söndag 9 september 2012

Beta-glukan sänker kolesterol


Jag äter Beta-glucare som innehåller beta-glukan, för att sänka mitt höga kolsterol som ligger på 8,9(totalt). Doktorn har ingen annan patient med så högt värde! Lite otäckt.

För att få i sig 3 gram betaglukan på annat sätt, behöver man äta 3-4 portioner havregrynsgröt - varje dag.Nu äter jag istället 1 dl per dag. Tyvärr är de stenhårda, men går att få i sig tillsammans med fil. Nästa vecka ska jag kolla mitt kolesterolvärde. Jag har också börjat äta lättfil (äckligt) och slutat ta mjölk i kaffet. Inga mackor med ost heller. Det blir spännande att se om det har gått ner.

För människor är b-glukan positivt för hälsan eftersom den kan sänka både kolesterolhalten och glukos- och insulinhalten i blodet. En sänkning av kolesterolhalten anses minska risken för att få hjärt-kärlsjukdomar som är ett stort problem i västvärlden. Minskad glukos- och insulinhalt minskar risken för typ 2-diabetes som också är ett vanligt problem.

De här fysiologiska effekterna beror troligtvis på att b-glukan ger en ökning av viskositeten i tarmen när man äter b-glukanrika livsmedel, som t ex havrekli eller kornmjölsgröt. Viskositetsökningen gör att gallsyror och kolesterol dräneras från tarmen. För att bilda nya gallsyror i levern måste kolesterol då tas från blodet, vilket gör att kolesterolhalten i blodet minskar. I USA har FDA (Food and Drug Administration) godkänt ett hälsopåstående för lösliga kostfibrer, inkluderat b-glukan, i både havre och korn. Det är troligt att även den europeiska livsmedelsmyndigheten kommer att godkänna ett hälsopåstående för β-glukan i havre och korn.

Bloggar: ,,Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd,