onsdag 29 februari 2012

Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa.

Matens pris: Boken som matindustrin inte vill att du ska läsa.
           

 

Vinnnare av Stora Journalistpriset för Årets Avslöjande 2011

Vet du vad du äter?

Vill du veta vad du äter?

Eller vill du bara att maten ska vara billig?

 Aldrig förr har vi lagt så lite av våra pengar på mat. Bra, tycker vi förstås när vi står i matbutiken. Men baksidan är en utveckling som är på väg att få världens livsmedelsförsörjning att kollapsa.

Prispressen har förvandlat bondgårdar till resultatenheter i en multinationell industri, helt beroende av olja och naturgas. Ensidig odling innebär tung påfrestning på miljön. På åkrarna används bekämpningsmedel så giftiga att de varje år dödar en kvarts miljon människor. Djur avlas så hårt att de går sönder.

De prisbelönta Sveriges Radio-reportrarna Malin Olofsson och Daniel Öhman har rest jorden runt i jakt på den billiga matens verkliga kostnader. Genom unika rapporter från holländska växthus, danska grisgårdar, brasilianska betesmarker, vietnamesiska fiskdammar och skånska kalkonfarmer berättar de sanningen om svenskarnas nya favoritvaror.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

fredag 24 februari 2012

Vegan-korv på Pressbyrån

Pressbyrån lanserar vegankorv i några av sina Stockholmsbutiker. Det finns efterfrågan på ett alternativ till köttkorven och nu vill företaget testa produkten under en period, berättar marknadschef Maria Isaksson till Stockholms Fria.

Det verkar vara ett vettigt alternativ fördem som inte äter kött,men hur smakar det?
Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Krav-certifierat företag använde otillåtna bekämpningsmedel

Grönsaksföretaget Ryftes på Gotland som fällts i en omfattande miljöbrottsdom har ett Krav-certifierat packeri. Företaget har fällts för miljöbrott för otillåten användning och hantering av kemikalier i en omfattande och uppmärksammad dom vid Gotlands tingsrätt.

Krav:s produktlista kan man hitta följande grönsaker som kommer från Ryftes:
  • 1 kg Morot Ryftess Ryftes Konsument 1 kg
  • 1/2 kg morot Ryftes Konsument 0.5 kg
  • 10 kg rödbetor Ryftes Konsument 10 kg
  • 15 kg Morot Ryftes Storpack 15 kg

Men observera att ekomorötter och ekorödbetor från Ryftes kommer från andra ekologiska odlingar, men packas på Ryftes. Det faktum att Ryftes står med i Krav:s produktsortimentlista innebär inte att grönsakerna har odlats i Ryftes odlingar, enligt Krav. Ryftes har inga egna ekologiska odlingar.

Eftersom åtalet om miljöbrott inte berör den Krav-certifierade verksamheten, det vill säga packeriet, har certifieringsföretaget inte återkallat Krav-certifieringen för företagets packeridel. Däremot inväntar vi slutgiltig dom för att se om andra åtgärder behöver vidtas, säger Lars Hällbom, Regelchef på Krav, i ett pressmeddelande.


Här är den skrämmande listan på vad det dömda grönsaksföretaget har använt för gifter i sina egna, konventionella odlingar.Dessa ämnen har alltså släppts ut i det grustag där två anställda har sköljt sprutor som används för att bespruta odlingarna med bekämpningsmedel.

Värst är kanske att det totalförbjudna bekämpningsmedlet Afalon SC med ingrediensen Linuron har använts vid besprutning av morötter, ett ämne som bland annat kan ge fosterskador.
Bentazon som bl.a. anges vara farligt vid förtäring, allergiframkallande och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fenmedifam som bl.a. anges vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Klomazon som bl.a. anges vara hälsoskadligt farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kvinmerak som bl.a. anges vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Linuron som bl.a. anges kunna ge fosterskador, möjligt risk för nedsatt fortplantningsförmåga, misstänks kunna ge cancer, vara farligt vid förtäring samt vara mycket gilligtför vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

MCPA som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring och irriterar huden samt kan innebära risk för allvarliga ögonskador.
Metamitron som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Metzaklor som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt misstänks vara cancerframkallande.

