onsdag 28 oktober 2009

Hemliga kocken luras om Äkta vara

Förra veckan trumpetade City Gross ut att de tog konsumenter på allvar och har nu hittat ett sätt att vägleda kunderna till vettig mat. Det verkade ju jättebra till att börja med. Visst reagerade jag mot att alla tillsatser skulle vara förbjudna utom pektin och bakpulver. Jag tänkte genast på nitrit som tex används för att motverka botulism, en livshotande matförgiftning och askorbinsyra som är tämligen oförarglig.

För märkningen står Mats-Eric Nilssons företag Äkta Vara. Enligt Aftonbladets Karin Wilborg, har de tillsammans lyckats plocka ner en sund och viktig debatt om innehållet i vår mat till pajasnivå. Enligt henne kan man kan bilda en klubb och säga att man bara godkänner mat som framställts under fullmåne medan man mumlat ramsor. Det lägger inte hon sig inte i.Men saken kommer i ett annat läge när en av Sveriges mest dominerande matdebattörer sätter upp sina kriterier och bannlyser alla E-nummer utom bakpulver och pektin. Vad säger det till de redan förvirrade kunder som man säger sig vilja hjälpa? Jo, att alla E-nummer är onda. Här förlorar Mats-Eric Nilsson sin trovärdighet,menar hon. Sveriges konsumenter samverkan säger att e-nummerfri mat är inget alternativ .

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Konsumenterna tror att Krav-märkta produkter är dyrare

Konsumenterna väljer bort Kravmärkta matvaror just för att de är Kravmärkta visar en stor undersökning som forskare på Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har gjort. Undersökningen visar dessutom att försäljningen av ekologiska matvaror minskar när Kravskyltningen ökar. Det är konsumentprogrammet Rea som avslöjar att effekten av Kravmärkning går på tvärs med syftet. Enligt forskarna väljer många bort Kravmärkt för att de uppfattar varorna som dyrare, även när de inte är det.

Den ekologiska och Krav-märkta juicen från Smakis är ett bra exempel på en produkt som är obetydligt dyrare än en vanlig. Men desto godare och nyttigare!

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Fett och frukt skyddar hjärtat enligt nya studier

Feta mjölkprodukter plus mycket frukt och grönt, tycks minska risken för hjärtinfarkt, enligt en studie från Växjö: Se International Journal of Environmental Research and Public Health 2009; 6: 2626–2638 . I studien ingår 1 752 män på den svenska landsbygden. De fick beskriva sina kostvanor i ett frågeformulär vid studiens början, och forskarna följde sedan upp hur många som drabbades av hjärtinfarkt eller avled under tolv år.Det visade sig att 138 män avled eller vårdades på sjukhus på grund av kranskärlssjukdom under studieperioden. Att äta frukt och grönsaker varje dag var kopplat till lägre hjärtrisk hos de män som också konsumerade feta mjölkprodukter – men inte hos dem som valde magra mjölkprodukter. Fullkornsbröd eller fisk två gånger i veckan tycktes inte påverka risken för hjärtsjukdom.

I dag finns det en vedertagen hypotes om att fet mat ger högt kolesterol som ger hjärtinfarkt, men det är bara en tes som egentligen inte har blivit bevisad, säger Sara Holmberg, läkare och forskare vid FoU-centrum i Landstinget Kronoberg, till nyhetsbyrån TT. En hypotes är att frukt och grönsaker bland annat innehåller fettlösliga vitaminer, som inte tas upp av kroppen om det inte finns något fett i kosten. Undrar vad Livsmedelsverket nu säger? Det är väl inte riktigt vad Annica Dahlqvist och LCHF-förespråkarna säger. De tycker ju inte att man ska äta frukt, däremot fett i stora mängder. Med risk för att reta LCHF-gänget, måste jag säga att detta låter mera logiskt. Jag har svårt att tro att frukt och grönskare skulle vara skadligt, förutom om man tänker på kadmiumnivåerna förstås.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant


Föreläsningar om GMO i Göteborg


Konsument-Forum Göteborg föreläsning den 12/11
B. Ingerstam, ordf.Sveriges konsumenter i samverkan föreläser om "Vad är det vi konsumenter utsätts för?" och Anders. Lunneryd, växtodlande bonde: "Är genmanipulerad mat bra för någon?"

Plats: kl 19 Selma Lagerl. torg 24, entré 40 kr för icke-medl.Gratis för medlemmar i Konsument-Forum Göteborg eller SKIS!

Medlemmar träffas kl. 18.00 för att välja styrelse.

Säljprofilen AB kommer att bjuda på provsmakning av sina Krav-märkta och ekologiska juicer och stilldrinks av märket
Sundis och Smakis.

Bloggar:
,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

söndag 25 oktober 2009

Handla Krav-märkt!

KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.

KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genomodifierade organismer(GMO) får inte användas.

Det är också viktigt hur djuren har det. KRAV-godkänd djurhållning tar stor hänsyn till djurens hälsa och naturliga beteenden. Exempel på detta är att gisarna går ute hela året. På sommaren kan du därför få se grisar i KRAV-godkänd produktion som betar, bökar och tar sig ett gyttjebad.

En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Då kan näringen gå runt i ett kretslopp på gården

De företag som har KRAV-godkänd produktion har använt sin producentmakt för att dra sitt strå till stacken för en hållbar livsmedelsproduktion. Du kan använda din konsumentmakt! Producenter och butiker är lyhörda för vad konsumenterna efterfrågar, som konsument har du stor möjlighet att påverka.

Alla butiker kan sälja KRAV-märkt mat, men störst sannolikhet att hitta mycket KRAV-märkta produkter är i de butiker som är anslutna till KRAV. Du kan också handla krav-märkt direkt från Gårdsbutiker. Här kan du läa mer om Krav-märkt.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk,

lördag 24 oktober 2009

Matsnusk i kommunala äldreboenden

I Höganäs håller Miljöavdelningen håller på att besöka kommunens alla vårdboenden för att kontrollera bland annat livsmedelshanteringen. Tillsynen har i flera fall gett anmärkningsvärda resultat. Det är t ex inte ovanligt att personal på vårdboenden går mellan kök och vårdtagare i samma kläder, med uppenbar smittrisk som följd.

På ett vårdboende fanns en ensam anställd på tio vårdtagare och hon skulle dessutom hinna servera kvällsmat. Det innebar att de inte hann ta på köksförkläden.Däremot har svininfluensan inneburit att i stort sett alla i dag sköter handhygienen.

Även vad gäller städningen har miljöinspektörerna upptäckt stora brister. T ex fanns endast en dammsugare med ett munstycke som användes i såväl de boendes rum som i köket. Dammsugning av stoppade möbler förekom aldrig. Och rutiner för att skilja arbete i vården från arbete med livsmedel saknades. Ska man ha samma personal i samma kläder så krävs det oerhörda rutiner för att det ska fungera, säger miljöinspektören Eva Rosberg som menar att problemen bottnar i att det på vårdboenden med små mottagningskök inte finns någon kostchef som är livsmedelsutbildad. Och den ansvarige enhetschefen har som regel inga sådana kunskaper.

Brister i köken och smittrisk på äldreboenden är dock inget som kommunen själv vill skylta med. När en privatägd restaurang eller servering fått underkänt annonseras detta med en ledsen gubbe (smiley) på kommunens hemsida. Men i det här fallet har miljöchef Richard Åkesson beslutat att resultaten ska vara icke offentligt arbetsmaterial. Konstigt! Det borde vara lika illa att offentligt ägd verksamhet missköts. Det ligger i allas intresse.

Bloggar: ,, , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant,

Matsnusk hos Tinas cookalong

Pernilla Wahlgren gästade Tina Nordström i köket. Tala om matsnusk! Tina Nordström gräver i salladen med händerna och använder inga bestick när hon lägger upp den. Heder åt Pernilla Wahlgren som protesterade mot detta snusk! Gästerna är helt förfärade och verkar inte tycka att det ser särskilt aptitligt ut. Hon skär inte i heller i kycklingen för se om den är färdigstekt. Kyckling som innehåller så mycket bakterier (campylobakter). Det är osäkert om hon tvättade händerna sedan hon tagit och petat i kycklingen. De står dessutom och lagar mat utan skyddskläder ( Tina i skinnjacka!) och med det långa håret fritt hängande (Pernilla) Gör de så här på restaurangerna så vill då inte jag gå ut och äta.

Här kan ni se hur mycket bakterier det är i kyckling

Det är rörigt och stressigt med TV-skärmar och dålig reklam. Vilket dåligt program!

Bloggar: ,, , ,miljö, , Göteborg, , media, aktuellt

fredag 23 oktober 2009

GMO-fritt jordbruk?

I Sverige har vi länge klarat oss från GMO-matens intrång, men nu börjar det hända saker. Svenskt kött är inte längre garanterat GMO-fritt, och till våren kan den första svenska kommersiella GMO-grödan planteras. Är du trött på dåliga nyheter? Aktivera dig i kampen för att behålla vår mat GMO-fri!

GMO-grödorna har utvecklats för det allra mest industrialiserade och kemiberoende jordbruket. Mer än 99 procent av GMO-arealen är antingen grödor med resistens mot ogräsgift eller grödor som själva producerar insektsgift. Det finns inga exempel på GMO-grödor för ett ekologiskt uthålligt jordbruk.

Ett sätt att spåra oförutsedda hälsoeffekter på människor eller djur är jämförande studier mellan GMO-mat och GMO-fria produkter. Mycket få sådana studier har genomförts, och både genteknikindustrin och GMO-positiva regeringar har aktivt motarbetat dem. Det mest kända fallet gällde dr Arpad Pusztai, en forskare som hade brittiska regeringens uppdrag att göra råttförsök med GMO-potatis, och sparkades när han upptäckte klara hälsoeffekter. Men även svenska Jordbruksverket har försökt hjälpa BASF undvika djurförsök med GMO-potatisen Amflora.

Hälsorisker
Trots att så få studier gjorts har de redan gett en rad indikationer på möjliga hälsoproblem. Det handlar bland annat om sämre tillväxt, organutveckling och immunförsvar, avvikelser i blodceller, leverceller och lungvävnad, samt sterilitetsproblem.

Förutom de allmänna hälsorisker som följer av själva genmodifieringen kan de införda genernas egenskaper vara hälsofarliga i sig. Flera av de Bt-gener som används i bland annat genmodifierad majs och bomull misstänks kunna ge allergiska effekter, och det finns även rapporter om oförklarliga dödsfall hos Bt-utfodrade djur. En uppenbart riskabel GMO-kategori är de läkemedelsproducerande växter som ännu befinner sig i forskningsstadiet men redan försöksodlas i USA.

GMO -odlad gröda sprider sig
Det är omöjligt att odla GMO-grödor utan att modifierade gener sprider sig i omgivningen. De finns i alla växtens celler och kan spridas via frön, pollen, rotknölar och alla andra naturliga förökningsvägar, precis som växtens vanliga gener. GMO-föroreningen kan ge olika effekter beroende på vilka gener som sprids och var.

Här har du en köpguide som visar hur du köper GMO-fri mat. EU:s förordning om GMO . Köp helst Kravmärkta produkter eller produkter med Svenskt Sigill-märke. Även ekologisk märkning. Undvik importerat kött av alla djurslag och importerade ägg samt svenskt griskött.
Svenskt lamm- och nötkött är osäkert.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

torsdag 22 oktober 2009

Nynäshamns kommun ger barnen skräpmat

Det är förvånande och tyder på stor okunnighet om tillsatser när Nynäshamns kommuns måltidsverksamhet redovisar hur mycket tillsatser och fördiglagad mat de ger skolbarnen i Nynäshamn. Dit skulle TV4 skicka Matakuten!

De skriver visserligen så här:

"Matsedeln består både av rätter som lagas från grunden och en del hel- och halvfabrikat. Så långt som det är möjligt lagas maten från grunden. Vi strävar efter att använda livsmedel med så få tillsatser som möjligt genom att granska innehållet i hel- och halvfabrikat och ställa krav på leverantörer och grossister.Produkter som innehåller smakförstärkare (E620 - 640) och delvis härdat fett (industriellt framställt transfett) utesluts i tillagningen och ersätts med andra livsmedel."

Det låter ju bra,men hur ser det ut i verkligheten?

