansatta livsmedel som korv och färdigrätter.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,

söndag 20 juni 2010

Flamskyddsmedel i korv och annat kött

Din Ekonomis analys av grillkorv visar på höga salthalter och mycket fett. Dessutom innehöll samtliga fabrikat flamskyddsmedel – och den ekologiska korven var full av bakterier.  Flamskyddsmedel finns överallt, och det är svårt att undvika att komma i kontakt med dem. Maten är kanske den största källan för vanligt folk, ­eftersom medlen finns i animaliska livsmedel, speciellt i fisk.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

fredag 18 juni 2010

Greenwashing av köttlobbyn och KRAV

Nu ska de klimatcertifiera köttproduktionen! Det är viserligen möjligt att sänka klimatpåverkan från köttproduktionen med några få procent genom energieffektiviseringar på gården, foderval och annat. Men köttproduktion ger fortfarande flera hundra procent högre klimatpåverkan än produktion av vegetabiliskt protein. För nötköttsproduktion ligger siffran på över tusen procent. Det går inte att komma ifrån.Vill man minska sin klimatpåverkan från mat är den enda riktigt effektiva åtgärden att minska sin konsumtion av animaliska livsmedel.

- Den enda reella funktion en klimatmärkning av kött och mejeriprodukter kan ha är att vilseleda konsumenter att tro att animalier kan vara "klimatsmarta", säger Per-Anders Jande informationsansvarig på Svensk mat- och miljöinformation.


 Dett är greenwashing av värsta slaget! Nästan lika illa som att miljöcerifiera avloppslam, som tar priset.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

onsdag 2 juni 2010

Svenska Sigill anmäls av biodynamiska odlare

Anmälan handlar om missbruk av begreppen närproducerat/närodlat och om LRF-ägda Svenskt Sigills sätt att märka produkter för att ge ett miljövänligt intryck. Den ekologiska konsumentföreningen anser att marknadsföringen vilseleder konsumenterna att tro att produkterna är likvärdiga med ekologiska och biodynamiska produkter.

Kritiken och anmälan riktar sig mot alla företag som använder begreppen närodlat eller närproducerat för konventionellt odlade eller förädlade matprodukter. Bland annat för att stora mängder produktionsmedel importeras med mycket långa transportavstånd. Det rör sig bland annat om kemiska bekämpningsmedel, kraftfoder och konstgödsel.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd