söndag 3 juli 2011

Torskmask, så äckligt!

Det har blivit allt vanligare med torskmask i Östersjön på grund av det ökande sälbeståndet, eftersom parasiten har sälen som värddjur. Människor som äter fisk som innehåller torskmask kan få svåra infektioner som leder till kräkningar, buksmärtor, diarré och feber.

Torskmasken är enligt sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU vanligast vid Skånes sydkust och utanför Blekinge och Öland, skriver Dagens Nyheter. Lunneryd har gjort en egen undersökning om torskmasken, eftersom det inte gjorts några officiella sådana. Detta trots att kunskapen om masken är stor bland hans kolleger i bl.a. Havs- och Vattenmyndigheten, tidigare Fiskeriverket.

Att det inte sprids någon information om torskmasken tror Sven-Gunnar Lunneryd beror på att man är rädd för negativa konsekvenser och att folk ska sluta äta fisk. För att ta död på eventuella torskmaskar kan man frysa den färska fisken innan den tillagas. Enligt Sven Gunnar Lunneryd på havfiskelabratoriet i Lysekil så är parasiten vanlig även på västkusten.

Bloggar: ,, , , ,vetenskapkonsument, konsumenter,