tisdag 28 september 2010

En vindruva kan innehåll rester från 26 olika gifter-helt lagligt

Visste du att en vindruva kan innehålla rester från 26 olika bekämpningsmedel – utan att odlaren begått något fel i lagens mening?

"– Man tar sig runt lagen och lurar konsumenterna, säger Naturskyddsföreningen."

Det finns EU-regler för hur mycket bekämpningsmedel ett livsmedel får innehålla, så kallade gränsvärden. T ex är det okej att en paprika innehåller en liten, liten dos bekämpningsmedel av en viss sort – om mängden är så liten att den inte bedöms vara skadlig för oss människor.

Det verkliga problemet uppstår när flera olika bekämpningsmedel används på en och samma grönsak. En färsk rapport från EU:s livsmedelsmyndighet, European Food Safety Authority visar att t ex paprika kan innehålla rester från ett dussin olika bekämpningsmedel. Så länge vart och ett av ämnena ligger under gränsvärdet är det OK enligt lagen. Men någon gräns för den sammanlagda mängden finns inte.

Rapporten visar att mer än var fjärde frukt eller grönsak innehåller rester från mer än ett bekämpningsmedel. Det värsta exemplet var en vindruva med rester från hela 26 olika bekämpningsmedel. Hur kroppen och naturen mår av den giftiga mixen är det ingen som vet. Men man kan ju gissa.....

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Dålig info om matens urspung på restauranger

Svenskarnas köttfrosseri är dåligt för både miljön och folkhälsan

På över hundra restauranger som Naturskyddsföreningen granskat var det mycket svårt att hitta gröna alternativ eller information om matens ursprung. Följden blev att många lunchgäster helt ovetande åt bland annat kött som har producerats med miljögifter och bidragit till att tropiska regnskogar skövlats.

"- Bristen på information gör att många lunchgäster bidrar till att förstöra miljön utan att de vet om det. Många äter kött som producerats utomlands med hög miljöbelastning och under dåliga förhållanden. Denna dolda miljöförstöring är inte acceptabel, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen."
Svenskarnas konsumtion av kött har ökat med över 50 procent på 20 år, trots att produktionen av kött ger mycket stor miljöpåverkan. Mängder av kött importeras och utgör huvuddelen, 80 procent, av det kött som serveras på restaurang. Importkött kommer från länder som ofta tillåter skadliga bekämpningsmedel och genmodifierat foder. Nötkött från Brasilien orsakar i genomsnitt dubbelt så stor klimatbelastning som svenskt nötkött och det bidrar ofta till regnskogsskövling, stor vattenförbrukning och spridning av giftiga bekämpningsmedel.

Naturskyddsföreningens undersökning omfattade över 100 lunchrestauranger på 22 orter. Miljösmarta gröna alternativ var överlag svåra att hitta och saknades helt på fyra av tio granskade restauranger. På de restauranger som föreningens aktiva besökte var det nästan omöjligt att få information om köttets ursprungsland. Fler andra miljörelaterade problem upptäcktes. Undersökningen av restaurangerna är en del i Naturskyddsföreningen stora matkampanj Gröna Gaffeln, som startar under Miljövänliga Veckan, v. 40.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

torsdag 16 september 2010

Varning för kadmium i mat

Nu visar ny internationell forskning, ledd från Lund, att faran för tungmetaller är långtifrån över. Den största hälsorisken är det kadmium som fortfarande faller ned över våra åkrar, säger professor emeritus Staffan Skerfving vid Arbets- och miljömedicin på Labmedicin Skåne. Han koordinerar ett EU-projekt med 22 deltagande länder, inklusive bland andra Kina och Bangladesh, med en uppsättning av hundratalet världsledande experter. I sin arsenal förfogar de över allt mer förfinade metoder att mäta såväl låga halter av metaller i människans kroppsvätskor som enskilda individers genetiskt betingade sårbarhet.

I februari 2011 lämnar forskargruppen sin slutrapport till EU-kommissionen.

"– Det otrevliga med kadmium är att det sugs upp av växternas rötter, framför allt i vete och ris men också i potatis. Dessutom stannar det länge kvar i kroppen. Efter 30 år har blott hälften försvunnit, berättar Skerfving."
Kvinnor, som har lägre järndepåer, är särskilt drabbade. Kadmium ackumuleras i njurarna och ger en indirekt påverkan på skelettet som kalkas ur. Risken för benskörhet med frakturer ökar.

Gunnar Lindgren som länge pratat om hälsoriskerna med spridning av avloppsslam  som innehåller kadmium och en massa andra gifter på våra åkrar, hade alltså rätt.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Sojaodling ger allvarliga konsekvenser för människa och miljö

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du se en film om produktionen och läsa mer om soja. Jordar utarmas. Gifter sprids. Människor och natur drabbas av bekämpningsmedel och tungmetaller. Miljökonsekvenserna av storskalig sojaodling är stora.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter