tisdag 29 december 2009

Annica Dahlqvist utsedd till Årets förvillare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har utsett Annica Dalqvist, förespråkare för LCHF, till Årets förvillare 2009.

Här är deras motivering:"Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.

Annika Dahlqvist har också spridit egendomliga påståenden om kopplingen mellan kosten och cancer. Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer. Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. Hon påstår att "etablissemangets" kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid. I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.

Som läkare har Annika Dahlqvist ett särskilt ansvar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att i stället sprida okunnigt tyckande och direkta felaktigheter är att missbruka sin ställning och det motiverar att hon får utmärkelsen Årets förvillare. "

Det är precis det jag själv har sagt, man har ett särskilt ansvar som läkare att följa vetenskap och beprövad erfarenhet som det heter. Det är möjligt att hon har rätt i det hon säger, men hon är ute på svag is när hon påstår sådant som saknar vetenskapliga belägg och enighet. Hur skulle det gå om man kunde påstå vad som helst utan att belägga det vetenskapligt? Det kan ju finnas andra orsaker till en viktnedgång t ex?

Läs också artikeln i Dagens medicin . Själv skriver hon i sin blogg att hon överväger att sluta föreläsa. Aftonbladet har också skrivit att hon är knäckt av utmärkelsen

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

Föräldrar ilskna på skolans lättkost

Mjölk väcker känslor – starka känslor av historiska skäl och en tro att på allt som är naturligt är nyttigt. När Livsmedelsverket för två år sedan gick ut med rekommendationen att alla barn borde dricka lättmjölk, blev det folkstorm och den verkar fortsätta. Även rekommendationen om att ersätta smöret med lättmargarin har väckt starka reaktioner. På insändarsidor vädjar föräldrar: Låt barnen slippa den giftiga sörjan. Det har startats Facebook-grupper och elektroniska protest­listor. I hårda ordalag anklagas Livsmedelsverket för ”fettfobi” och de nya mjölkråden till förskolan och skolan beskrivs som ”matdiktatur”.

Föreningen Sveriges konsumenter i samverkan menar att föräldrarnas ilska har legat och pyrt ett tag, men flammat upp på allvar nu under hösten. Deras Nätverk mot lättprodukter i skolmatsalarna, kräver att skolan och förskolan ska erbjuda alternativ till såväl lättmjölken som lättmargarinet.

Andra forskare talar istället om att den stora sockerkonsumtionen, samt tröst-och belöningsätandet, är den stora faran för övervikt och ohälsa..

Här kan du läsa om varför Konsumenter i samverkan vill ta bort lättprodukter från skolan.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

måndag 7 december 2009

Förbjudet gift på svenska äpplen

Stora mängder svenska äpplen har besprutats med det förbjudna bekämpningsmedlet Topsin. Antimögelpreparatet förbjöds för äpplen för tre år sedan. Enligt Livsmedelsverket är de besprutade äpplena inte farliga att äta,men varför är det förbjudet då?

Jordbruksverket hade av misstag satt upp ämnet på listan över godkända växtskyddsmedel. Upptäckten gjordes av Livsmedelsverket som hittade rester av medlet hos flera fruktodlare i bland annat Skåne, rapporterar Sveriges Radio Malmö.Odlarna skulle egentligen ha anmälts, men myndigheterna avstår eftersom de själva gjort fel och odlarna har sprutat i god tro.

Bloggar:, , ,, , , , , miljö, Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,

tisdag 24 november 2009

Även svenska grisar vanvårdade

Aktivister har besökt hundra gårdar under två års tid, utan att ägarna vetat om det, och dokumenterat förhållandena. Vanvården är omfattande på de svenska grisgårdarna – många bryter mot djurskyddslagen. Enligt organisationen bryter så många som 94 procent av gårdarna mot djurskyddslagen. Gårdarna har nu polisanmälts. Totalt har en tiondel av alla grisfarmar i landet besökts.

Grisarna har brist på halm, sitter i sin egen avföring och flera har olika typer av sår och skador. . En film från Djurrättsalliansen visar hur smutsiga grisar tuggar på en död gris. Personer från organisationen Djurrättsalliansen har bl a filmat inne i på en gård som ägs av Lars Hultström ordförande för Swedish Meat, styrelseledamot på HK Scan och Svenska djurhälsovården.

Vi som har tutats i av Scan att svenskt griskött är så bra efter skandalerna med danska grisar, mmen tydligen är det inte så mycket bättre här i Sverige.Det är skandal att en ledamot av bl a Scan och Swedish Meat vanvårdar sina egna djur! Hoppas verkligen att det inte är ekologiska grisar som vanvårdats.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

tisdag 17 november 2009

Strategier för att minska kadmiumbelastningen människa-miljö

Forskningen visar att dagens kadmiumintag via livsmedel ger mätbara negativa hälsoeffekter. Intaget av kadmium via maten kan därför inte ökas utan bör fortsatt sänkas,menar forskrna vid SLU (statens lantbruksuniversitet)

• Maten svarar för ända upp till 90 % av vårt totala intag av kadmium .

• Särskilda officiella gränsvärden för barnmat finns inte idag men bör övervägas .

• EFSAs sänkning av det rekommenderade tolerabla veckointaget av kadmium till 2,5 μg Cd/kg kroppsvikt innebär skärpta krav på låg tillförsel av kadmium till åkermarken.

• Tillförd fosfor bör inte innehålla högre kadmiumhalter än 10 mg Cd/kg P om halterna i mark och gröda inte skall stiga.

• Sverige bör fortsatt verka för att få med EU på sänkta gränsvärden för bl a högsta tillåtna innehåll av kadmium i fosforgödsel.

• Nya tag bör tas för att inom luftkonventions- och EU- arbetet verka för sänkta gränsvärden för högsta tillåtna luftemissioner
.
• Lantbrukaren har idag inga incitament för att sänka kadmiumhalterna i mark och gröda. Konsekvenserna av ett införande av en kadmiumrelaterad betalning av spannmål bör därför utredas.

• De förslag till åtgärder som framförs i MAT 21 Rapport nr 1/2009 bör kunna vägleda åtgärdsarbetet fördelat på åtgärder på nationell nivå och gårdsnivå, men det tycker tydligen inte Naturvårdsverket.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Naturvårdsverket i bakvattnet vad gäller kadmium

Naturvårdsverket har nu presenterat ett nytt förslaget till förordning för användning av slam inom jord- och skogsbruk samt anläggningsjord. Verkets förslag bygger på riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp samt de forskningsrön om slamanvändning , hälsa och miljö som nyligen presenterats inom EU och i Norge, säger de själva. Men förslaget skiter fullständigt i miljömålet giftfri miljö! De verkar inte heller ha tagit till sig ALL forskning inom området. De har t ex inte läst SLU:s senaste rapport om hur vi ska minska kadmiumbelastningen på människor och miljö:MAT 21 Rapport nr 1/2009

Svenskt vatten välkomnar givetvis den nya slamförordningen.
- Vi tycker att slamförordningen är ett bra steg mot att få en mer hållbar
slamanvändning. Nu gäller det att de tuffare kraven när det gäller kadmium
och silver i slam snabbt följs upp av åtgärder vid källan och att regeringen
förbjuder användningen av kadmium i konstnärsfärger samt att silver inte
längre tillåts som bakteriedödande medel i kläder, säger Lena Söderberg, vd
på Svenskt Vatten.

Det är skrattretande och symtomatiskt att Vd:n för Svenskt vatten talar om kadmium i konstnärsfärger när det stora problemet med kadmium istället beror på andra saker ( flamskyddsmedel, batterier mm). Ett verkligt stort problem är att barnmaten innehåller så mycket kadmium. Hon borde också tala om hur mycket läkemedel (hormoner och antibiotika) som finns i slammet.

Gunnar Lindgren, känd miljödebattör, menar att Naturvårdsverket har hamnat på efterkälken och inte tycks följa slamfrågan och kadmiumproblemet, utan istället förordar en ökning av slamspridningen och därmed kadmiumspridningen i ett läge där spridningen i stället måste upphöra. Huvudfelet i deras synsätt är att växtnäringsåterföring inte är synonymt med slamspridning. Huvuddelen av slammet består av rester från industrisamhällets flytande kemiska avfall. Den fosfor som man ofta framhåller utgör endast cirka 1 procent av vanligt vått slam. Detta kan tolkas så att Naturvårdsverket vill hjälpa avloppsreningsverken att på ett enkelt, men tvivelaktigt sätt bli av med ett besvärligt kemiskt avfall .

Ännu ett statligt verk som är "uppköpt" av andra intressenter, inte bryr sig om aktuell forskning och går i andras ledband.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Sojabaserad mjölkersättning innehåller östrogen

Mjölkersättning gjord på sojamjölk innehåller höga halter av östrogen, visar en europeisk undersökning. Det handlar dock inte om könshormonet utan en annan sort, uppger SVT Rapport.

"– Vad vi kan se så innehåller sojabaserad ersättning ungefär 80 gånger så
mycket östrogenliknande substanser som den vanliga ersättningen, säger Elin
Swedborg, doktor i molekylär biologi på Karolinska institutet."


Konsekvenserna är ännu inte klarlagda, men forskarna befarar att östrogenet kan öka risken för bröstcancer och diabetes.Sojabaserad mjölkersättning ges till barn som inte kan ammas och som är allergiska mot komjölk. För exempel på sojabaserad mjölkersättning se här: ProSobee ersätts av nutramigen

Även vanlig sojamjölk innehåller östrogen

Jeremy Piven, 44, har gjort succé som den samvetsbefriade och fulkäftade skådisagenten i tv-serien "Entourage". Men nästa roll kan bli betydligt mer feminin, Jeremy Piven är nämligen på väg att utveckla kvinnobröst. Boven i dramat är en massiv konsumtion av sojamjölk. Den hälsosamma mjölken innehåller höga nivåer av växtämnet fytoöstrogen som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen

Jeremy Piven har bälgat i sig drycken, 12 glas om dagen, och fytoöstrogennivåerna i den mängden sojamjölk är tillräcklig för att som man utveckla bröst. Piven meddelar nu att han slutat med drycken omedelbart.

Det verkar som om sojan är boven. Den innehåller naturligt fytoöstrogen, samma substans som används i naturmedel mot klimakteriebesvär. Att den är naturlig innebär i det här fallat inte att den är ofarlig. Barn tål lägre halter och vid överkonsumtion hos vuxna kan oönskade bieffekter uppstå.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, ekologisk odling,

Uppropet Ren Åker-Ren mat i TV4
Frågan om man ska sprida avloppsslam på åkrarna har blivit en tvistfråga bland bönderna. Många har gått i taket mot att Lantmännen och LRF:s riksförbund har ställt sig bakom att använda så kallat certifierat rötslam. Och nu har en uppropet Ren åker- Ren mat träffat LRF i Skara för att diskutera slamspridningen.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

söndag 15 november 2009

GMO-gröda odlas bara för egen vinning

"Vi lider ingen som helst brist på forskningsresultat som visar att ekologiskt jordbruk är hållbart, tillräckligt, miljövänligt och bättre för människors och djurs hälsa än industrigödsel/giftbesprutning/genmanipulationskonceptet. Ekologi är det enda reella vinstkonceptet, för att prata i marknadstermer. Nej, det vi och hela planeten lider av är att vi inget får veta! Ingen av de större aktörerna på marknaden har någonsin människors hälsa, miljön eller livets integritet med i sina uttalanden, annat än som dåligt sittande ytterplagg, i form av reklam och propaganda. Företagen handlar endast i enighet med deras ekonomiska vinstintressen, alltid. Det ligger i själva konceptet ’företags’ natur. Materialism. Penningjakt kallas med ett finare ord för ”vinstintressen” som man ”måste bevaka”.

Utvecklingstanken har blivit till sanning och synonym med ökning – för egen vinning. Med den dogmen blir det så cyniskt som det är nu, att man seriöst kan hävda att den ökande befolkningen på jorden endast kan mättas av ökande dollars på ett fåtals bankkonton. Det är den enda, men givetvis mörkade logiken hos gmo-förespråkarna.

Någonting stoppar oss från att stoppa det som pågår. I förtvivlat försök att göra de abstrakta förkortningarna begripliga, det vill säga levande och användbara, inträffar det absurda, att vi pratar om EU som vore det en person av kött och blod och GMO som vore det något i sig, som små individualiteter! Och sen hyser vi märklig överhetsrespekt för abstraktheterna istället för för människorna och planetens växter och varelser. Paradoxen inträffar då, att respekten för det levande tappas bort, liksom den mänskliga värdigheten kollras bort. "

Källa: Vera Billing om GMO i tidningen Fri jord. Läs resten av artikeln på deras hemsida!

Bra inlägg i debatten om GMO där det pratas klarspråk. Genmanipulerad gröda odlas bara för att biokemiföretagen ska maximera sina vinster, inget annat. Först uppfinner man t ex en majssort som bara tål ett visst ogräsmedel, sedan säljer man ogräsmedlet också. Det är så affärer går till.

Det är lätt att tänka - det där rör inte mig. Men kom ihåg att VI HAR ETT VAL - VAD VI GÖR SPELAR ROLL!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

Odling av genmanipulerad majs godkänd

Nu har Livsmedelsverket godkänt odling av genmanipulerad majs i Sverige! De tillförda generna ger resistens (motståndskraft) mot vissa insektsarter.
 
Livsmedelverket , som varit i blåsväder tidigare, ser i det här fallet heller ingen anledning till att ifrågasätta de analysresultat som presenteras i ansökan och har ur hälsosynpunkt inga invändningar mot att marknadsgodkänna den genetiskt modifierade majsen! De anser också att användningen av majsen som livsmedel och foder, samt för import och bearbetning är etiskt acceptabelt! Är de uppköpta den här gången också, likom när det gäller fettdebatten?
 
Majsen innehåller två gener, isolerade från jordbakterien Bacillus thuringensis. B. thuringensis insekticida egenskaper (dvs. de är giftiga för insekter) upptäcktes i början av 1900-talet och har sedan slutet av 50-talet använts kommersiellt som biologiskt bekämpningsmedel i jord-och skogsbruk.

Bakterien har även använts i andra sammanhang t. ex för att bekämpa en art av knott som sprider den rundmask som orsakar s.k. flod blind het i de tropiska delarna av världen. I Sverige har bakterien bl.a. använts för att bekämpa myggor i nedre Dalälven.

Liksom vid alla typer av insekticidanvändning finns risken att insekter utvecklar resistens (motståndskraft) mot de insektsgifter (toxiner) som produceras av insektsresistenta GMO-grödor. Det vanligaste är att det mottagarprotein (receptor) som toxinet binder till i insektens mag-tarmkanal muterar på ett sådant sätt att toxinet inte längre kan binda och orsaka insekten skada. För att fördröja en eventuell resistensutveckling har två specifika gener tillförts den aktuella majsen. Den primära effekten av de Lepidoptera-specifika generna är att de ger skydd mot insektsangrepp. En indirekt effekt är att halterna av svampgifter (mykotoxiner) i majsen kraftigt reduceras, något som är bra ur livsmedels-och fodersäkerhetssynpunkt.

Majshybriden bär också på gener som ger tolerans mot ogräsbekämpningsmedel (herbicider) som innehåller glyfosat respektive glufosinatammonium,dvs "Round-up". Deras gener, som i det här fallet ger bättre motståndskraft mot bekämpningsmedel, sprids med bina och hamnar kanske på någon besläktad växt, som därmed får möjlighet att utveckla en ny evolutionär egenskap. Försök har visat att det tex med rapsen besläktade ogräset åkersenap på detta vis kan bli tåligare mot Roundup. Andra ogräs kan också bli motståndskraftiga mot ogräsmedel. Det har lett till att användningen av ogräsmedel ökat. Både regeringen och Kemikalieinspektionen anser också att det är ytterst olämpligt att tillåta en majssort, som gjorts motståndskraftig mot ett bekämpningsmedel som kan påverka hormoner och fortplantning.

Företaget Monsantos har blivit ökänt för sitt agerande vad gäller sin GMO-gröda som de har patent på. De är samtidigt också tillverkare av ogräsmedlet Round-up. Vilken tillfällighet va?

Vad kan det här leda till i framtiden? Det finns allt för lite forskning på den här typen av genteknik. Mutation dvs naturlig avvikelse är något helt annat. Biologerna kan inte styra vad som händer i flera led efteråt. Bakläxa till Livsmedelsverket! Ät ekologiskt, då riskerar du inte att äta GMO-gröda.

Läs även : Gentekniken kommer-ingetting är som förut och 4000 hektar drabbade av ogräs resistent mot Round up

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

Gelatin består av grissvål och hovar

Gelatin används inom en mängd olika områden men främst inom livsmedels- och läkemedelsindistrin samt kosmetika. Typiska produkter som innehåller gelatin är godis och läkemedelskapslar, men också olika hälsopreparat där gelatinet används som proteintillskott.
Tänk på det nästa gång du äter gelégodis eller en dallrande efterrätt. Men hur skyddar man sig från medicinkapslar med gelatin?

Gelatin klassas som livsmedel
Gelatin har inget E-nummer utan klassas som livsmedel, är alltså ingen tillsats.Kollagen finns framför allt i bindväv som ben, hud, senor och blodkärlsväggar. det kan också vara ben, hovar och andra vävnader från grisar och kor som slaktats för sitt kött. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur, stadga och är mycket motståndskraftiga mot slitande krafter. För livsmedelsindustrin är dessa egenskaper viktiga, inte minst när det gäller lågfettprodukter av diverse slag. Ännu en anledning att inte äta light-produkter!

Det vanligaste förekommande gelatinet, som oftast används inom livsmedelsindustrin, är tillverkat av svinsvål, men även gelatin av nöt är vanligt förekommande. Råvaran härstammar från slaktbiprodukter från djur som vid veterinärkontroll godkänts som människoföda.

Vegetariska alternativ
Det finns vegetariska alternativ till det animaliska gelatinet. Ur olika alger utvinns geleringsmedel, som till exempel agar . Pektinet i frukt och bär är det som på naturligt sätt, tillsammans med socker, gör att gelé bildas. Ur fruktkärnmjöl från johannesbrödträdet och guarväxten kan man också få fram geleskapande medel.
Källa: "http://sv.wikipedia.org/wiki/Gelatin" även Gentekniknämnden

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost,fett, mat, , miljö

torsdag 12 november 2009

Dietist anklagar media för att lura allmänheten

Dietisterna Christina Berg och Maria Magnusson, skriver att "en vild flora av så kallade kostexperter sprider sina säljande budskap baserade på snävt eller feltolkade studier, men ofta utan någon som helst vetenskaplig grund. " Medan däremot dietisterna säger sig stå för den objektiva "sanningen" och den vetenskapliga grunden. Kostforskare är inte så oense och allmänna kostråd inte så motsägelsefulla som rubrikerna säger menar de.

Att kostråden har ändrat sig långsamt är väl inte ssärskilt smickrande för Livsmedelssverket, som verkar vara helt oemottagliga för annan forksning än den som sanktionerats av Livsmedelsbolagen. Blotta misstanken att livsmedelsforskningen bekostas och påverkas av industrin gör att den tappar i trovärdighet.

Däremot håller jag med om att det är många som försöker tjäna pengar på kostdebatten. Det är en uppsjö av böcker och bloggar som marknadsför sig mer och mindre seriöst. Det är också alltför stor fixering vid bantningskurer i media, när det istället borde handla om livsstilsförändringar med mindre mat av god kvalitet och mer motion.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

Konsumenterna läser etiketten

Det är mycket glädjande att varannan konsument noga läser innehållsförteckningen och näringsdeklarationen på produkter som de köper för första gången, visar Yougovs undersökning. Man granskar speciellt noga portionsförpackade färdigrätter, korv, pålägg och grovt bröd. Det är viktigt för konsumenterna att kycklingen är svenskproducerad. Men man vill också gärna ha närproducerad mat och då helst mjölk, bröd, nötkött och griskött.

Fler känner till KRAV märkning i år och allt fler tittar efter Rättvisemärkt. Svenskarna har uppenbarligen sett igenom lanseringen av ”light”-produkter med låg sockerhalt och sötnings-medel som ersättning. I år uppfattar man det mycket positivt om det står ”utan sötningsmedel” på en förpackning.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

Svenskarna vill inte ha tillsatser i maten

Svenskarna oroar sig mest över ohälsosamma substanser, smakförhöjare och sötningsmedel, visar Yogovs årliga undersökning av nordiska konsumenters uppfattning om hälsa och livsmedelsinnehåll.

I Sverige har tillsatserna passerat socker och sötningsmedel som konsumenternas största orosmoment. Alltfler svenska konsumenter anser också att vanligt socker är nyttigt, medan fler blivit negativa till sötningsmedel och produkter där uttrycket ”light” används. Alltfler konsumenter har också blivit negativt inställda till uttryck såsom ”vitaminberikade” och ”kalciumberikade”.


Samtidigt undviker bara var tionde svensk att få i sig fett, jämfört med var tredje för tre år sedan. 6 av 10 svenska konsumenter äter också livsmedel där bäst-före-datumet nyligen har gått ut, så länge livsmedlet luktar och smakar gott.


Sammantaget innebär detta för livsmedelsproducenterna att det blir än viktigare att kommunicera vad livsmedlet innehåller, och om man hårddrar det lite, vad det inte innehåller. Det är livsmedelsproducenten som har bevisbördan, säger Johan Rosenqvist vid Yougov.


Debatten om fett och tillsatser i maten har tydligen påverkat svenskarna i hög grad. Johan Rosenqvist sätter fingret på det som Konsument-Forum bl a arbetar för.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

Förbjudet med vilseledande benämningar på livsmedel

Påståenden om minskat eller ökat innehåll av vissa ämnen i livsmedel får man göra, men däremot inte förstärkande uttryck som "extra mycket", "ultra light" eller "superlåg halt av socker" . Det ökar inflationen av näringspåståenden och gör att konsumenterna kan bli förvirrade, säger statsinspektör Petra Bergkvist.

Det egna berömmet om livsmedlets fördelar måste alltså vara återhållsamt. Inte heller är det tillåtet att lova att en viss produkt fyller dagsbehovet av t ex C- vitamin, eftersom det antyder att normalt balanserad kost inte skulle vara tillräckligt.

En EG-förordning om närings- och hälsopåståenden, som trädde i kraft 2007, innebär att livsmedelsföretag på förpackningen får framhålla att ett visst näringsämne ingår i produkten och att ämnet kan vara gynnsamt för hälsan. Sådan information är frivillig. Generellt gäller att påståendet inte får vara vilseledande. Exempel: Färska bananer med påståendet "utan tillsatt socker" kan vara vilseledande eftersom all färsk frukt är utan tillsatt socker. Påståendet får inte heller skapa oro, som "Om du inte äter produkten X, så händer Y".

Livsmedelsverkets riktlinjer bygger på förordningen (EG-förordning 1924/2006).

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

lördag 7 november 2009

Vad utsätter man oss konsumenter för?

FÖREDRAG Torsdag 12 november 19.00
Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
ÄR GENMANIPULERAD MAT BRA FÖR NÅGON ?Anders Lunneryd, växtodlande bonde
Arr.: Konsument-Forum Göteborg Lokal: Selma Lagerlöfs torg 24, Göteborg kl. 19:00
Entré 40 kr för icke-medlem (info 0302-15100) Säljprofilen AB bjuder på förfriskningar.


Kom och lyssna till intressant föreläsningar om kost och hälsa!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

onsdag 4 november 2009

Protestera mot skolmat av dålig kvalitet!

Barnens hälsa måste gå före föråldrade kostråd och prestige! Projektet "SKOLMAT" jobbar med en "murbräcka" (information, blanketter, namninsamling ) som de hoppas och tror kommer att få stopp på många kommuners ofog att tvinga våra barn att dricka lättmjölk och äta lättmargarin (med outforskade hälsoeffekter) - ofta mot föräldrarnas vilja.

Ett obegripligt beslut med tanke på att energirik standardmjölk (med naturliga fettlösliga vitaminer) och naturligt energirikt smör är betydligt billigare per energienhet än vattnig lättmjölk och utspätt gulfärgat industrifett. Hur tänker våra beslutsfattare? Tänker de över huvud taget? Många föräldrar har ingen aning om vad deras barn stoppar i sig i skolan.

Följande frågor är det befogat att man som förälder ställer sig:

Vad innehåller lättmargarin och hur tillverkas det? Denna smörja serveras våra barn!!!

Skolbudget? En skola med 500 elever kan spara 40 000 kr per år genom att servera säkra, naturliga och goda livsmedel istället för lightprodukter. Skicka ett mail till kostdemokrati@gmail.com så sänder de över en Excel-modell som visar hur mycket er skola skulle spara varje år.

Jämför hyllpris med vad du får när du handlar, om du räknar bort tillsatt vatten. Vad blir resultatet? Lättmargarin är 40 % dyrare än den äkta varan Bregott. Oj vad lurade vi blir

Vad finns det för vetenskapliga belägg för att mättat fett är skadligt? Läs Uffe Ragneskogs artikel i Áftonbladet: Skrämselpropadanda av amatörer. Mer info om projektet finns på sajten Kostdemokrati .

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

tisdag 3 november 2009

"Certifierat" slam sprider gifter från avfallsupplag

Gunnar Lindgren, skriver i sitt nyhetsbrev från oktober-09:Vem kunde drömma om att de reningsverk som nu "certifierats" och sprider slam i vår livsmedelsproduktion, tillåter att lakvatten från avfallsupplag rinner in i slammet. Tidigare har man påstått att "certifierat" slam skulle vara rent från miljögifter. LRF och Lantmännen tycks ha litat på detta. Att avfallsupplag skulle kunna vara inkopplade har alla tidigare ansett och påstått vara oförenligt med slamspridning. Ryaverket (Gryaab) i Göteborg har nyligen "certifierats". Lindgren har gjort en granskning av hur det förhåller sig med anslutningar och hur mycket kemiskt avfall som finns i slammet. Han tycker att det är förvånade och upprörande att tre stora avfallsupplag är anslutna till ett "certifierat" reningsverk. Men annat är kanske inte att vänta, då reglerna för "certifieringen" har utformats av avloppsbranschen själv?

-Vid Tagene avfallsupplag finns stora mängder miljöfarligt avfall, t ex asbest, men också aska och slagg från sopförbränningen, liksom massor från rökgasfilter.-Vid Brudaremossen avfallsupplag finns stora mängder avfall från en tid då PCB, DDT m m cirkulerade i samhället.

-Vid Sörmossen avfallsupplag har bl a EKA i Bohus deponerat stora mängder kvicksilverhaltigt avfall, där vi också kan vänta att dioxiner finns närvarande.

-Vid Sävenäs avfallsförbränning bildas en komplex flora av industrisamhällets kemiska avfall.

Betydelsen av "växtnäringsåterföring", "fosforåterföring" samt återföring av "mullbildande ämnen" är närmast betydelselös jämfört med mängden främmande ämnen som vi kan vänta finns i slammet - men som inte redovisas - och som sprids på livsmedelsproducerande mark. Vi står nu inför ett slut på detta. Om inte jordbruket - och inte minst barnmatstillverkarna och mejerisidan förstår detta, måste vi alla ingripa. Stöd därför initiativet Ren åker-Ren mat!

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

måndag 2 november 2009

Matakuten kanonbra!

Jag älskar Paul Svensson, kock i TV 4:s program Matakuten , som handlar om kvalitén på skolmaten. Han är så gullig mot skolbarnen och låter dom vara med och laga mat. Melker och Carola har också varit jättebra. Barnen tillfrågas också vad de tycker om skolmaten och får göra en egen kokbok. All mat lagas från grunden och man köper närprodducerad och ekologisk mat. Det verkar inte bli dyrare heller. I ett skolkök hade man sparat 25 000:-!

När man ser hur glada barnen blir när de får "hemlagat" i jämförelse med det förskräckliga snabbmatssystemet " Cook -and-chill", då de får kyld mat som värms upp, blir man övertygad. Personalen har också levt upp, fått ökat självförtroende och känner att de gör ett bra jobb och blir uppskattade. De har också fått inspiration att testa nya maträtter.

Hade jag barn i skolåldern, skulle jag kolla upp vad som serveras på skolan. Vore det inte bra skulle jag ringa kommunen. Lika illa är det på våra äldreboenden, där gamla blir undernärda för att de inte gillar maten.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

Miljömärkt palmolja bara en rökridå

Axfood ska köpa certifikat för att miljökompensera palmoljan i sina egna varor. Idag finns dock ingen märkning för produkter som stöder hållbar framställning av palmolja. Det gör det, enligt Åsa Domeij på Axfood, svårt att få konsumenterna att förstå deras miljösatsning.

Axfood har beslutat sig att gå med i Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. De ska köpa in certifikat motsvarande den palmolja som används i de egna märkesvarorna. Det innebär att för de volymer palmolja som går åt i tillverkningen av Axfoods produkter betalar de en extrapremie som går till att utveckla den hållbara tillverkningen av palmolja. Axfood skriver ut palmolja på sina produkter istället för att bara ange vegetabiliska oljor. Det har skapat reaktioner hos konsumenterna, eftersom regskogen skövlas för att företagen ska kunna utvinna oljan.

Greenpeace skriver att den ökande användningen av palmolja i livsmedelsindustrin och som bränsle påskyndar skövlingen av regnskogar i Sydöstra Asien. Certifiering förbättrar inte situationen enligt Greenpeace, utan fungerar som rökridå för att man ska kunna öka användning av palmolja. Greenpeace har släppt en rapport Cooking the climate ,om företag som använder palmolja.

Idag är tio svenska företag medlemmar i RSPO, bland annat Scan, Göteborgskex och Santa Maria.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Konsumenterna fortsätter att handla ekologiskt

Konsumenterna fortsätter att handla ekologiskt, trots kärva tider och kritiska forskarröster. Men det saknas oberoende forskning om ekologisk produktion och exploateringen av mark är ett större problem än låg avkastning.

Åsa Domeij, miljöansvarig på Axfood, tror att debatten snarare handlar om fördelningen av forskningsmedel inom den akademiska världen. Själv ställer hon sig tveksam till huvudargumentet hos kritikerna - att det ekologiska jordbruket skulle medföra lägre avkastning vilket på sikt är ett hot mot matförsörjningen.


- Exploateringen av jordmark i bördiga områden är ett oerhört mycket större problem som dessutom är irreversibel. De som oroar sig för tryggad matförsörjning borde snarare ta upp detta, säger Åsa Domeij. Hon är snarare förvånad att den ekonomiska krisen inte verkar ha dämpat försäljningen av ekologiska livsmedel. -Jag hade trott att vi skulle märka av det, men ett faktum är att de som har kvar sina jobb har ju snarare fått det bättre ställt ekonomiskt, säger Åsa Domeij.


Mikael Robertsson, miljöchef på Coop, är bekymrad över bristen på ekologisk forskning i Sverige. Det gör att ingen kan bemöta argumenten från de ekokritiska SLU-professorerna. Han anser att de i sin kritik redovisar gamla siffror och utesluter andra rapporter som ger ett annat budskap.


-Sverige är undantag i Europa då vi inte har någon forskning att tala om som inriktar sig mot ekologisk lantbruk. Det är ett problem för SLU:s egen trovärdighet, och innebär även att vi inte få den hjälp som vi skulle vilja ha rörande utvecklingen av ekologiska livsmedel, säger Mikael Robertsson.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant ,forskning

onsdag 28 oktober 2009

Hemliga kocken luras om Äkta vara

Förra veckan trumpetade City Gross ut att de tog konsumenter på allvar och har nu hittat ett sätt att vägleda kunderna till vettig mat. Det verkade ju jättebra till att börja med. Visst reagerade jag mot att alla tillsatser skulle vara förbjudna utom pektin och bakpulver. Jag tänkte genast på nitrit som tex används för att motverka botulism, en livshotande matförgiftning och askorbinsyra som är tämligen oförarglig.

För märkningen står Mats-Eric Nilssons företag Äkta Vara. Enligt Aftonbladets Karin Wilborg, har de tillsammans lyckats plocka ner en sund och viktig debatt om innehållet i vår mat till pajasnivå. Enligt henne kan man kan bilda en klubb och säga att man bara godkänner mat som framställts under fullmåne medan man mumlat ramsor. Det lägger inte hon sig inte i.Men saken kommer i ett annat läge när en av Sveriges mest dominerande matdebattörer sätter upp sina kriterier och bannlyser alla E-nummer utom bakpulver och pektin. Vad säger det till de redan förvirrade kunder som man säger sig vilja hjälpa? Jo, att alla E-nummer är onda. Här förlorar Mats-Eric Nilsson sin trovärdighet,menar hon. Sveriges konsumenter samverkan säger att e-nummerfri mat är inget alternativ .

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Konsumenterna tror att Krav-märkta produkter är dyrare

Konsumenterna väljer bort Kravmärkta matvaror just för att de är Kravmärkta visar en stor undersökning som forskare på Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har gjort. Undersökningen visar dessutom att försäljningen av ekologiska matvaror minskar när Kravskyltningen ökar. Det är konsumentprogrammet Rea som avslöjar att effekten av Kravmärkning går på tvärs med syftet. Enligt forskarna väljer många bort Kravmärkt för att de uppfattar varorna som dyrare, även när de inte är det.

Den ekologiska och Krav-märkta juicen från Smakis är ett bra exempel på en produkt som är obetydligt dyrare än en vanlig. Men desto godare och nyttigare!

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Fett och frukt skyddar hjärtat enligt nya studier

Feta mjölkprodukter plus mycket frukt och grönt, tycks minska risken för hjärtinfarkt, enligt en studie från Växjö: Se International Journal of Environmental Research and Public Health 2009; 6: 2626–2638 . I studien ingår 1 752 män på den svenska landsbygden. De fick beskriva sina kostvanor i ett frågeformulär vid studiens början, och forskarna följde sedan upp hur många som drabbades av hjärtinfarkt eller avled under tolv år.Det visade sig att 138 män avled eller vårdades på sjukhus på grund av kranskärlssjukdom under studieperioden. Att äta frukt och grönsaker varje dag var kopplat till lägre hjärtrisk hos de män som också konsumerade feta mjölkprodukter – men inte hos dem som valde magra mjölkprodukter. Fullkornsbröd eller fisk två gånger i veckan tycktes inte påverka risken för hjärtsjukdom.

I dag finns det en vedertagen hypotes om att fet mat ger högt kolesterol som ger hjärtinfarkt, men det är bara en tes som egentligen inte har blivit bevisad, säger Sara Holmberg, läkare och forskare vid FoU-centrum i Landstinget Kronoberg, till nyhetsbyrån TT. En hypotes är att frukt och grönsaker bland annat innehåller fettlösliga vitaminer, som inte tas upp av kroppen om det inte finns något fett i kosten. Undrar vad Livsmedelsverket nu säger? Det är väl inte riktigt vad Annica Dahlqvist och LCHF-förespråkarna säger. De tycker ju inte att man ska äta frukt, däremot fett i stora mängder. Med risk för att reta LCHF-gänget, måste jag säga att detta låter mera logiskt. Jag har svårt att tro att frukt och grönskare skulle vara skadligt, förutom om man tänker på kadmiumnivåerna förstås.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant


Föreläsningar om GMO i Göteborg


Konsument-Forum Göteborg föreläsning den 12/11
B. Ingerstam, ordf.Sveriges konsumenter i samverkan föreläser om "Vad är det vi konsumenter utsätts för?" och Anders. Lunneryd, växtodlande bonde: "Är genmanipulerad mat bra för någon?"

Plats: kl 19 Selma Lagerl. torg 24, entré 40 kr för icke-medl.Gratis för medlemmar i Konsument-Forum Göteborg eller SKIS!

Medlemmar träffas kl. 18.00 för att välja styrelse.

Säljprofilen AB kommer att bjuda på provsmakning av sina Krav-märkta och ekologiska juicer och stilldrinks av märket
Sundis och Smakis.

Bloggar:
,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

söndag 25 oktober 2009

Handla Krav-märkt!

KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.

KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genomodifierade organismer(GMO) får inte användas.

Det är också viktigt hur djuren har det. KRAV-godkänd djurhållning tar stor hänsyn till djurens hälsa och naturliga beteenden. Exempel på detta är att gisarna går ute hela året. På sommaren kan du därför få se grisar i KRAV-godkänd produktion som betar, bökar och tar sig ett gyttjebad.

En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Då kan näringen gå runt i ett kretslopp på gården

De företag som har KRAV-godkänd produktion har använt sin producentmakt för att dra sitt strå till stacken för en hållbar livsmedelsproduktion. Du kan använda din konsumentmakt! Producenter och butiker är lyhörda för vad konsumenterna efterfrågar, som konsument har du stor möjlighet att påverka.

Alla butiker kan sälja KRAV-märkt mat, men störst sannolikhet att hitta mycket KRAV-märkta produkter är i de butiker som är anslutna till KRAV. Du kan också handla krav-märkt direkt från Gårdsbutiker. Här kan du läa mer om Krav-märkt.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk,

lördag 24 oktober 2009

Matsnusk i kommunala äldreboenden

I Höganäs håller Miljöavdelningen håller på att besöka kommunens alla vårdboenden för att kontrollera bland annat livsmedelshanteringen. Tillsynen har i flera fall gett anmärkningsvärda resultat. Det är t ex inte ovanligt att personal på vårdboenden går mellan kök och vårdtagare i samma kläder, med uppenbar smittrisk som följd.

På ett vårdboende fanns en ensam anställd på tio vårdtagare och hon skulle dessutom hinna servera kvällsmat. Det innebar att de inte hann ta på köksförkläden.Däremot har svininfluensan inneburit att i stort sett alla i dag sköter handhygienen.

Även vad gäller städningen har miljöinspektörerna upptäckt stora brister. T ex fanns endast en dammsugare med ett munstycke som användes i såväl de boendes rum som i köket. Dammsugning av stoppade möbler förekom aldrig. Och rutiner för att skilja arbete i vården från arbete med livsmedel saknades. Ska man ha samma personal i samma kläder så krävs det oerhörda rutiner för att det ska fungera, säger miljöinspektören Eva Rosberg som menar att problemen bottnar i att det på vårdboenden med små mottagningskök inte finns någon kostchef som är livsmedelsutbildad. Och den ansvarige enhetschefen har som regel inga sådana kunskaper.

Brister i köken och smittrisk på äldreboenden är dock inget som kommunen själv vill skylta med. När en privatägd restaurang eller servering fått underkänt annonseras detta med en ledsen gubbe (smiley) på kommunens hemsida. Men i det här fallet har miljöchef Richard Åkesson beslutat att resultaten ska vara icke offentligt arbetsmaterial. Konstigt! Det borde vara lika illa att offentligt ägd verksamhet missköts. Det ligger i allas intresse.

Bloggar: ,, , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant,

Matsnusk hos Tinas cookalong

Pernilla Wahlgren gästade Tina Nordström i köket. Tala om matsnusk! Tina Nordström gräver i salladen med händerna och använder inga bestick när hon lägger upp den. Heder åt Pernilla Wahlgren som protesterade mot detta snusk! Gästerna är helt förfärade och verkar inte tycka att det ser särskilt aptitligt ut. Hon skär inte i heller i kycklingen för se om den är färdigstekt. Kyckling som innehåller så mycket bakterier (campylobakter). Det är osäkert om hon tvättade händerna sedan hon tagit och petat i kycklingen. De står dessutom och lagar mat utan skyddskläder ( Tina i skinnjacka!) och med det långa håret fritt hängande (Pernilla) Gör de så här på restaurangerna så vill då inte jag gå ut och äta.

Här kan ni se hur mycket bakterier det är i kyckling

Det är rörigt och stressigt med TV-skärmar och dålig reklam. Vilket dåligt program!

Bloggar: ,, , ,miljö, , Göteborg, , media, aktuellt

fredag 23 oktober 2009

GMO-fritt jordbruk?

I Sverige har vi länge klarat oss från GMO-matens intrång, men nu börjar det hända saker. Svenskt kött är inte längre garanterat GMO-fritt, och till våren kan den första svenska kommersiella GMO-grödan planteras. Är du trött på dåliga nyheter? Aktivera dig i kampen för att behålla vår mat GMO-fri!

GMO-grödorna har utvecklats för det allra mest industrialiserade och kemiberoende jordbruket. Mer än 99 procent av GMO-arealen är antingen grödor med resistens mot ogräsgift eller grödor som själva producerar insektsgift. Det finns inga exempel på GMO-grödor för ett ekologiskt uthålligt jordbruk.

Ett sätt att spåra oförutsedda hälsoeffekter på människor eller djur är jämförande studier mellan GMO-mat och GMO-fria produkter. Mycket få sådana studier har genomförts, och både genteknikindustrin och GMO-positiva regeringar har aktivt motarbetat dem. Det mest kända fallet gällde dr Arpad Pusztai, en forskare som hade brittiska regeringens uppdrag att göra råttförsök med GMO-potatis, och sparkades när han upptäckte klara hälsoeffekter. Men även svenska Jordbruksverket har försökt hjälpa BASF undvika djurförsök med GMO-potatisen Amflora.

Hälsorisker
Trots att så få studier gjorts har de redan gett en rad indikationer på möjliga hälsoproblem. Det handlar bland annat om sämre tillväxt, organutveckling och immunförsvar, avvikelser i blodceller, leverceller och lungvävnad, samt sterilitetsproblem.

Förutom de allmänna hälsorisker som följer av själva genmodifieringen kan de införda genernas egenskaper vara hälsofarliga i sig. Flera av de Bt-gener som används i bland annat genmodifierad majs och bomull misstänks kunna ge allergiska effekter, och det finns även rapporter om oförklarliga dödsfall hos Bt-utfodrade djur. En uppenbart riskabel GMO-kategori är de läkemedelsproducerande växter som ännu befinner sig i forskningsstadiet men redan försöksodlas i USA.

GMO -odlad gröda sprider sig
Det är omöjligt att odla GMO-grödor utan att modifierade gener sprider sig i omgivningen. De finns i alla växtens celler och kan spridas via frön, pollen, rotknölar och alla andra naturliga förökningsvägar, precis som växtens vanliga gener. GMO-föroreningen kan ge olika effekter beroende på vilka gener som sprids och var.

Här har du en köpguide som visar hur du köper GMO-fri mat. EU:s förordning om GMO . Köp helst Kravmärkta produkter eller produkter med Svenskt Sigill-märke. Även ekologisk märkning. Undvik importerat kött av alla djurslag och importerade ägg samt svenskt griskött.
Svenskt lamm- och nötkött är osäkert.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

torsdag 22 oktober 2009

Nynäshamns kommun ger barnen skräpmat

Det är förvånande och tyder på stor okunnighet om tillsatser när Nynäshamns kommuns måltidsverksamhet redovisar hur mycket tillsatser och fördiglagad mat de ger skolbarnen i Nynäshamn. Dit skulle TV4 skicka Matakuten!

De skriver visserligen så här:

"Matsedeln består både av rätter som lagas från grunden och en del hel- och halvfabrikat. Så långt som det är möjligt lagas maten från grunden. Vi strävar efter att använda livsmedel med så få tillsatser som möjligt genom att granska innehållet i hel- och halvfabrikat och ställa krav på leverantörer och grossister.Produkter som innehåller smakförstärkare (E620 - 640) och delvis härdat fett (industriellt framställt transfett) utesluts i tillagningen och ersätts med andra livsmedel."

Det låter ju bra,men hur ser det ut i verkligheten?

Här är några exempel :

Köttbullar - Från Servera ingredienser: Griskött 61%, nötkött 20%, vatten, potatisflingor (innehåller sulfit) lökpuöver, potatisstärkelse, salt, dextros, aromämnen, sirap, kryddor, emulgeringsmedel ( E450, E452), örter, antiox.med.(E330).Falukorv - Producerad av Signal & Andersson charkuteri AB ingredienser: gris och nötkött 60 % fetthalt 17%, vatten, potatismjöl, koksalt, kryddor, lök, antioxidationsmedel (E 300), stabiliseringsmedel (E450), konserveringsmedel (E250). Svenkst köttNötkorv - Märke Scan ingredienser: nötkött, vatten, potatismjöl, salt, druvsocker, kryddor, lök, antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250) svenskt .

Fiskpanetter - Findus sejfriletter ingredienser: Fiskkött av sej 64%, vetemjöl, vegetabilisk olja, vatten, stärkelse, majsmjöl, rismjöl, salt, jäst, bakpulver (E450, E500, E503), modifierad stärkelse, kryddor, och stabiliseringsmedel (E415). Salthalt 0.8%(tänk på vad Mats.Erik Nilsons säger om fiskpinnar).

Chicken Strips - Guldfågeln ingredienser: maskinurbenat kött från kyckling 97%, salt, jästextrakt, lökpulver, modifierad stärkelse, vitpeppar, antioxidationsmedel (E301).Chicken kebab - Guldfågeln ingredienser: maskinurbenat kött av kyckling 96%, vatten, ströbröd, (vetemjöl, salt), lök, grön paprika, salt, gelatin av nöt, kryddor(cayenne, vitlök, koriander,paprika, spiskummin, oregano, rosmarin) vegetabilisk olja Blodpudding - Gea´s ingredienser: Vatten, fullkornsmjöl av råg, vetemjöl, fett från nöt, blodpulver av nöt och gris, socker, nötkött 4%, koksalt, bindväv från nöt, kryddor bl.a. lök, kanel, koriander, animaliskt protein från gris, potatisfiber, arom. konserveringsmedel (E250.) Svensk köttråvara. (se mitt förra inlägg om maskinurbenad kyckling)

Kassler - Servera ingredienser: Varmrökt benfri kotlett av gris, vatten, salt, stabiliseringsmedel (E450, E451, E407a), maltodextrin, modif. potatisstärkelse(E1414)druvsocker, animaliskt protein av gris, antioxidationsmedel (E301)konserveringsmedel (E250)

Nötfärs 10%- Servera ursprung Polen

Potatis - Flensted Minutpotatis ingredienser: ångskalad, kokt potatis i vakuumförpackningSoppgrönsaker - Findus djupfryst grönsaksblandning ingredienser: morötter, ärter, kålrötter, bönor, purjolök, palsternackor, samtliga grönsaker utom purjolöken är förvälda.

Wokgrönsaker - Findus djupfrysta grönsaker, ingredienser: Gröna bönor, gula morötter, purjolök, minimajs samtliga grönsaker är förvälda utom purjolöken.

Alltså inga FÄRSKA grönsaker! Bara djupfrysta och förvällda. Desutom polsk köttfärs och vatten umpmapad kassler! De kan inte ens koka potatisen själva! Det är katastrof att vara skolbarn ska äta denna smörja! De säger en sak och gör en annan. Jag ser nästan inga rätter som lagas från grunden. Dessutom råder fettskräcken även här. De tvingas dricka lättmjölk och lättmargarin! Det som är bra är att de använder miljömärkt fisk.

Här kan ni läsa mer om korv fylld av vatten!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, Äkta vara, ,

Torktumlad kyckling

Vet ni vad maskinurbenad betyder? Det är slaktavfall som består av ben, hinnor, senor, fett, märg mm. Eftersom det är mycket billigare än helkött så används det för att dryga ut köttet och på sätt få ner priset. Det används både i kött och fågel.

Guldfågeln använder det i alla fall i sina storköksprodukter och förmodligen också i det som säljs i affärerna, men det vill de väl inte skylta med. Det innebär att det säljs till skolor, restauranger och äldreboenden.