Metribuzin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pendimetalin som bl.a. anges vara irriterande, kan ge allergi vid hudkontakt, mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Prosulfokarb som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Azoxystrobin som bl.a. anges vara giftigt vid inandning samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Boskalid som bl.a. anges vara giftligt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fenpropimorf som bl.a. anges vara reproduktionstoxiskt, möjlig risk fosterskador, hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt var mycket giftligt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Propikonazol som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring, kunna ge allergi vid hudkontakt samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pyraklostrobin som saknar officiell klassificering men enligt yttrandet från SKL bör klassificeras som hälsoskadligt, farligt vid förtäring, irriterande för ögon och hud samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Cypermetrin som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Primikarb som bl.a. anges vara giftigt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Tiakloprid som bl.a. anges vara hälsoskadligt, farligt vid förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 21 februari 2012

Kolesterolet tillbaka på -80 talets nivåNu är hjärtläkare i Umeå oroliga för att LCHF är skadligt för hälsan. Kolestereolet är tillbaka på -80-talets nivå bland Västerbottningarna. Eftersom det fortfarande är osäkert om kolesterolets farlighet så borde vi vara mer försiktiga med vad vi äter.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Skiftande kvalitet på fryst lax

Priset på fryst lax varierar kraftigt  Sverige importerade i fjol 4 806 ton fryst laxfilé från Norge. Värde i svenska kronor: 414 miljoner. Medelpriset var drygt 86 kronor kilot i grossistledet. Sverige var förra året Norges näst största exportland av fryst laxfilé efter USA (Källa: www.seafood.no)

I jämförelsen GP:s matkasse,  låg priset på fryst laxfilé i intervallet 120-160 kronor kilot. En snäppet djupare undersökning av prisbilden ger vid handen att priset i ett antal butiker i centrala Göteborg i veckan varierade mellan knappt 80 kronor och mer än det dubbla. I samtliga undersökningar handlar det om fryst laxfilé (salmo salar) från fiskodlingar i Norge.

Det finns flera orsaker till de stora prisskillnaderna , men den viktigaste är vilken typ av råvara som används. Norge exporterar helst lax med beteckningen superior. Men i odlingarna förekommer också så kallad produktionslax. Det är fisk som av olika anledningar gallras ut, exempelvis för att den inte växer till sig tillräckligt bra. Den laxen säljs billigare och det blir ett lägre pris i butik enligt Svensk Fisk.

Det finns också norskodlad lax som är producerad, det vill säga beredd, i Kina. Av konsistensen att döma var den dubbelfryst och av dålig kvalitet. Filéer av högsta kvalitet har i regel en relativt hög vikt, minst 125 gram och upp till 140 gram per filé. Mindre bitar, ned till 90 gram, kommer i regel från stjärtbitar och andra mindre attraktiva delar av laxen och från produktionslax.

Laxkött innehåller naturligt karotenoider som ger den rödaktiga färgen och odlarna kan justera färgen genom att reglera fiskens foder. Om köttet är för blekt har odlaren misslyckats med utfordringen. Vildfångad lax är något helt annat och till ett helt annat pris. Dessutom är laxodlingar inte bra för miljön heller.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

tisdag 14 februari 2012

Nya EU-regler för frukt -och bärjuicer

Nu skärper EU reglerna för märkning av juice.Det ska stå klart och tydligt vad juicen innehåller. Om huvudingrediensen är druv- eller äppeljuice ska det nämnas först i produktnamnet, först därefter kan de andra beståndsdelarna som t ex jordgubbar och blåbär tas upp.

Till exempel kommer en blandning av 90 procent äpple och tio procent jordgubbsjuice att behöva kallas "Äpple- och jordgubbsjuice", medan den för närvarande kan vara märkt med bara "Jordgubbsjuice", skriver EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt i sin krönika i FoodMonitor.se.

Men det viktiga är att läsa ordentligt på förpackningarna. För att få kallas juice överhuvudtaget måste innehållet bestå av hundra procent frukt eller bär, som antingen pressats eller utvunnits från koncentrat. Står det däremot dryck eller nektar på flaskan eller paketet gäller inte de nya reglerna för juice.

Regler

*En blandning av juicer måste ha ett produktnamn som speglar innehållet. Principen "störst först" tillämpas.

* Ordet blandjuice får användas om det finns tre eller flera typer av frukter i juicen.

* Fruktjuicer får inte innehålla socker och sötningsmedel.

* Nektar får innehålla socker eller sötningsmedel, men får inte ha etiketter med "inte tillsatt socker" om den innehåller sötningsmedel.

* Apelsinjuice får innehålla upp till tio procent mandarinjuice, men ordet mandarin måste ingår i produktnamnet.

En bra regeländring tycker jag. Hög tid att EU fattar ett beslut som gynnar konsumenterna.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

måndag 13 februari 2012

Rester av värktabletter i fisk

Vilda fiskar innehåller mer läkemedelsrester än vad man tidigare har trott, visar en studie som gjorts vid Åbo Akademi och universitetet i Jyväskylä. Enligt tidningen Turun Sanomat är det speciellt mängden värkmediciner som överraskar. Forskarna hittade aktiva ämnen från värkmediciner, till exempel ibuprofen (IPREN t ex), i gallblåsan hos mört och braxen. Däremot hittades inga läkemedel i gäddor.

Eftersom människokroppen för det mesta inte bryter ner mediciner helt och hållet hamnar resterna i avloppet. På reningsverken filtrerar man med den nuvarande tekniken inte heller bort dem. Enligt professor Leif Kronberg som ledde studien bör riskerna med läkemedelsrester utredas närmare, eftersom läkemedel inte hör hemma i naturen.

Det vore ju intressant att veta vilka fiskar som undersökts? Det här resultatet är ännu en anledning till att inte sprida avloppslam i naturen. Visserligen åker det mesta av läkemedlen ut med urinen, men en del av den hamnar också i avföringen och därmed i avloppsslam. Dessutom bör vi absolut inte kasta läkemedel i toan! De åker rakt ut i våra vattendrag!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

fredag 10 februari 2012

Vi äter mer onyttigt

Vi äter allt mer kött, grönsaker, frukt och bär, och sätter också i oss mer choklad, godis och läsk. Däremot dricker vi mindre mjölk och använder mindre matfett, visar Jordbruksverkets senaste statistik.
Konsumtionen av choklad, godis och läsk har ökat kraftigt de senaste decennierna, även om ökningstakten planat ut efter 2000. Choklad och godis har ökat med drygt 50 procent medan förbrukningen av läsk och cider har trefaldigats till 91 liter per år och person sedan 1980. I den senare siffran ingår också mineralvatten.

Skrämmande att läsken ökat så mycket. Den innehåller ju mest sockar och färgämnen. Det borde öka förekomsten av karies, tycker man. Lösgodiset sägs ju ha lett till att vi ökat godiskonsumtionen. Överflödet av godis, priset och exponeringen i livsmedelsbutikerna bidrar säkert.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Sjuk av LCHF?

Radio- och tv-profilen Cissi Wallin, 26, är inlagd på sjukhus.Hon tror att problemen med gallan och bukspottkörteln beror på LCHF-dieten.

Det hon först misstänkte var kräksjuka eller blindtarmsinflammation visade sig vara något helt annat när hon undersöktes av läkare. Hon skriver själv att hon nu lider av inflammation i bukspottkörteln och problem med gallan – något hon tror beror på dieten LCHF som hon har följt.

Och hon får stöd av de dietexperter som Aftonbladet talat med.

– En fettrik diet stimulerar gallan och det blir en belastning på hela systemet. Den ger också inflammationer. Därför tror jag att det mycket väl kan ha samband. Det får utredas mer men jag tror hon har rätt. Om man är känslig är det vad som kan hända, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet och som skrivit boken "Maten som stärker vår hälsa". Hon säger att det varit lite debatt om dieten eftersom folk nöjer sig med och är glada över viktnedgången.