Här är några exempel :

Köttbullar - Från Servera ingredienser: Griskött 61%, nötkött 20%, vatten, potatisflingor (innehåller sulfit) lökpuöver, potatisstärkelse, salt, dextros, aromämnen, sirap, kryddor, emulgeringsmedel ( E450, E452), örter, antiox.med.(E330).Falukorv - Producerad av Signal & Andersson charkuteri AB ingredienser: gris och nötkött 60 % fetthalt 17%, vatten, potatismjöl, koksalt, kryddor, lök, antioxidationsmedel (E 300), stabiliseringsmedel (E450), konserveringsmedel (E250). Svenkst köttNötkorv - Märke Scan ingredienser: nötkött, vatten, potatismjöl, salt, druvsocker, kryddor, lök, antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250) svenskt .

Fiskpanetter - Findus sejfriletter ingredienser: Fiskkött av sej 64%, vetemjöl, vegetabilisk olja, vatten, stärkelse, majsmjöl, rismjöl, salt, jäst, bakpulver (E450, E500, E503), modifierad stärkelse, kryddor, och stabiliseringsmedel (E415). Salthalt 0.8%(tänk på vad Mats.Erik Nilsons säger om fiskpinnar).

Chicken Strips - Guldfågeln ingredienser: maskinurbenat kött från kyckling 97%, salt, jästextrakt, lökpulver, modifierad stärkelse, vitpeppar, antioxidationsmedel (E301).Chicken kebab - Guldfågeln ingredienser: maskinurbenat kött av kyckling 96%, vatten, ströbröd, (vetemjöl, salt), lök, grön paprika, salt, gelatin av nöt, kryddor(cayenne, vitlök, koriander,paprika, spiskummin, oregano, rosmarin) vegetabilisk olja Blodpudding - Gea´s ingredienser: Vatten, fullkornsmjöl av råg, vetemjöl, fett från nöt, blodpulver av nöt och gris, socker, nötkött 4%, koksalt, bindväv från nöt, kryddor bl.a. lök, kanel, koriander, animaliskt protein från gris, potatisfiber, arom. konserveringsmedel (E250.) Svensk köttråvara. (se mitt förra inlägg om maskinurbenad kyckling)

Kassler - Servera ingredienser: Varmrökt benfri kotlett av gris, vatten, salt, stabiliseringsmedel (E450, E451, E407a), maltodextrin, modif. potatisstärkelse(E1414)druvsocker, animaliskt protein av gris, antioxidationsmedel (E301)konserveringsmedel (E250)

Nötfärs 10%- Servera ursprung Polen

Potatis - Flensted Minutpotatis ingredienser: ångskalad, kokt potatis i vakuumförpackningSoppgrönsaker - Findus djupfryst grönsaksblandning ingredienser: morötter, ärter, kålrötter, bönor, purjolök, palsternackor, samtliga grönsaker utom purjolöken är förvälda.

Wokgrönsaker - Findus djupfrysta grönsaker, ingredienser: Gröna bönor, gula morötter, purjolök, minimajs samtliga grönsaker är förvälda utom purjolöken.

Alltså inga FÄRSKA grönsaker! Bara djupfrysta och förvällda. Desutom polsk köttfärs och vatten umpmapad kassler! De kan inte ens koka potatisen själva! Det är katastrof att vara skolbarn ska äta denna smörja! De säger en sak och gör en annan. Jag ser nästan inga rätter som lagas från grunden. Dessutom råder fettskräcken även här. De tvingas dricka lättmjölk och lättmargarin! Det som är bra är att de använder miljömärkt fisk.

Här kan ni läsa mer om korv fylld av vatten!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, Äkta vara, ,

Torktumlad kyckling

Vet ni vad maskinurbenad betyder? Det är slaktavfall som består av ben, hinnor, senor, fett, märg mm. Eftersom det är mycket billigare än helkött så används det för att dryga ut köttet och på sätt få ner priset. Det används både i kött och fågel.

Guldfågeln använder det i alla fall i sina storköksprodukter och förmodligen också i det som säljs i affärerna, men det vill de väl inte skylta med. Det innebär att det säljs till skolor, restauranger och äldreboenden.


Så här marknadsför Guldfågeln sina storköksprodukter:

Art. 9503 Slantad korv av kyckling,Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9504 Skivad korv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 38 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E451, E450), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9505 Grillkorv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9506 Stekkorv av kyckling, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 37 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Art. 9507 Strimlad kycklingkorv, Ölandskorv
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 38 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 11 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).


Art. 9508 Prinskorv av kyckling
Ingredienser:Maskinurbenat kött av kyckling 40 %, vatten, kycklingskinn, kycklingkött 12 %, potatismjöl, salt, socker, lökpulver, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), vitpeppar, muskotnöt, ingefära, paprika, antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).

Ni ser att det maskinurbenade köttet (slakavfallet) är 38-40% medan köttinnehållet är 11-12%. De redovisar också vatten, därför måste det också innnehålla stabiliseringsmedel för att binda vattnet.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat Äkta vara

onsdag 21 oktober 2009

Ica bluffade om matpriser i test

Pensionärsorganisationen, PRO, gör varje år en prisgranskning där de jämför priset på livsmedel i olika butiker i hela Sverige. Undersökningen visar i vilken butik matkassen är billigast.
I år har drygt 1000 butiker och ett 50-tal varor granskats. Undersökningen visar att Ica:s matkasse är billigast vid många tillfällen. Men DN:s granskning visar på något helt annat.


Flera av butikerna har sänkt priset på flera varor innan PRO:s prisgranskare besöker butiken – och höjt dem igen efteråt, skriver DN.

Nio butiker har höjt sina priser efter att prisgranskarna har lämnat butiken, visar granskningen. Fyra butiker har höjt priserna med så mycket som tio procent.

Bert Karlsson tycker att det är begräger av affärerna att göra så. Han tycker också att prisjämförelserna inte ska vara bestämda i förväg eller annonserade. Det gäller alla varor. Karlsson menar att butikerna vill framstå som billigare.


– Allt går ut på att lura konsumentera att tro att de är billigare än de är.

Antingen genom att tajma prissänkningar, eller att de gör
förpackningarna mindre eftersom de vet att konsumenterna inte läser etiketterna.

Så konsumenter, låt er inte luras av enkla prisjämförelser. De ska gälla flera produkter och vara oannonserade.
Röda prislappar och rea är också lurigt. De har inte inte alltid sänkt priset. Kungsängen tex har rea året runt i sin TV-reklam.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

tisdag 20 oktober 2009

Korvgrillens mat full av tillsatser

All heder åt Bruksgrillen i Vänersborg som öppet redovisar vilka tillsatser och annat skit det är i grill- och snabbmat. Sedan ni läst denna lista (som inte är komplett) tror jag inte att ni är så sugna på att gå till korvgrillen nästa gång ni är hungriga eller sugna på något snabbt. Ni ser också tillverkarnas namn inom parentes.

Jättegrill (Solna Korv):Innehåll: Kött från nöt, vatten, kycklingfett, potatisstärkelse, bindväv från kyckling, salt, kryddor, kött från kyckling, antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250).Övrig info: Köttinnehåll 80%, fetthalt 28%.

Kebab (Meetab):Innehåll: Nötkött 75g, vatten, lök, fett från nöt, potatisstärkelse, salt, potatisfibrer, vetemjöl, svartpeppar, jästextrakt, stabiliseringsmedel (E450, E451), klumpförebyggande medel (E551), kryddor, majsmjöl, druvsocker (majs), socker, majsgryn, smakförstärkare (E621), kryddextrakt (paprika) & rapsolja.Övrig info: Fetthalt 23%.

Köttbullar (Findus):Innehåll: Nöt- och griskött, potatis, lök, stärkelse, ägg, vegetabilisk olja, skummjölkspulver, salt, betfiber, kryddor, lökextrakt, kryddextrakt & druvsocker.Näringsvärde per 100g: .Övrig info: Köttinnehåll 61, salthalt 1,7%.

Pyttipanna (Felix, Maggans Pytt):Innehåll: Stekt potatis (potatis, vegetabilisk olja), stekt lök (lök, vegetabilisk olja), korv, (nöt- och griskött, vatten, potatismjöl, bacon, köttprotein av nöt, potatisfiber, salt, kryddor, svartpepparextrakt), rökt skinka, bacon, kokt nötkött, margarin (vegetabilisk olja härdad vegetabilisk olja, salt, stabiliseringsmedel, (E471), arom), buljongpulver (salt, jästextrakt, arom, kyckling), svartpepparextrakt, antioxidationsmedel (E300, E301, E331), konserveringsmedel (E250), stabiliseringsmedel (E450), smakförstärkare (E621)Näringsvärde per 100g: Energi 750kJ (170Kcal), Protein 4,5 g, Kolhydrat 19 g, Fett 9,0 g, salt 1.0g.Övrig info: Köttinnehåll 15%.

Inbakad fisk till Fish&Chips (Ocean):Innehåll: Alaska pollock (Theragra chalcogramma) (56%), vatten, tempura (vete-, ris- och majsmjöl, dextrin, veg. proteinkonc. salt, vasslepulver, förtjockningsmedel (E450), syra (E500, E330), ströbröd (innehåller gluten), veg. olja, vetemjöl, paneringsmix (vetemjöl, salt, potatisstärkelse, smakförstärkare (E621), syra (E500, E330), pepparextrakt).Näringsvärde per 100g: Energivärde 500Kj (120Kcal), protein 10g, kolhydrater 9g, fett 4,5.Övrig info: Fiskad i Stilla Havet

Chickybits (Ivars):
Innehåll: Kycklingkött 44%, panering 43% (vetemjöl, vegetabilisk olja, majsmjöl, vetestärkelse, vatten, potatisstärkelse, modifierat vetestärkelse, salt, svart peppar, bakpulver (E450, E500), dextrose, äggvitepulver, antioxidant (E331), vatten, potatisflagor, salt, panering.

Anmärkning:

  • vegetabilisk olja är ofta en omskrivning för palmolja eller transfetter.

  • smakförstärkare (E621) = glutamat ( misstänks orsaka överaktivitet hos barn och allergier)

  • konserveringsmedel (E250)= nitrit (behövs för att vi inte ska drabbas av botulism)

  • bindväv från kyckling låter konstigt i en hamburgare

  • emulgerings- och stabiliseringsmedel indikerar att tillverkaren vill dryga ut produkten med vatten

  • arom- och smakämnen att sörjan som producerats är smaklös och måste smaksättas

  • färgämnen kan vara allergiframkallande

  • Ju kortare lista på innehållsförteckningen, desto bättre!

  • En bra tumregel: Ju fler kemikalier, desto lägre pris!

  • Tänk på att den ingrediens som förekommer i störst mängd står först på etiketten, sedan i fallande ordning efter storlek.

Lurigast är att det står att köttinnehållet är t ex 80%, men då kan det vara senor, brosk mm sk. maskinurbenat kött som ingår i det så rena köttmängden är kanske bara 30%! Maskinurbenat kött är köttet allra närmast benet. Egentligen borde det inte kallas kött, eftersom det till större delen består av brosk och fett =slaktavfall. Mumsigt va?

Här får ni exempel på korv från Karelius som innehåller rent kött.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat Äkta vara

Den värsta bluffmaten!

Mats-Eric Nilsson går i nya boken ”Äkta vara” genom 150 olika livsmedel. Matbluffen möter oss dagligen i affärerna. När Aftonbladet tar med två matkorgar in i en affär och ber Mats-Eric Nilsson att fylla en bra och en dålig variant fylls den ena korgen blixtsnabbt. Det är inte den bra kan jag säga...

Nilssons matråd
1Titta på framsidan. Fundera några sekunder på vad produkten borde innehålla.
2 Vänd och läs innehållsförteckningen. Innehåller den okända saker, låt den vara.
3 Undvik allt vad bokstavskombinationer, E202, E331 och så vidare, heter.
4 Våga vara mer kritisk, fråga personalen i butiken efter varor och be dem att ta in dem.


De värsta fuskprodukterna:
Saft : Halten av frukt och bär kan vara precis hur låg som helst i saft.

Glass: Äkta glass består av grädde eller mjölk, socker och ägg. Men det som finns i frysdiskarna består också till 50 procent av luft, och en kombination av bland annat vegetabiliskt fett, fettsyror och aromämnen. Den kan t o m innehålla spenat!

Fiskpinnar: De flesta har bara 50 procent fisk i sina pinnar, andra hälften av innehållet är den tjocka paneringen, fylld av anonyma arom- och stärkelsetillsatser. En av de bästa är Findus, med 61 procent.

Kyckling: Över en miljon svenska kycklingar är varje år så illa medfarna under sin uppfödning att de inte kan bli mat, eller ens smuliga delar i nuggets. De är ofta uppumpade med vatten , "vattenglaserade eller mörade" är ingen bra märkning. Landets enda kravmärkta kyckling kommer från Bosarp i Skåne.

Bröd: I stort sett alla av de hundratals brödprodukterna i affären är i grund och botten samma fuskproducerade bröd, fullt av konstiga tillsatser. Ett bra bröd ska vara tungt, och helst innehålla bara fyra ingredienser: surdeg, vatten, rågmjöl och salt (jäst).

Odlad – rosa lax:Odlad lax är av naturen grå, men klassas som hopplös att sälja. Därför färgas den via fodret. Välj i stället kravgodkänd lax utan färgämnen.

Skinka: Pålägget består av sönderhackat muskelkött från grisben (!), som har blandats i en stor tumlare tillsammans med bland annat aromämnen, vatten och konserveringsmedel. Vill charkföretaget få den att se mer äkta ut lägger man
ibland en fettrand runt formen. Att köpa över disk är ingen garanti för att skinkan håller måttet. Men sannolikheten är större för rökt än kokt.

Kaviar: Består av torskrom och potatisflingor färgade med tomatpuré. Lägst romhalt – och flest tillsatser – hittar man i Kalles randiga tub.

Falukorv: Nästan all falukorv på marknaden innehåller minst en tredjedel vatten – och stabiliseringsmedel som tidigare var förbjudna – för att den inte ska ramla isär.

Usch,man blir illamående när man läser detta och det ger via våra barn. Livsmedelssproducenterna verkar vara förtjusta i att dryga ut sina produkter med potatis som är ett billigt livsmedel, men samtidigt ett av de mest besprutade, dåligt ur GI-och LCHF- perspektiv och innehåller mycket kadmium.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat Äkta vara

måndag 19 oktober 2009

Behöver inte matbloggar redovisa källa?

Jag har läst ett antal matbloggar och ser med stigande förvåning hur många det är som skriver recept som det var deras egna, utan att redovisa att de tagit det ur en kokbok eller veckotidning. Många recept känner jag nämligen igen från mina egna kokböcker och receptsamlingar. Å andra sidan - hur många kokboksförfattare har inte knyckt recept från andras kokböcker och tidningsrecept utan att blinka? Men får man göra så? Jag trodde att lagen om upphovsrätt gällde även bloggare. Men stölder av andras material verkar vara ganska utbrett på webben.


Här du läsa om plagiat . Olovliga bearbetningar av andras verk räknas som olagliga om man inte anger källan Om någon gör anspråk på att en text är en egen skapelse och inte uppger källor, är det alltid plagiat. Den nya texten måste ha ett visst mått av självständighet och originalitet.


Man kan alltså både citera andra och använda andras material till viss del om man anger källan . Jag tycker att det är ärligare att ange källan, var man hämtat bilderna eller innehållet i inlägget man skrivit. Då kan också läsaren gå tillbaka till orginaltexten och läsa mer.

Surfar man runt på webben märker man ganska fort vilka som plagierar. Ingen är felfri, jag har säkert också syndat någon gång av slöhet och utan att tänka på det. Men jag försöker...

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat
Äkta vara

Konsumenternas remissvar på den nya skollagen

Sveriges Konsumenter i Samverkan, den fristående konsumentorganisationen i Sverige, har inte beretts tillfälle att yttra sig över förslaget ”Den nya skollagen” men tar tillfället att ändå yttra sig, på en viktig punkt, nämligen skolmaten. Här kommer ett förkortat utdrag ur deras remissvar:

"Sammanfattning:När så stora frågor står på spel, dels folkhälsan och de skenande kostnaderna för vård, sjukvård och lidande vid sjukdom samt den försämrade prestationsförmågan hos de unga i skolarbetet, som också drar så stora kostnader, måste snarast ordet ”näringsriktigt” definieras och en större enighet tas fram där alla parter kan få vara med och även folket får säga sitt, föräldrarna och skolungdomarna också. Det är otidsenligt att just för matfett och mjölk låta en enstaka myndighet mer eller mindre få skapa en diktatorisk tvångsmatning för i synnerhet skolungdomarna, våra barn.

Det minsta man kan begära är valfrihet vad gäller skolmaten och att överlåta åt barnen och deras föräldrar att välja, om man nu inte kommer fram till en enighet om vad som är ”näringsriktigt”. I undervisningen bör också kost och näring ges större och objektivare utrymme, så kanske barnen själva kan välja, även i detta fall, när de ändå får välja vilken rätt de vill ta, vilka grönsaker de vill äta och även mängden. "

En viktig aspekt i remissvaret är att barnen ska undervisas så att de själva kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt och att valfrihet finns så att den som vill kan välja ett fetare alternativ istället för att som nu tvinga alla att äta och dricka lättprodukter.

Läs hela remissunderlaget >> Pressmeddelande >>

Bloggar:
,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat

fredag 16 oktober 2009

Heinz ekologiska ketchup god som tusan

Om ni är ketschupälskare så köp Heintz ekologiska ketschup. Jag gillade inte ketschup tidigare, men sedan jag smakade den är jag övertygad. Det är väl kanske inte det nyttigaste, men ibland är det gott, t ex när man äter spaghetti och köttfärssås.

Bloggar: mat ,samhälle, livsmedel, konsument, matblogg, Göteborg, hälsa,Äkta vara

Konsumenternas påtryckningar ger resultat


Glutamat var omdiskuterad i många år på olika håll. Men inte förrän media började skriva om det i större omfattning, reagerade oroliga konsumenter med köpbojkott och tillverkarna bytte recept och ställde om maskinerna, i alla fall för smörgåsskinkatillverkningen. Ut med den onaturliga smakförstärkaren och i bästa fall in med riktig smak. I några fall ersattes tyvärr glutamat med jästextrakt, som innehåller glutamat. Även den är en signal om att livsmedlet är av så dålig kvalitet att det behöver konstgjord hjälp.

Att glutamaten försvann från många smörgåsskinkor kallas konsumentmakt. Ett par andra händelser kan också skrivas in i historieböckerna ‧– tex att klorblekta kaffefilter och icke miljömärkta tvättmedel försvann från hyllorna i rekordfart och ersattes med miljövänligare varianter. I bägge fallen var företagen, efter en inledande stark och nästan hånfull skepsis, snabba på att ställa om produktionen och ge konsumenterna det vi ville ha. De senaste exemplen är att Findus tar bort tillsatserna ut färdiglagad mat och att Citygross ,kolla klippet, hjälper kunderna att hitta produkter märkta med Äkta vara . Fett debatten har också gjort att smörförsäljningen har ökat rekordartat medan margarin och Becel står kvar i hyllorna.

Detta visar att konsumenterna, har makt att förändra livsmedelsproducenternas tillverkning och butikernas försäljning.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, City-Gross ,Äkta vara

Gp testar rökt skinka, ekologisk bäst

Rökt skinka kan vara både vardagspålägg och dyr delikatess. Den här gången testades främst skinkor i låg- och mellanprisklassen: de köpte åtta sorters färdigpaketerade skivor med kilopris mellan 67 och 244 kronor.Billig smörgåsskinka har i många fall stora likheter med korv: det är köttbitar av olika storlek som fogas samman – tumlas – med hjälp av olika tillsatser (se faktaruta). Dyr skinka görs ofta på en eller ett fåtal köttbitar. Man får i hög grad vad man betalar för. Konsumentpanelen hade inte någon svårighet att kora sina favoriter under blindtestet.

Brödernas fina, från Göteborgsföretaget Bröderna Nilsson, fick klart bäst betyg. När testet pågick visste deltagarna inte att det var den enda sorten som var framställd av hel skinka eller att den hade minst tillsatser – men de föll ändå för smaken.
De två skinkor som marknadsförs som ekologiska, Änglamark och Scan ekologiska, klarade sig också bra.

Fosfater och andra tillsatser

Smörgåsskinka är ofta utdrygad med hjälp av fosfater (E 450-452), som binder vatten och håller ihop köttblandningen. De flesta skinkor i testet är gjorda på detta sätt: bara Bröderna Nilssons, Scans ekologiska och Änglamark är fria från fosfater.
Många innehåller antioxidationsmedel, som ska förhindra att fettet i skinkan härsknar. Den billigaste sorten, X-tra, är dessutom utdrygad med modifierad stärkelse. Alla skinkor i testet innehåller E 250, natriumnitrit, som konserverar köttet och gör att det behåller sin rosa färg.

Glutamat ut, jästextrakt in
Smakförstärkaren natriumglutamat, även kallad E 621, har försvunnit från många charkvaror efter de senaste årens debatt. Ingen av de testade skinkorna innehåller glutamat. Däremot innehåller några jästextrakt, som fyller samma funktion men inte har något E-nummer. Både jästextrakt och glutamat kan ses som tecken på att övriga ingredienser inte är särskilt smakrika.

Sött och salt
Smörgåsskinka är nästan alltid sötad, ofta med druvsocker eller glukossirap. Sockret är till för att balansera smaken från den saltlake som används i tillverkningen.

Bloggar: ,, , , , Göteborg,
Äkta vara

torsdag 15 oktober 2009

Citygross hjälper konsumenterna

Från Camillas matuppror: City Gross går nu ut stenhårt för att hjälpa konsumenten att välja rätt mat, kolla » klippet hon nosat upp! De kommer att märka ut alla varor som klassas Äkta vara enligt Mats-Eric Nilsson (den hemlige kockens) modell. Det är hans organisation » Äkta vara som står med pekpinnen.

Detta innebär att en av de stora problemen för oss konsumenter ”jag förstår inte innehållsförteckningen” eller ”jag kan inte läsa det är för små bokstäver” blir undanröjda. Du behöver bara leta efter Äkta vara-märkningen och du är garanterad mat,inte kemi och utfyllnadsmaterial. Detta är mycket glädjande för oss konsumenter och ett steg i rätt riktning! Vilken press kommer inte detta att sätta på industrin att plocka bort onödiga tillsatser om de vill sälja sina produkter? Vilken press kommer inte detta att sätta på övriga handlare, ICA, Coop, Axfood med flera att göra likadant?

Det finns säkert många orsaker: bloggar, tidningsartiklar, böcker, Tv-program mm, men Camillas matuppror har säkert bidragit.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

Livsmedelsverket ändrar kostråd

Livsmedelsverket vill ändra det nuvarande kostrådet om bröd och fullkorn till ett fullkornsråd som lyder: ”Välj i första hand fullkorn när du äter pasta, ris, bröd, flingor och gryn.” I dag finns ett rikt utbud av fullkornsprodukter i handeln. Samtidigt visar studier att spannmål i form av fullkorn har positiva hälsoeffekter. Det nya rådet går nu ut på öppen konsultation.

Livsmedelsverkets förslag till rekommendation är att man ska äta mellan 70 och 90 gram fullkorn per dag. Rekommendationen kan nås med olika sorters spannmålsprodukter.

Det nya rådet om fullkorn går nu ut på öppen konsultation, för att berörda myndigheter, forskare, intresseorganisationer och enskilda konsumenter ska få möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget. Sista dag för att skicka in synpunkter är den 15 november. Målet är att det färdiga rådet ska kunna presenteras i december.

Här kan du konsultera livsmedelsverket

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

onsdag 14 oktober 2009

Findus utan tillsatser?

Findus presenterar nu en nollvision när det gäller tillsatser i företagets mat. I vår ska samtliga enportionsrätter ha gått från ett urval av 28 tillsatser till maximalt sex, men de flesta rätterna kommer att vara fria från tillsatser. Nu i höst presenteras de första nio produkterna som lever upp till de nya, högt ställda kraven. Alla dessa rätter kommer att vara utan tillsatser. Bra gjort!

Visionen är noll tillsatser!
De fåtal tillsatser som kan komma användas finns alla med på EU:s lista över godkända tillsatser i ekologiska livsmedel. Eventuella undantag från nollvisionen görs i första hand för att garantera matens säkerhet. Ingredienser som inte godkänns enligt de nya ramarna ersätts. Detta arbete kommer att ställa väldigt stora krav på Findus, men förutsätter också ett nära samarbete med underleverantörer i syfte att ta fram nya ingredienser som lever upp till de hårda kvalitetskraven. När tillsatser används finns också en förklaring till varför på förpackningens baksida under rubriken "Iskalla fakta".

Vad ska man tro om det här? Funkar det så har vi konsumenter lyckats tack vare en kraftig opinion i konsumentföreningar, media och bloggar. Konsumenterna har makt att förändra.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

måndag 12 oktober 2009

Ekologisk och Kravmärkt juice

Nu finns det ekologisk och Krav-märkt juice och stilldrinks "Sundis" i både en-liters och 2,5-decililiters förpackningar från Säljprofilen AB, som är ett svenskt företag. Min favorit är apelsinjuicen. Finns bl a på ICA , Hemköp och Coop.torsdag 8 oktober 2009

Konsument-Forum Göteborg planerar aktiviteter

Ny hemsida för Konsument-Forum Göteborg
Konsument-Forum håller på att utveckla den lokala hemsidan för Konsument-Forum Göteborg och redan nu kan du se vad som lagts ut. Senare kommer den att administreras från Göteborg och kompletteras med ett Forum för intern debatt och diskussion och kanske samordnade aktioner.Länken är här: Konsument-Forum Göteborg .

Redan i morgon kompletteras hemsidan med "arbetsgruppen Mat och Hälsa" och där planeras föredrag om LCHF, kosten med mindre kolhydrater och mera fett, som ger snabb viktminskning och hjälp vid diabetes och andra välfärdssjukdomar.

Du som har barn och ungdomar i skolan kommer att få "professionell" ledning för att göra aktioner i din kommun, för att i första hand få alternativ till lättmjölken och lättmargarinerna.Till ett kommande möte försöker vi få någon av forskarna på Sahlgrenska att berätta om hur man får ner allergierna hos våra barn (mera smör och fisk,

Kalkonmiddag
Lite senare arrangerar vi en "Kalkonmiddag" med trevliga rätter på kalkon, samt information från stor uppfödare i trakten, som även kan ställa upp och leverera kalkon till intresserade i gruppen. Kanske kan vi ordna en samtidig provsmakning av ekologiska och KRAV-godkända viner.Boka redan nu kanske din julkalkon! I vart fall ditt intresse av mera information, till Frank Moberg på e-post: frank.moberg@comhem.se.

Ja tänk bara vad som kan hända när vi konsumenter börjar ta tag i sakerna själva, då blir vi något att räkna med.Börja redan nu prata med vänner och bekanta om mötet den 28/10 och kommande aktiviteter och intressera dem för att gå med i Sveriges Konsumenter i Samverkan och därmed automatiskt i Konsument-Forum Göteborg!

Bloggar: ,, , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,

Skolmatsakademin i livsmedelsindustrins ledband

Visst är ett lovvärt initiativ att förbättra skolmaten och kräva att den blir mer näringsrik. Men för att den är näringsrik är det inte säkert att den är fri från tillsatser som t ex transfetter ! Skolmatsakademin, som drivs av Västra Götalandsregionen, rekommenderar att barnen ska äta lättmargarin, som innehåller transfetter och följa livsmedelsverkets riktlinjer. Vi vet ju att de vill ge barnen lättmargarin och lättmjölk. I Regionmagasinet som kom idag stod det att barnen skulle äta vaniljyoughurt (!)i sina smoothies till mellanmål. De rekomenderar näringsriktig mat men verkar ha glömt hur viktigt det är att laga mat från grunden utan tillsatser. Istället för mjölk och vanliljyoghurt kunde de ha föreslagit ekologiskt a-fil + bär.

En förklaring är kanske att de samarbetar med Skolmatens vänner där livsmedsindustrin ingår. Här kan du läsa Skolmatsakademins remissvar till Regeringens förslag om skolmaten.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,fett

onsdag 7 oktober 2009

Europeisk konsumentpakt för EU- parlamentariker

En konsumentpakt behövs inom EU därför att parlamentarikerna tar för lite hänsyn till konsumenternas intresse. Det finns en obalans, där lobbyister och särintressen ofta har det betydligt lättare att komma till tals. Genom pakten vill konsumentorganisationerna få politikerna att göra ett åtagande där man lovar att ställa upp på konsumenterna.

Det är den europeiska konsumentorganisationen Beuc, som tillsammans med konsumentorganisationer i de olika medlemsländerna står bakom pakten. Sammanlagt är det 43 olika organisationer. I Sverige är det Sveriges Konsumenter. EU-politiker ska helt enkelt anmäla sig på sajten Consumerpact och på så sätt visa att man ställer upp för att arbeta i parlamentet på de åtta områden som ingår i pakten. Du kan också se vilka politiker som registerat sig.
.
Det är bl a lagliga rättigheter, hälsa och säkerhet. Ett område som är viktigt är livsmedel, att den mat vi äter skall vara säker och hälsosam och produktionen hållbar. På detta område så är förordningar och direktiv på gång i EU redan i höst och det kommer också att påverka det svenska ordförandeskapet . På sajten Europeisk Medborgarkonsultation kan du själv medverka i den Europeiska debatten om du registrerar dig.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,fett

tisdag 6 oktober 2009

Kommunerna riskerar skolbarnens hälsa

I TV 4:as Matakuten visar de hur snåla kommuner riskerar barnens hälsa genom att servera barnen skolmat som är full av kemikalier och färgämnen! Nu mera står personalen bara och värmer upp kyld eller fryst mat som förutom sämre smak dessutom innehåller mindre näring än färsk mat. Cock and chill-metoden, som det kallas. Det är storkök som lagar till mat och kyler snabbt ner den. Kompetent personal får bara värma upp mat. Se tex hur Töreboda kommunsnålar på bekostnad av barnen. I Matakuten är det Södervärnsskolan i Visby,Vendelsömalmsskolan i Haninge kommun och Växthuset i Uppsala som har skolmat fulll av tillsatser och färgämnen samt tex vattenglaserad fisk som är full av vatten för att kilopriset ska bli så lågt som möjligt. Skamligt! De bryr sig bara om vad det kostar inte vilken kvalitet det är och vad den innehåller! Det värsta är att våra åldringar behandlas på samma sätt!

Bloggar: , , , ,miljö, ,kost, kostråd ,fett, mat

måndag 5 oktober 2009

LRF sviker både konsumenter och miljö

Medlemskåren är splittrad i frågan, men LRF:s officiella hållning är klar. Vi rekommenderar våra medlemmar att enbart använda slam från REVAQ-certifierade anläggningar.

Bengt Waldebring är regionchef för LRF i Sörmland, Örebro och Östergötland. Att slamfrågan är het kan han skriva under på.
"– Det arrangeras ett stort slamseminarium i Örebro i höst, och det finns flera ståndpunkter i den här frågan, så diskussionsnivån lär bli fortsatt hög ett bra tag."

Genom samarbetet med Svenskt Vatten, Lantmännen Lantbruk och Dagligvaruhandeln accepterar förbundet endast att det är slam från REVAQ-certifierade reningsverk som sprids och används vid odling av livsmedels- och foderråvaror. Bäst är att använda det certifierade slammet till energigrödor menar Bengt Waldebring. "– Svensk mjölk tillåter ju inte alls att grödor gödslas med slam så inom mjökproduktionen är det inte något alternativ. Men i vissa trakter i Sörmland är slamspridning på åkrarna väldigt vanligt förekommande."

LRF sviker konsumenterna och miljön genom sitt beslut att tillåta spridning av avloppsslam på åkrarna. Men LRF kommer att möta motstånd från Konsumentorganisationer och initiativet Ren åker- Ren mat som startat som en reaktion på Svenskt vattens Revaq-system.

Läs också artikeln i Eskilstuna -Kuriren : Avloppsslam - hälsofara eller gödningsmedel? Det står att miljörelsen stöder Revaq-systemet . men Naturskyddsföreningen (centralt) som det gäller, uppger att de hoppat av samarbetet.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Svenskt vatten borde granskas kritiskt

Svenskt Vatten (VAV till 2001) ska underlätta arbetet för vatten&avloppsverken. Man ska bistå med faktamaterial och agera gentemot omvärlden för att skapa så rationella lösningar som möjligt med hänsyn till funktion, hälsa, miljö och kostnader. De producerade tidigare en hel del skrifter och agerade i remissvar och på annat sätt utgående från faktaunderlag. Men analyser baserade på faktamaterial från Svenskt Vatten har blivit alltmer sällsynta, säger Lennart Gustavsson tidigare ledmot av styrelsen. Det har i stället ersatts av tyckanden och uttalanden som mera är av politisk karaktär- ren propaganda för deras åsikter. Det är en roll som Sveriges Kommuner och Landsting redan har. Därför bör en saklig granskning av verksamheten vid Svenskt Vatten genomföras av fristående personer, menar Gustavsson.

Jag tycker också det är märkligt att Svenskt Vatten kan certifiera sig själva och t om själva ta emot överklagningar mot Revaq. De uppgifterna borde ligga på en utomstående myndighet. Svenskt vatten borde också vara mer objektivt i sin framtoning och redogöra för den forskning som finns, inte bara den som gynnar deras syfte.

Bloggar:
,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Fettsnålt margarin har inte stoppat ökningen av cancer

Nu har Elisabeth Höglund också slutat äta lättmargarin. Hon skriver i sin krönika:
"Sen 50-talet har animaliskt fett, det vill säga grädde och smör, setts som vägen till mänsklighetens undergång. Detta trots att alla bebisar under hela mänsklighetens historia fått sin första näring från den bästa av alla naturprodukter, nämligen modersmjölken.I slutet av 80-talet började de konstgjorda lättmargarinerna lanseras på bred front, produkter som skulle rädda oss från cancer, diabetes och övervikt. Barnen fick bara dricka lättmjölk och bara breda lättmargarin på smörgåsarna.Det är förresten lustigt, att det hela tiden har hetat "smörgås", trots att det gulaktiga, som smetats på brödet inte ens varit i närheten av att kunna kallas smör. Men margarinindustrin har med skicklig marknadsföring fått oss att tro, att deras konstgjorda gula gegga varit detsamma som smör. Men margarin är alltså inte smör utan en konstgjord kemisk-teknisk produkt, som är så långt ifrån smör man kan komma.

Den person i Sverige, som mest förknippas med jakten på smörförfalskningarna och margarinbluffen heter Gunnar Lindgren, civilingenjör och miljökämpe. Han började forska i margarinerna, sen en anställd vid Carlshamns margarinfabrik i Karlshamn avslöjat för honom hur margarintillverkningen gick till och att denne aldrig i livet skulle låta sina barn äta margarin.Margarinerna framställs av raffinerade vegetabiliska oljor (rapsolja, palmolja och kokosfett), ofta av sekunda kvalitet. Margarinet processas fram i olika steg med hjälp av kemiska ämnen som aceton, bensin, fosforsyra, vätgas, blekmedel, nickel och natriummetylat. I slutfasen tillsätts färg- och aromämnen för att margarinet ska se ut som smör och smaka som smör.Orsaken till att jag själv från början valde smörgåsmargarin var förstås konsistensen. Till skillnad från kylskåpskallt smör är margarinet mjukt och lätt att breda på mackorna.Nu vet jag bättre. För att margarinet ska få sin behagliga bredbara konsistens slås fettmolekylerna sönder. Det kallas omestring. På kemisk väg skiljs fettsyrorna från glycerolmolekylen och binds sedan återigen till denna, men nu på ett slumpmässigt och onaturligt sätt. Det ämne, som används vid omestringen heter natriummetylat. Under processen omvandlas detta till metanol (Källa: Livsmedelsverket). "

Bloggar: , , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,fett, mat

lördag 3 oktober 2009

Miljöpartist varnar för slamspridning

Miljpartisten Anders Englesson vill inte tillåta spridning av slam från reningsverket i Sternö.Han tycker att Karlshamns kommun ska fatta ett beslut i frågan och har därför motionerat om saken.
Motionären påpekar att 85 procent av slammet består av gifter, tungmetaller och annat som vi inte vill ha på åkrarna. Särskilt oroande tycker Anders Englesson det är att kadmium sprids på det sättet och pekar på flera rapporter om detta.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

torsdag 1 oktober 2009

25 år gammal tårtbottenEn tårtbotten som var 25 år gammal hittades och var utan spår av mögel! Man kan ju undra varför? Vad händer i kroppen när man äter bröd som innehåller konserveringsmedel?Hädanefter köper då inte jag några färdiga tårtbottnar, utan bakar dem själv istället.

Bloggar: , , , ,miljö, Göteborg, ,kost, kostråd ,fett, mat