söndag 25 juli 2010

Butikerna dåliga på att informera om matmärkning

Krav-märkt, Sigill, närodlat eller ekologiskt?Inte lätt för konsumenterna att veta vad som är bäst för hälsan och miljön.Men ett bra sätt att skaffa sig information, och sätta press på handeln, är att titta på butikernas hemsidor, leta efter skyltning i butiken och fråga butikspersonal om eko- och klimatmärkning och vad märkningen står för.


En information som många butiker i dagsläget är dåliga på, anser Jan Bertoft på Sveriges konsumenter, som är en ideell paraplyorganisation med trettio medlemsorganisationer.

– Kedjornas hemsidor borde ha en tydlig knapp där man enkelt kan få överblick över alla olika märken och vad de betyder. Butikerna måste ta ett helheltsansvar och bli bättre på att informera om matmärkningar, säger han.

Många närodlade produkter kan odlas med mycket bekämpningsmedel.För att vara på den säkra sidan är ekomärkt att före­dra från miljösynpunkt.

Ett annat område som skapat mycket förvirring är vilken fisk som är okej att köpa. Enligt Bengt Ingerstam på Sveriges konsumenter i samverkan, som är en fristående och självständig konsumentorganisation, är det bäst att hålla sig till fisk som är märkt med MSC (Marine stewardship council), Krav- eller Närfiskat.

– Enklast är att hålla utkik efter närfiskad fisk. Vi har exempelvis små laxkvoter i Sverige, och om man inte hittar svensk färsk lax ska man välja den norska, som är den mest närfiskade. Fisk ska helst inte vara fryst eftersom det oftast innebär långa transporter och frys­kylar som drar mycket energi, säger Bengt Ingerstam.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost,

Välj ekologiskt kaffe för miljön

Att välja ekologiskt kaffe är inte alls dyrt, som många tror. Det visar en kaféundersökning som Naturskyddsföreningen genomfört. Undersökningen visar att det ekologiska kaffet i genomsnitt kostar cirka 7,50 kr extra per kilo i inköp från grossister. Det motsvarar bara 7 öre extra per kopp kaffe. Trots det serverades ekologiskt kaffe på endast en tredjedel av de 91 kaféer som föreningens representanter besökte. Priset för en kopp kaffe på kaféerna varierade mellan 8 och 28 kronor. Snittpriset på ekologiskt kaffe var 16,50 kr medan icke ekologiskt faktiskt kostade över 2 kr mer per kopp.

Kaffeodlare är en av världens största användare av bekämpningsmedel. Många av de giftigaste bekämpningsmedlen som parakvat och endosulfan är förbjudna att använda i jordbruk i Sverige och EU, men de är tillåtna i odlingen av det konventionella kaffe vi importerar, påpekar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Ekologiskt odlat kaffe står fortfarande bara för 5 procent av det kaffe vi i Sverige dricker. Om alla svenskar enbart drack ekokaffe under ett år, motsvarar det en minskning av farliga bekämpningsmedel med ca 4 200 ton. Kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna i världen. Svenskarna är världens näst största kaffekonsumenter - efter finnarna. Vi dricker 3,3 koppar kaffe per person och dag. Det innebär 83 000 ton kaffe per år i Sverige. Hallda därför ekologiskt!
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost,

söndag 4 juli 2010

Korta studier vanskliga för kostråd anser SBU

Tre företrädare för SBU bemöter kritiken mot myndighetens kostråd för diabetiker. SBU publicerade i maj rapporten Mat vid diabetes. Den baseras på en systematisk genomgång av över 17 000 studier, av vilka 51 levde upp till i förväg uppställda inklusionskriterier. Uffe Ravnskov, UR, invänder i en debattartikel den 22 juni mot att SBU i denna genomgång har satt en nedre gräns för studielängd , 24 veckor, och studiestorlek, 50 personer i varje behandlingsgrupp.

UR anser att små studier av kortare längd också borde ha tagits med och har i en egen genomgång sammanställt och tabellerat 17 studier av lågkolhydratkost som han tycker att SBU har förbisett. Sju av dessa är kortare än två månader.  Nio av de 17 studier som UR refererar till har mindre än 20 studiedeltagare.

Som SBU skriver är det svårt att dra säkra slutsatser av studier som är gjorda på få deltagare och under kort tid. Man måste äta en viss kost en längre tid för att se effekter på lång sikt. Trots att jag själv är tveksam till kolesterolet och animaliskt fetts skadlighet, så tycker jag att man bör ha en sakligt grundad argumentation.  Men det kanske är svårta att få pengar till forskning om animaliskt fett och kolesterol om inte något livsmedels- eller läkemedelsbolag betalar? På så sätt blir forskningen styrd av kapitalet som bestämmer inriktning och val av forskningsområde.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

torsdag 1 juli 2010

Köttkonsumtionen ökade i Sverige,men färre producerar

Konsumtionen av kött ökade från 2007 till 2008 med 1,3 procent till 84 kilo per person. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen i Sverige. Konsumtionen ökade trots lågkonjunktur och höjda köttpriser — dessutom var köttproduktionen ifrågasatt i klimatdebatten. Vi åt lika mycket griskött  drygt 36 kilo. Nötköttet minskade däremot på våra tallrikar med 1,6 procent till 25 kilo per person. Vi festade desto mer på kyckling och annat fjäderfäkött — ökningen var 8,5 procent till 18 kilo per person. En anmärkningsvärt ökning.

Däremot tycks produktionen av kött minska av någon anledning. Antalet köttbönder minskar. Det kanske är svårt att konkurrera med billigt kött från utlandet, tex dansk fläskfilé.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

Storbråk om eventuella gifter i odlad lax

Miljöaktivisten Kurt Oddekalv kommer med sina uttalanden i en fransk dokumentär som tvingat fiskeminister Lisbeth Berg-Hansen att ta kontakt med sin franske kollega för att försäkra och garantera att det är säkert att äta norsk lax.

Laxodlarna är rasande och branschorganisationen Fiskeri- og havbruksnäringens landsforening, FHL, har skrivit brev till Oddekalvs sponsorer och framställt honom som en skadlig och lögnaktig bluffmakare.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd