onsdag 31 oktober 2012

Sänkt kadmiumgräns får nobben i EU


Sverige får inte sänka gränsvärdet för kadmium i gödsel. Att i stället återinföra en skatt på kadmium är inte aktuellt, enligt landsbygdsdepartementet.

Utan särskilda skäl betraktas ett lägre gränsvärde som brott mot den gemensamma marknadens regler. Landsbygdsdepartementet har försökt argumentera för att det svenska sötvattnets mjukhet, den svenska jordens förhållandevis låga pH-halt och den svenska konsumentens hälsa gör att Sverige bör få sänka gränsvärdet från 100 till 46 gram kadmium per ton fosfor.

Men EU-kommissionen köper inte landsbygdsdepartementets argument. De svenska förhållandena vad det gäller vatten, mark och folkhälsa är inte så specifika att de tillåter ytterligare undantag från den gemensamma marknaden, anser den. Att Sverige har ett gränsvärde för kadmium överhuvudtaget är en dispens då EU inte har några gemensamma regler för det. EU-kommissionen planerar dock att lägga fram ett förslag under nästa år. Hur länge ska vi betala och medverka i detta spektakel? EU är bara ett kapitalistiskt system!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt
Fettet behandlas med lut innan det blir margarin

I Unilevers fabrik i Helsingborgs hamn tillverkas Becel, Lätta, Milda och Flora. En person med insyn i tillverkningen har tagit bilder från fabriken som Aftonbladet nu kan visa.

Varningsskyltar, brandfarliga ämnen i stora tunnor och brandsläckare gör att det mer ser ut som ett kemiskt laboratorium än en livsmedelsfabrik. Det är långt ifrån de vackra böljande rapsfälten som visas i reklamen.

Margarin består av olika oljor, vatten, tillsatser och aromämnen. Men det är inget som går att bre på smörgåsen. För att få en smörliknande konsistens måste ingredienserna genomgå flera kemiska processer. Fettet som kommer ut är brunaktigt. Det behandlas med fosforsyra och neutraliseras med lut för att ta bort lecitin och fria fettsyror. Sedan bleks fettet med blekjord för att få en neutral färg och smaken neutraliseras med hjälp av vattenånga.

Låter gott va?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt