tisdag 27 april 2010

EU-utskott röstade nej till köttklister

Parlamentets miljöutskott röstade i dag för det förslag om att stoppa köttklister, som utformats av den svenska socialdemokraten Åsa Westlund. Det innebär att det blir parlamentet som får ta slutgiltig ställning till förslaget.Vi får hoppas att förnuftet segrar över vansinnet!

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter, alliansen, politik

fredag 23 april 2010

Barn och Ungdomar äter mer grönt!

Det är glädjande att läsa om undersökningen av barn-och ungdomars matvanor. Statens folkhälsoinstitut redovisar nya data kring matvanor och fysisk aktivitet ur tvärsnittsundersökningen Skolbarns hälsovanor.

De nya siffrorna för 2009 visar på några punkter en trend mot mer hälsosamma vanor. T ex är det fler pojkar och flickor i årskurs sju som äter frukt och grönsaker en gång per dag. Var tredje sjundeklassare äter nu grönsaker minst en gång per dag.

En jämförelse mellan åren 2001, 2005 och 2009 visar en tydlig utveckling mot ett minskat godisätande bland skolbarn, framförallt i åldersgruppen 13 år. Men fortfarande äter var femte 15-åring godis dagligen eller nästan dagligen.

I resultaten märks också att skillnader mellan könen vad gäller mat och fysisk aktivitet, som syns i vuxen ålder, etableras tidigt. De finns redan i 11 års ålder. Det kan man se t ex genom att flickor äter mer frukt och grönt och pojkar dricker mer läsk och äter mer godis. Skillnaderna ökar sedan med stigande ålder. ´Det finns alltås goda skäl för skolan att ge barnen en bra skolmat med frukt och grönt, samt skapa goda vanor kring motion och fysik aktivitet redan i unga år. Föräldrarna har givetvis också ett ansvar för detta.

Bloggar: ,, , , , ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

Moderater vill ha köttklister

Sverige röstade för att EU-kommissionen skulle godkänna köttklister, men när Europaparlamentet inom kort ska ta ställning är Moderaterna det enda svenska parti som entydigt gör tummen upp. Trombin, så kallat köttklister, är en livsmedelstillsats tillverkad av djurblod som kan användas för att klistra ihop mindre köttdelar till något som ser ut som hela köttstycken.

EU-kommissionen har sagt ja till köttklister, men nästa vecka gör den svenska Europaparlamentarikern Åsa Westlund (S) ett försök att stoppa tillsatsen. Om en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentets miljöutskott ställer sig bakom resolutionen, blir det omröstning i hela Europaparlamentet längre fram i vår. Moderaterna verkar som vanligt gå i industrins ledband och Marit Paulsson är som vanligt ute och cyklar.

Förstår inte varför köttklister , som är en blodprodukt, överhuvudtaget ska användas inom livsmedelsproduktion? Det enda syftet jag kan tänka mig är att tillverkarna vill a) göra köttprodukter billigare b) kunna använda köttslamsor som de annars skulle kasta bort. Några fördelar för konsumenterna kan jag inte komma på, annt än att det möjligen blir billigare då. Men å andra sidan får man ju en sämre produkt än om det är hela bitar kött.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,konsumenter,alliansen,politik

Köttklister både farligt och lurendrejeri

Att det finns ett motstånd mot konsumnter mot användning av sk. köttklister , tror jag inte i första hand beror på att man tror att det är farligt utan att man känner sig lurad som konsument. Istället för en hel bit köttbit får jag en massa ihoplimmade köttslamsor. Trombin är ju dessutom en blodprodukt och borde därför också kunna innehålla smittämnen som brukar finnas i blod. Läs mer om köttklister här .

Det är tydligen Moderaterna och FP som vill tillåta köttklister. Jag förstår inte hur ett godkännande kan leda till att produkten förbjuds? Det låter ju helt bakvänt.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

torsdag 22 april 2010

Annica Dahlqvist får mer kritik av Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen har hon gett råd till patienter på sin blogg utan att säkerställa uppföljningar eller informera om behandlingsalternativ, rapporterar SVT Mittnytt.

Hon har även, enligt beslutet, brustit i handläggning av patienter och inte gett vård och behandling i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet. Något en läkare är skyldig att göra.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

onsdag 21 april 2010

Oseriös miljöreklam

Det finns en ökande tendens att använda miljöargument på ett oseriöst sätt, säger biologen och miljövetaren Karin Nielsen som författat rapporten Greenwash - grönmålning av svarta miljösamveten åt Miljöförbundet Jordens Vänner.

Huvudsyftet med rapporten är att lära konsumenterna hur man avslöjar ulvar i fårakläder – företag som försöker verka mer klimatsmarta och miljövänliga än de är. Enligt Karin Nielsen är de branscher som är mest smittade av greenwash bilindustrin, energiindustrin och den kemiska industrin

Karin Nielsen anser förövrigt att det inte bara är företag som ägnar sig åt greenwash. Begrepp som t ex " miljöbil" är också missvisande. Ingen bil är bra för miljön,menar hon.Hennes förhoppning är att konsumenter som uppmärksammar misstänkt greenwash i annonser och marknadsföring börjar anmäla det i större utsträckning.Hon menar att fler fall borde provas för att få tydligare praxis.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

måndag 19 april 2010

Forskare vid SLU förespråkar GMO

Forskare vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) stödjer den värdering av GM-grödor som görs inom EU, men anser också att den fokusering som finns på teknologin istället för den färdiga produkten i den nuvarande lagstiftningen är skadlig för jordbruket. Forskarna välkomnar därför beslutet av EU kommisionären John Dalli att förorda ett godkännande av Amflorapotatisen. Men bara för att den inte är giftig är den inte bra för miljön. Den största risken med GMO, är vad jag förstår, risken för att grödan ska sprida sig till andra odlingar.

Läs mer om Amfora  potatis .

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

Dole goes bananas!

Dole Food Company är världens största fruktföretag. Det kontrollerar en fjärdedel av världens produktion av bananer. Ett växande företag som köper in sig på marknad efter marknad.

I filmen Bananas! följer får vi följa en historisk rättegång i Los Angeles där bananarbetare från Nicaragua stämmer Dole för att de på 1970- och 1980-talet fortsatte att använda ett bekämpningsmedel som förbjudits i USA och Europa, ett medel som gör alla levande organismer sterila. Denna uppenbara omoral, detta risktagande med de anställdas hälsa är själva kärnpunkten i rättsfallet man får följa.

”Bananas!” visas på SVT 1 i morgon kväll klockan 22.00!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

fredag 16 april 2010

Ullevalla GMO-fri kommun

Uddevallas kommunfullmäktige har antagit en motion som kräver att Uddevalla ska ha en långtgående målsättning att bli en så kallad GMO-fri zon. Det betyder att kommunen tar ställning mot genmanipulerade produkter, och åtar sig att i upphandlingar ställa krav på GMO-fria produkter.

Motionen är ett resultat av att Greenpeace i samarbete med ovannämnda organisationer uppvaktat de politiska partierna i Uddevalla, informerat om konsekvenserna med genmanipulerade organismer respektive fördelarna med att välja en hållbar inriktning. Målet var att förmå Uddevalla att ta ställning och bli en GMO-fri kommun. Bra beslut av kommunen! Det borde fler ta efter.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö konsument,konsumenträtt, konsumenter

onsdag 14 april 2010

Thaigrönsakar orsakar magsjuka

Livsmedelsverket har undersökt förekomsten av sjukdomsbakterier i färska kryddor och bladgrönsaker från Asien, framför allt Thailand.

Salmonella hittades i fyra procent av de omkring 500 proverna, medan magsjukebakterien E. coli hittades i 30 procent av de analyserade proverna. Campylobacter fanns i 0,2 procent av proverna. 90 procent av grönsakerna som testades kom från Thailand. De ska man alltså passa sig för.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

tisdag 13 april 2010

Snabba kolhydrater mer skadliga för kvinnor

Det är stora skillnader mellan könen beroende på vilken mat man äter och vilken risk man har att få hjärtproblem, visar den hittills största studien där man följt nära 50 000 italienare i snitt åtta år. Kvinnor som åt mat med högt GI, gluxoskemiskt indext, alltså mat som vitt bröd, pasta, ris, potatis och pizza, hade dubbelt så hög risk för kranskärlssjukdomar jämfört med kvinnorna som åt få snabba kolhydrater.

Hos männen syntes inte alls någon sådan skillnad. De italienska forskarna tror att orsaken till den här skillnaden mellan könen kan bero på hormonet östrogen. Eva Swahn, professor i kardeologi, säger till Vetenskapsradion att det här är en väldigt välgjord studie och de tydliga könsskillnaderna kring mat och hjärtkärlsjukdomar kan leda till ny forskning.
Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, ,kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

måndag 12 april 2010

Myter om mat

Konsumentföreningen i Stockholm har märkt att det finns många vanföreställningar om maten. Därför gjordes den här undersökningen om matmyter. Många människor är också oroliga över matens innehåll. För tio år sedan handlade det om fettet, sen om sockret och nu finns en oro för tillsatser.

De larmrapporter som kommer lever kvar i medvetandet, samtidigt som många tillverkare faktiskt förändrar innehållet till det bättre, t ex fruktyoghurt där sockerhalten halverats och industriella transfetter som i dag är mycket sällsynta. De förekommer främst i enstaka importerade kaksorter från mindre företag.

Enligt undersökningen tror 90 procent av svenskarna att det finns genmodifierade livsmedel i svenska butiker, något som inte heller är sant, enligt Konsumentföreningens undersökning, med undantag för specialbutiker med amerikanska livsmedel. Dock kan det finnas oavsiktliga spår som blandats med i produktionen. Kött, mjölk och ägg från djur som äter genändrade produkter anses inte i sig vara genmodifierade.

Andra myter som Konsumentföreningen vill ta kål på är att Systembolagets sprit innehåller kräkmedel. Stämmer inte, vilket också 80 procent av svenskarna svarade.

Att den snodd man hittar i ett rått ägg är början till ett embryo är inte heller sant, vilket dock 45 procent av svenskarna tror. Snodden består av äggvita och håller gulan på plats mitt i ägget. Om ägget hade varit befruktat hade uppgiften varit att hålla embryot på plats.

Seglivade myter med andra ord.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

Konsumenter känner sig ofta lurade

Två av fem konsumenter känner sig lurade ofta eller ibland när de handlar mat. I en undersökning beställd av Livsmedelsverket framhåller de intervjuade främst att oriktig märkning och annan information som till exempel bilder upplevs som vilseledande. Även tvetydiga prisuppgifter, liten och krånglig text, tillsatser, datummärkning och kvalitet är ett problem för konsumenterna. Den märkning som finns får stort stöd. Hela 98 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt med ingrediensförteckning.

Livsmedelsverket har gjort två undersökningar. En som handlar om hur viktig konsumenterna tycker att olika märkningar är och en annan om hur ofta och vid vilka tillfällen de känner sig vilseledda eller lurade.

I en uppföljande undersökning fick konsumenterna ange vilka företeelser som gjorde att de kände sig lurade eller vilseledda. Hela 38 procent kunde ange en eller flera företeelser. Av dem nämnde närmare en fjärdel ursprung och närproducerat, var femte angav oriktig eller ofullständig märkning och var sjunde nämnde att de kände sig vilseledda eller lurade i samband med prisangivelser.

I livsmedelskontrollen ingår också att kontrollera redligheten, det vill säga konsumenten inte blir vilseledd. Livsmedelsverket har sedan några år redlighetskontrollen som ett fokusområde.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

söndag 11 april 2010

En halv miljon matförgiftas årligen

Enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort matförgiftas varje år ca en halv miljon svenskar. Ett par tusen fall av matförgiftning bekräftas via rapporter till Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet varje år. Om de som matförgiftas anmälde det till kommunens miljö- och hälsokontor skulle myndigheterna lättare kunna spåra utbrott och förhindra att fler drabbas, säger mikrobiologen Mats Lindblad på Livsmedelsverket.

Tidigare undersökningar visar att varje matförgiftad person i genomsnitt förlorade 500 kronor i kostnader och utebliven inkomst. Och för samhället i stor betyder en halv miljon matförgiftningar en förlust på cirka 2,5 miljoner kronor.

Det enklaste sättet att undvika matförgiftning är att ha bra hygien i köket, tex inte använda samma skärbräda och kniv till kyckling eller kött och annan mat. Man bör också skölja grönsaker och kyla ner mat som man lagat istället för att låta den stå framme och svalna. Kyckling och kött ska vara genomstekta. Men A och O är handtvätt innan matlagning. Att komma direkt från toan och ställa sig och laga utan att ha tvättat händerna är äckligt och innebär stor risk för smitta.Likaså om man har sår på fingrarna och lagar kall mat. Byt också disktrasa och handdukar ofta och rengör kylen någon gång då och då.

Om man går ut och äter ska man undvika buffeér där maten stått framme en längre tid. Om toan är skitig kan du kallt räkna med att köket också är skitigt!Utomlands ska man undvika att äta sallad, glass, kyckling och råa ägg som ingår i vissa maträtter.

Enligt Hygienkonsult finns det livsmedelsaffärer som är cerifierade för nationella branschriktlinjer för hygien i butik. Standarden som heter ”Säker mat i din butik” har tagits fram av Svensk dagligvaruhandel, godkänts av Livsmedelsverket samt ackrediterats av SWEDAC. Han har också skrivit om 100 bra sätt att slippa matförgiftning.Bra tips!

Viktigast av allt-TVÄTTA HÄNDERNA!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

C-vitamin ger cancer

Det visar nya forskningsrön från USA. Vitaminerna hjälper kroppen att framställa ett gift som gör att vanliga celler omvandlas till cancerceller.

I vanliga fall anses C-vitamin skydda mot cancer. Förklaringen är att C-vitamin är en "antioxidant" som binder upp kroppens fria radikaler, som är en välkänd orsak till cancer. Men den positiva effekten på de fria radikalerna tycks vägas upp av den negativa effekt som C-vitaminerna har genom att bilda gengiftet. Det kan förklara varför cancerstudier aldrig lyckats bevisa att C-vitamin skyddar mot cancer, trots att vitaminerna har en belagd positiv effekt.

OBS! Studierna är gjorda i provrör och alltså inte på människor. Forskarna betonar att man inte kan dra slutsatsen att det är farligt att äta C-vitaminrik kost.Däremot  avråder man från att äta c-vitamintabletter. En väl komponerade diet, med mycket fibrer och lite fett, anses fortfarande ha stor preventiv effekt på såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar, enligt forskare.

En egen reflektion är att fleromättade fetter (margarin, olivolja) omvandlas till gifter, men att det inte står något om animala fetter (smör, grädde mm). Betyder det att de inte omvandlas till gifter i lika hög grad eller har man inte gjort några studier på det?

Andra studier säger motsatsen: Läs här Vitaminer och tomater mot cancer?

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter