torsdag 23 juli 2009

Hård kritik mot Sodexo som fuskat med sjukhusmaten

Bloggen Blacksheets records uppmärksammar företaget Sodexo som tydligen märkt om gammal mat och levererat den patienter på sjukhus. Det är som bloggen skriver, en konsekvens av principen om vinstmaximering som driver företagen att fuska med livsmedel. Vi känner igen det från livsmedelsproducenter och -affärer.

Sjuka behöver verkligen hälsosam mat för att kunna återfå sin hälsa eller åtminstone inte försämras. När man är sjuk har man dessutom ofta dålig aptit och svårt att få i sig tillräckligt mycket näring. Då är det desto viktigare att den är god och ser tilltalande ut.

Andra bloggar: , , , , , , kost

Snabba kolhydrater ökar cancerrisken

Runt 20 procent av alla kvinnor som får bröstcancer drabbas av den typ som enligt ny forskning påverkas av kostvanor. En kost rik på snabba kolhydrater kan ge upp till 80 procents förhöjd risk att få den typen av cancer.

Det är inte bara hur mycket kolhydrater som en person äter, utan också vilken sort som ökar risken. En person som inte äter så mycket kolhydrater, men fel sort, löper upp till 44 procents risk att få den näst vanligaste typen av bröstcancer.

Det är de så kallade snabba kolhydraterna som man ska undvika, dvs kolhydrater som finns i till exempel vitt bröd, potatis och vitt ris. Istället rekommenderar forskarna en kost innehållande kolhydrater från fullkornsprodukter.

Studien bygger på analyserad data från drygt 61.000 kvinnor som svarade på en enkät om sina matvanor vid slutet av 1980-talet.

När det gäller den totala risken att få bröstcancer, oavsett typ, så är inte kosten lika avgörande, enligt studien. Den risken ökade med 13 procent. Skönt att man är på rätt väg.....

Andra bloggar: , , , , , , , kost

tisdag 14 juli 2009

kolesterol ofarligt för hjärtat

Högt kolesterol är inte orsaken till hjärtinfarkter. De med låga värden löper större risk att drabbas och dödligheten ökar. Det skriver professorerna och hjärtspecialisterna Lars Werkö, Tore Scherstén och Ralf Sundberg på debattplats i Svenska Dagbladet.

Sedan decennier tillbaka har det påståtts att personer med höga kolesterolnivåer i blodet och då särskilt LDL-kolesterol – vanligen kallat ”det onda kolesterolet”– har en ökad risk för hjärtinfarkt. Uppgifterna om detta samband kommer främst från befolkningsstudier långt tillbaka i tiden, ofta utförda med tvivelaktig metodik. Några större samlade material på hur dessa värden förhåller sig hos obehandlade hjärtsjuka patienter har inte presenterats tills nu . Trots detta har i många medicinska översiktsartiklar och andra publikationer sambandet mellan kolesterolnivåer och hjärtsjukdom lagts fram som etablerad sanning.

Framför allt har livsmedelsindustrin i samarbete med Livsmedelsverket gjort "big buisness" av detta med bl a Becel och "Älska ditt hjärta"-kampanjen. Vi har t om fått en ny skollag som tvingar skolbarnen att äta lightprodukter i form av lättmjölk och smörgåsmargarin.Läs Livsmedelsverkets rekommendationer för skolan här !

Men artikelförfattarna pekar på att det har publicerats flera studier som motsäger detta samband. Så sent som i januari i år publicerades en studie av Sachdeva och medarbetare, där bland annat LDL-kolesterol studerades i samband med akut inläggning för hjärtinfarkt. I studien ingick 136905 patienter vid 541 amerikanska sjukhus. Resultaten visade att samtliga kolesterolvärden hos hjärtsjuka ligger under de som förväntades, alltså långt under vad som är genomsnittsvärden för den amerikanska befolkningen, och än lägre med hänsyn till genomsnittsåldern. Medelvärdet för LDL var endast 2.73 mmol/l –en bra bit under vad som brukar betraktas som låg risk.


När det nu visats att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än
normalbefolkningen och vid låga värden har en högre dödlighet är det dags att slutligt förkasta hypotesen om sambandet mellan höga kolesterolnivåer och infarktförekomst och kanske också att utreda vad som kunnat leda till detta vetenskapliga haveri.

När ska Livsmedelsverket krypa till korset och tänka om?

Andra bloggar: , , , , , , , kost

måndag 6 juli 2009

Grislarmen nonchaleras av livsmedelskedjor

Nyhetsrapporteringen om den danska grishållningen rev upp starka känslor - men har lett fram till få förändringar. Ingen av landets tre stora livsmedelskedjorhar ställt några nya krav på sina danska leverantörer.

I slutet av maj sände Sveriges Radios Ekoredaktion det första inslaget om den danska grisproduktionen.Under ett par intensiva dagar dominerades nyhetsrapporteringen av bilder på danska grisar och tidningsrubrikerna talade om tortyr och plågeri. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) var kritisk och de svenska livsmedelskedjornalovade att ta upp frågan med sina danska leverantörer.Men de starka reaktionerna till trots - nu visar Land Lantbruks rundringning till de tre stora livsmedelskedjorna - Coop, Ica och Axfood - att nyhetsrapporteringen inte har lett till några förändringar!


Ordföranden för Sveriges Grisföretagare, Annika Bergman , är mycket kritisk till butikskedjornas passivitet och tycker att de är otroligt flata. Hon menar att det inte borde vara så svårt att ställa krav. Det finns ju till exempel engelska kedjor som gör det. Jag kan inte annat än hålla med. Vi konsumenter får försöka påverka livsmedelshandlarna genom att inte köpa danskt kött tills vidare. Vem vill äta en sönderstressad gris?

Läs också artikeln från DN: Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar


Andra bloggar: , , , , , , , kost