Så här marknadsför Guldfågeln sina storköksprodukter:

Art. 9503 Slantad korv av kyckling,Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9504 Skivad korv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 38 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E451, E450), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9505 Grillkorv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9506 Stekkorv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 37 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9507 Strimlad kycklingkorv, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 38 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).


Art. 9508 Prinskorv av kyckling
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Ni ser att det maskinurbenade köttet (slakavfallet) är 38-40% medan köttinnehållet är 11-12%. De redovisar också vatten, därför måste det också innnehålla stabiliseringsmedel för att binda vattnet.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat Äkta vara

onsdag 21 oktober 2009

Ica bluffade om matpriser i test

Pensionärsorganisationen, PRO, gör varje år en prisgranskning där de jämför priset på livsmedel i olika butiker i hela Sverige. Undersökningen visar i vilken butik matkassen är billigast.
I år har drygt 1000 butiker och ett 50-tal varor granskats. Undersökningen visar att Ica:s matkasse är billigast vid många tillfällen. Men DN:s granskning visar på något helt annat.


Flera av butikerna har sänkt priset på flera varor innan PRO:s prisgranskare besöker butiken – och höjt dem igen efteråt, skriver DN.

Nio butiker har höjt sina priser efter att prisgranskarna har lämnat butiken, visar granskningen. Fyra butiker har höjt priserna med så mycket som tio procent.

Bert Karlsson tycker att det är begräger av affärerna att göra så. Han tycker också att prisjämförelserna inte ska vara bestämda i förväg eller annonserade. Det gäller alla varor. Karlsson menar att butikerna vill framstå som billigare.


– Allt går ut på att lura konsumentera att tro att de är billigare än de är.

Antingen genom att tajma prissänkningar, eller att de gör
förpackningarna mindre eftersom de vet att konsumenterna inte läser etiketterna.

Så konsumenter, låt er inte luras av enkla prisjämförelser. De ska gälla flera produkter och vara oannonserade.
Röda prislappar och rea är också lurigt. De har inte inte alltid sänkt priset. Kungsängen tex har rea året runt i sin TV-reklam.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

tisdag 20 oktober 2009

Korvgrillens mat full av tillsatser

All heder åt Bruksgrillen i Vänersborg som öppet redovisar vilka tillsatser och annat skit det är i grill- och snabbmat. Sedan ni läst denna lista (som inte är komplett) tror jag inte att ni är så sugna på att gå till korvgrillen nästa gång ni är hungriga eller sugna på något snabbt. Ni ser också tillverkarnas namn inom parentes.

Jättegrill (Solna Korv):Innehåll: Kött från nöt, vatten, kycklingfett, potatisstärkelse, bindväv från kyckling, salt, kryddor, kött från kyckling, antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250).Övrig info: Köttinnehåll 80%, fetthalt 28%.

Kebab (Meetab):Innehåll: Nötkött 75g, vatten, lök, fett från nöt, potatisstärkelse, salt, potatisfibrer, vetemjöl, svartpeppar, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), klumpförebyggande medel (E551), kryddor, majsmjöl, druvsocker (majs), socker, majsgryn, smakförstärkare (E621), kryddextrakt (paprika) & rapsolja.Övrig info: Fetthalt 23%.

Köttbullar (Findus):Innehåll: Nöt- och griskött, potatis, lök, stärkelse, ägg, vegetabilisk olja, skummjölkspulver, salt, betfiber, kryddor, lökextrakt, kryddextrakt & druvsocker.Näringsvärde per 100g: .Övrig info: Köttinnehåll 61, salthalt 1,7%.

Pyttipanna (Felix, Maggans Pytt):Innehåll: Stekt potatis (potatis, vegetabilisk olja), stekt lök (lök, vegetabilisk olja), korv, (nöt- och griskött, vatten, potatismjöl, bacon, köttprotein av nöt, potatisfiber, salt, kryddor, svartpepparextrakt), rökt skinka, bacon, kokt nötkött, margarin (vegetabilisk olja härdad vegetabilisk olja, salt, stabiliseringsmedel, (E471), arom), buljongpulver (salt, jästextrakt, arom, kyckling), svartpepparextrakt, antioxidationsmedel (E300, E301, E331), konserveringsmedel (E250), stabiliseringsmedel (E450), smakförstärkare (E621)Näringsvärde per 100g: Energi 750kJ (170Kcal), Protein 4,5 g, Kolhydrat 19 g, Fett 9,0 g, salt 1.0g.Övrig info: Köttinnehåll 15%.

Inbakad fisk till Fish&Chips (Ocean):Innehåll: Alaska pollock (Theragra chalcogramma) (56%), vatten, tempura (vete-, ris- och majsmjöl, dextrin, veg. proteinkonc. salt, vasslepulver, förtjockningsmedel (E450), syra (E500, E330), ströbröd (innehåller gluten), veg. olja, vetemjöl, paneringsmix (vetemjöl, salt, potatisstärkelse, smakförstärkare (E621), syra (E500, E330), pepparextrakt).Näringsvärde per 100g: Energivärde 500Kj (120Kcal), protein 10g, kolhydrater 9g, fett 4,5.Övrig info: Fiskad i Stilla Havet

Chickybits (Ivars):
Innehåll: Kycklingkött 44%, panering 43% (vetemjöl, vegetabilisk olja, majsmjöl, vetestärkelse, vatten, potatisstärkelse, modifierat vetestärkelse, salt, svart peppar, bakpulver (E450, E500), dextrose, äggvitepulver, antioxidant (E331), vatten, potatisflagor, salt, panering.

Anmärkning:

  • vegetabilisk olja är ofta en omskrivning för palmolja eller transfetter.

  • smakförstärkare (E621) = glutamat ( misstänks orsaka överaktivitet hos barn och allergier)

  • konserveringsmedel (E250)= nitrit (behövs för att vi inte ska drabbas av botulism)

  • bindväv från kyckling låter konstigt i en hamburgare

  • emulgerings- och stabiliseringsmedel indikerar att tillverkaren vill dryga ut produkten med vatten

  • arom- och smakämnen att sörjan som producerats är smaklös och måste smaksättas

  • färgämnen kan vara allergiframkallande

  • Ju kortare lista på innehållsförteckningen, desto bättre!

  • En bra tumregel: Ju fler kemikalier, desto lägre pris!

  • Tänk på att den ingrediens som förekommer i störst mängd står först på etiketten, sedan i fallande ordning efter storlek.

Lurigast är att det står att köttinnehållet är t ex 80%, men då kan det vara senor, brosk mm sk. maskinurbenat kött som ingår i det så rena köttmängden är kanske bara 30%! Maskinurbenat kött är köttet allra närmast benet. Egentligen borde det inte kallas kött, eftersom det till större delen består av brosk och fett =slaktavfall. Mumsigt va?

Här får ni exempel på korv från Karelius som innehåller rent kött.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat Äkta vara