söndag 22 januari 2012

Rött kött cancerframkallande

En genomsnittlig svensk äter 1,6 kilo kött i veckan. Nu vill Internationella cancerforskningsfonden, WCRF, att konsumtionen ska minska kraftigt till ett halvt kilo i veckan. Anledningen är allt fler studier som visar att kött är orsak till cancer och andra sjukdomar.

Dagens Nyheter skriver i dag om rött kött som ligger bakom flera fall av cancer, främst tjocktarms- och ändtarmscancer. Det är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige som drabbar ungefär 6 000 människor varje år. Forskare nämner också charkuteriprodukter som, precis som rött kött, även ökar risken för bland annat cancer i bukspottskörteln, strupen, lungorna och prostatan samt stroke och typ 2-diabetes.

Det går inte att säga specifikt vilket typ av kött som står för en högre riskfaktor, men generellt kan man skilja rött kött – alltså kött från nötboskap gris, får och getter – från fågel och fisk. För fågel och fisk har forskarna inte sett någon riskökning alls.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

fredag 20 januari 2012

Processat kött inte bra för hälsan

Enligt undersökningen är risken att insjukna i diabetes typ 2 en tredjedel större för de kvinnor som äter processat kött minst fem gånger i veckan, jämfört med kvinnor som äter processat kött högst en gång i veckan. Enligt forskarna kan det här bero på köttprodukternas höga nitrat- och salthalt.

Resultaten publicerades i tidningen Diabetes Care. De stöder tidigare forskning som visat på ett samband mellan en köttrik diet och hjärt- och blodkärlssjukdomar samt olika former av cancer.

Undersökningen baserar sig på hälsouppgifter som samlats in i Frankrike av 66 000 friska kvinnor under åren 1993-2007. Under uppföljningen, som i medeltal räckte sexton år, insjuknade 1 400 kvinnor i diabetes typ 2.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

onsdag 18 januari 2012

Nytt debatttinlägg i kolesterolkriget

Emil Schön i HD om Ralf Sundbergs bok om "Kolesterolkriget".

Det pågår en mycket infekterad kolesteroldebatt inom den medicinska forskarvärlden. Som patient är det inte lätt att veta vad man ska tro när man översköljs av argument från de olika sidorna i debatten. Åtminstone jag vill inte äta en medicin i onödan, som dessutom kan ge allvarliga biverkningar.

Å ena sidan finns en lång rad forskare, institut och myndigheter som menar att det är bra att sänka sitt kolesterolvärde för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Detta görs enligt kostråden bäst med kolhydratrik kost. Mättat fett bör inte utgöra en större del av energiintaget än 10 procent.

På andra sidan finns en mindre, men minst lika övertygad grupp som menar att högt kolesterol generellt inte är farligt, tex läkaren Uffe Ravnskov som skrivit boken Fett och kolesterol är hälsosamt! - Om gamla och nya kolesterolmyter. Där finns också förespråkare för LCHF och GI-kost. I Sverige företräds den här gruppen av flera läkare som själva kraftigt gått ner i vikt med så kallade atkinsdieter, dvs att man i princip helt undviker lågkolhydratkost.

Till det senare lägret hör Ralf Sundberg, en kirurg och privatpraktiserande läkare i Malmö. Hans bok Forskningsfusket är ett inlägg i denna kolesterolduell.I korthet går hans argument ut på att den vetenskapliga grunden för påståendet att kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt är svag, eller rentav en bluff.

Enligt Sundberg så är den medicinska forskningen inom kostområdet en tämligen korrupt historia där större delen av forskningen finansieras av olika stiftelser som inrättats av multinationella medicin- och livsmedelsbolag. Stora koncerner med ekonomiskt intresse av att en viss typ av mat beskrivs som nyttig, eller med ett intresse av att så många som möjligt diagnosticeras som sjuka, så att man kan få en större marknad för sina mediciner.

När det gäller de tidigare handlar det i princip om en kolhydratmaffia bestående av Coca Cola, Unilever, Nestlé, McDonalds och andra kända koncerner som genom sitt samarbete i institutionen ILSI, International Life Sciences Institute, fått en enorm inverkan på WHO:s kostriktlinjer och i förlängningen de nationella kostråden.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 17 januari 2012

Vad åt din middag till frukost?

Naturskyddsföreningen och Swedwatch presenterar en gemensam rapport om fisket som försörjer fisk- och räkodlingar med fiskmjöl, det så kallade skuggfisket. Syftet är att diskutera odling av fisk som kräver foder.

Vilka konsekvenser får den här typen av odling miljömässigt, socialt och ekonomiskt? Hur ser den långsiktiga hållbarheten ut? Och vad får konsumenten egentligen veta om vilka omständigheter fisken vuxit upp under, eller vad den har blivit gödd med – och vad har konsumenten rätt att veta?

Seminarium

Tid: 19 januari 2012 kl 11-13
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115
Medverkande: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och representanter från livsmedelsbranschen, restaurangbranschen, Swedwatch och Naturskyddsföreningen. Anmälan senast den 17 januari till louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter, ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

Lösningen på jordbrukets miljöproblematik är inte köttprotektionism

FN:s expertpanel för hållbar utveckling tecknar en annorlunda bild av framtidens köttkonsumtion. Den presenterade förra sommaren en tung rapport enligt vilken en omställning till en helvegetarisk kosthållning är nödvändigt för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och för att bekämpa hungern i världen. Djurhållningen upptar redan i dag 70 procent av världens jordbruksmark och en tredjedel av jordens isfria jordyta.

Köttprotektionism är inte lösningen på jordbrukets miljöproblematik. FN och världens ledande miljöorganisationer uppmanar samstämmigt världen att äta betydligt mindre kött, skriver Jonas Paulsson (talesperson för Klimataktion och initiativtagare till Köttfri måndag i Sverige).

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter, ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

tisdag 3 januari 2012

Barnmat på burk näringsfattig

Testfakta skickade in tio vanliga 8-månadersrätter för analys och lät sedan barndietisten Sara Ask utvärdera resultatet. Hon konstaterar att burkarna inte är några energi- och näringsbomber. 


Skulle en bebis enbart livnära sig på färdig barnmat skulle de behöva stoppa i sig mellan fem och sex burkar per dag för att täcka energibehovet! Det orkar inget barn i den här åldern. Därför måste man komplettera med smörgåsar, frukt och gröt. Barngröt och välling är berikade med vitaminer och mineraler, säger Sara Ask. 

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter