tisdag 26 juni 2012

Lantbruk avstängt efter att ha odlat gröda på slam

Lantbruk avstängt efter slamspridning

Under tre års tid har mjölkbönderna tagit emot i stort sett allt slam som reningsverket i Österbymo tre mil västerut har framställt. Avloppsslammet hygieniseras genom iblandning av kalk och är därför vitt. Reningsverket tar givetvis inget betalt för slamprodukten. De vill ju bli av med skiten

Arla fick kännedom om slamspridningen i slutet av april och utreder nu fallet. Enligt Ove Johansson, ansvarig för kvalitetsprogrammet Arlagården, pågår för närvarande en juridisk översyn.

Om mjölkgården stängs av blir fallet det första i sitt slag i Sverige för Arla. Det har däremot förekommit Danmark.

Enligt Naturvårdsverkets författning från 1994 får slam nämligen inte användas på betesmark eller på åkermark som ska användas för vallfodergrödor som ska skördas inom tio månader räknat från spridningstillfället. Samma regler gäller för odling av bär, potatis, rotfrukter och potatis.

Svensk Mjölk tillämpar stängare regler med en karenstid på tre år från spridningstillfälle till skörd. Inköpt foder får ha odlats på slamgödslad mark förutsatt att reningsverket som levererat slammet är certifierat i Revaq. Vad nu det ska vara bra för? Skulle certifierat slam som innehåller tex läkemedel vara bättre? Enligt min mening är det bara en avledande manöver från kommunens sida.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

måndag 25 juni 2012

Mataffärer märker om gammalt kött!Skrämmande hur mataffärer hanterar gammal mat! Visserligen är det överdrivet att slaviskt följa bäst-före-datum, men det finns ju gränser. T ex när man tar upp mat från golvet och använder den eller när grön köttfärs eller gammalt kött mals om till ny köttfärs med nytt bäst-före datum.

Det bästa är nog att köpa ett köttstycke och mala köttförs själv.Efter detta vet man ju inte om man kan lita på märkningen över huvud taget! Är ekologiska livsmedel ekologiska?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,

måndag 11 juni 2012

Förebyggande hälsovård lönar sig!


Professor Stig Bengmark skriver i GP: "Det är ett otvetydigt faktum att många kroniska sjukdomar, liksom fetma, är en konsekvens av vår livsstil med bland annat brist på motion, men också av ett för stort och felaktigt födointag. Enligt en undersökning, publicerat i ett av Augusti-numren av tidningen Lancet så kommer i USA och i Storbritannien fram till år 2030 antalet överviktiga stiga med ytterligare nästan 20 procent och åtföljas av ytterligare cirka 8 miljoner fall av diabetes, 7 miljoner av hjärtkärlsjukdom och stroke, cirka 600 000 fler cancersjuka, förlust av mellan 26 och 55 miljoner levnadsår och ökning av årliga hälsovårdskostnaderna med cirka 60 miljarder dollar.

"Det är främst personer med låga inkomster och låg utbildning, som drabbas av fetma och kroniska sjukdomar. Fetma är i Asien, speciellt hos kvinnor, nästan 20 gånger vanligare i denna grupp, i Norden cirka tre gånger, medan skillnaderna i de mest fetmadrabbade länderna USA och England tycks nästan ha försvunnit. Två utredningar, en av Socialstyrelsen och en av LO, visade redan för några år sedan att lågutbildade/lågavlönade har 60 procent mer sjuklighet, något som också drabbar deras barn. Trots denna skakande information har mycket litet blivit gjort för att förbättra situationen för dessa grupper."

Bengmark anser att gluten samt mjölkprodukter orsakar många välfärdssjukdomar och att politikerna borde satsa mer på förebyggande hälsovård. Där håller jag med. akutmottagningarna är fulla av människor som varken kan ta hand om enkla åkommor eller har kunskap om vilka kost man ska äta för att må bra.

Stig Bengmark är läkare på Sahlgrenska sjukhuset 1959–1969, professor medicinska fakulteten Lunds Universitet 1970–1994, Honorary Visiting Professor, medicinska fakulteten London University sedan 1999..

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,