Själv har jag ett kolesterolvärde på 8,9 totalkolesterol(nv 7,8)och LDL på¨5,9 (nv 5.3)och har fått börja äta stattiner därför att vi ätit mycket grädde och smör.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

onsdag 8 februari 2012

Oxfilén utbytt mot billigare kött

Det var vid en inspektion på flera olika restauranger i Sundsvall som upptäckten gjordes. Eftersom pizzerian har flera pizzor med oxfilé på menyn bad inspektören att få titta närmare på just oxfilén. Den visade alltså vara billig fransyska. Kommunen ser allvarligt på bluffen och polisanmälde händelsen.
Ägaren själv hävdade att allt handlde om ett misstag. Han säger att han köpt fransyska för att använda till dagens rätt, men att köttet hamnade på pizzan i stället. Enligt grossisten där köttet är inhandlat har ägaren köpt 456 kilo fransyska under 2008, men ingen oxfilé. Däremot har han köpt tio kilo oxfilé från en annan grossist.Alltså en gammal nyhet,men ändå värd att publicera,tycker jag. Det ger oss anledning att vara observanta på vad som serveras, även på restauranger.

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

måndag 6 februari 2012

Dieter riskerar att försämra folkhälsan

Utbudet av nyckelhålsmärkta produkter minskar, något som får dietister att varna för att 20 års folkhälsoarbete kan ha varit förgäves.

Livsmedelsverket lutar sig mot stor del av världens samlade vetenskap när man förespråkar lagom mängd med mättade och fleromättade fetter i kosten. Men mot de starka kommersiella intressen som ligger bakom fettrenden har man svårt att göra sig hörd.
"
– Det är så många som vill sälja sina böcker och tjäna pengar på sina bloggar", säger Anette Jansson från Livsmedelsverket. Hon menar att använda sig av LCHF-metoden för att gå ner i vikt kan fungera, men risken är att den på sikt leder till ökade blodfetter och fler hjärt-kärlsjukdomar.Men viktigt att tilläggga, är att forskarna inte är eniga om effekterna av tex högt kolesterol.

Så äter du nyttigt

Mer motion, grönsaker, frukt, olja och feta fiskar. Mindre stillasittande, smör, grädde, godis och läsk.
Krångligare än så behöver det inte vara att leva sundare och gå ner i vikt.

-Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

-Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.

- Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.

- Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.

- Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Källa: Livsmedelsverket (TT)

Bloggar: ,, , , , konsument, konsumenter

Vad kan du om fisk?

Testa dig själv.

Vad kan du om torsk, piggvar och sjötunga. Testa dina fiskkunskaper här:

torsdag 2 februari 2012

Fiskeaktivist skjuten i huvudet

I Istanbul blev fiskaren Ahmet Aslan i helgen skjuten i huvudet av människor som ägnade sig åt illegalt fiske. Bakgrunden till våldsdådet var att Aslan arbetat aktivt mot överfiskning och illegalt fiske. Bland annat hade Ahmet Aslan skrivit en svidande rapport om problemet med illegalt fiske regionen som han skickat till fiskarnas fackförbund i Turkiet. Det rapporterar Trehugger som konstaterar att kampen mot överfiskningen i vattnen utanför Istanbul nu fått dramatiska och tragiska proportioner.

Den här incidenten är toppen av ett isberg. Med begränsade fiskkvoter och de höga skulder som foskarna har, är det väntat att något sådant här ska hända under lång tid nu, säger miljöaktivisten Defne Koryürek till Treehugger.

Trots omfattande skador,bland annat ett förlorat öga, lyckades Ahmet Aslan överleva attacken. Treehugger berättar att han förväntas lämna sjukhuset nu till helgen.

Bloggar: ,, , konsument, konsumenter, , miljö, Göteborg,  ekologisk odlingkost, kostråd , , konsument, konsumenter