torsdag 18 november 2010

BMI-barometern

För äldre är mat och måltider extra viktiga för livskvaliteten och det borde vara en självklarhet att alla äldre får den näring de behöver. Så är det inte idag. Forskning visar att 75 % av alla på särskilda boenden är, eller riskerar att bli, undernärda. Detta innebär att de ofrivilligt tappat vikt, har ett BMI under 22 eller har svårighet att äta obehindrat.

På BMI-barometern, www.bmibarometern.se, kan du bl a :

- Räkna ut och registrera BMI-värdet för de äldre i din närhet. BMI-värdena samlas, likt underskrifter, till ett underlag som visar hur de äldre i vår omgivning mår. Underlaget visar också hur många som engagerat sig i frågan, i hela landet och i varje kommun.

-  Ta del av en lista med krav på kommunerna, utformad tillsammans med experter på vård- och omsorg av äldre.
 Skriva ut en checklista med frågor som man som anhörig kan använda sig av för att ta reda på om sin närstående är, eller riskerar att bli undernärd, och hur den enskilda kommunen arbetar för att bekämpa och förebygga undernäring.

måndag 15 november 2010

Välj rätt sorts fibrer

Men det är skillnad på fibrer och fibrer. Enligt Livsmedelsverket har vita fibrer som tillsätts i maten visserligen samma effekt på magen som andra fibrer men inte samma positiva hälsoeffekter som fullkorn har.
"- Bara för att man tillsatt fibrer behöver det inte vara fel. Men ibland sätter man till mycket fibrer i annars fiberfattiga produkter för att nå upp till vissa fiberhalter. Då blir det väldigt lätt av bara en typ och det är ofta inte lika bra, menar Per Åman."

Den danska forskaren Heddie Mejborn säger till tidningen Taenk att det är bättre att hålla koll på att man äter fullkorn än kostfiber. Fullkorn betyder att det är blandade fibrer, dessutom får man i sig vitaminer och mineraler, vilket alltså är bättre.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Journalist får pris för sin kritik mot livsmedel

Enligt Sveriges Konsumenter, som delar ut Blåslampan, är har Nilsson genom sina böcker uppmärksammat produktion och lagstiftning kring våra livsmedel.

Mats-Eric Nilsson har arbetat som journalist i många år på Svenska Dagbladet. Sedan 2007 har han skrivit böcker som blivit mycket uppmärksammade. Han har lyft fram den processade matens baksidor, till exempel tillsatser i livsmedel, kvalitetsbrister och fusket.

Bloggar: ,, , , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

lördag 13 november 2010

Ny studie visar att animaliskt fett är skadligt

En omfattande amerikansk studie belyser de långsiktiga hälsoeffekterna av animalisk respektive vegetabilisk lågkolhydratkost. Tidigare studier har identifierat en ökad dödlighetsrisk för individer som konsumerar lite kolhydrater (ca 40 energiprocent) men mycket fett och protein. Tidigare studier har dock inte tagit hänsyn till om fett- och proteinkällorna varit animaliska eller vegetabiliska (olja, margarin). Nyhetsvärdet med den amerikanska studien är att man gjort just detta.

Individer med högst följsamhet till animalisk lågkolhydratkost konsumerade lite kolhydrater (36 energiprocent) och mycket fett (38 energiprocent), och huvuddelen av fettet (två tredjedelar) var av animaliskt ursprung(smör, grädde mm). Dessa individer hade en signifikant högre risk att dö i hjärt–kärlsjukdom och cancer under uppföljningsperioden (23 procent högre total dödsrisk).

Individer med en hög följsamhet till en vegetabilisk lågkolhydratkost hade ett liknande intag av kolhydrater (ca 41 energiprocent) och fett (38 energiprocent), men huvuddelen av fettet (tre femtedelar) var vegetabiliskt. På motsvarande sätt skilde sig proteinintaget. Hög följsamhet till denna lågkolhydratkost var förenad med 20 procent lägre risk att dö, vilket främst berodde på signifikant lägre risk att dö i hjärt–kärlsjukdomar.

Resultaten från denna studie understryker tydligt hälsofördelarna med att låta vegetabilier dominera vårt kostintag, framför allt om vi önskar äta en kolhydratfattig kost.

Undrar vad LCHF-förespråkarna säger om detta?Kostdoktorn avvisar i alla fall studien helt Läs mer här Han menar att gruppen som åt minst kolhydrater och minst grönsaker även hade andra intressanta egenskaper. De rökte t ex tre gånger oftare och motionerade hälften så ofta som gruppen de jämfördes med.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

torsdag 4 november 2010

Ny forskning om konsekvenser av kostvanor

Hälsokonsekvenserna av våra kostvanor har debatterats på senare år. Debatten har bl a handlat om varifrån vi bör hämta huvuddelen av vår energi. Livsmedelsverket har länge förespråkat en kost där majoriteten av energin kommer från kolhydrater. Som kontrast har andra propagerat för en kost som är fattig på kolhydrater men rik på fett och protein, t ex LCHF och GI-kost. Förespråkare för lågkolhydratkost hävdar att kolhydratrika livsmedel är skadliga bl a genom att de ökar risken för övervikt och diabetes.

Några välgjorda studier på senare år har visat att en kolhydratfattig kost kan vara effektiv för viktnedgång på kort sikt, men hälsokonsekvenser på längre sikt är fortfarande oklara. ULSAM-studien (Uppsala longitudinal study of adult men) startades i början av 1970-talet, då samtliga 50-åriga män bosatta i Uppsalaregionen inbjöds, för att sedan följas upp under årens lopp. Deltagarfrekvensen har varierat mellan 73 och 87 procent.

I början av 1990-talet, när männen var 70 år, kartlades kostvanorna med hjälp av sjudagars kostregistrering. Med den informationen sammanställdes följsamheten till olika kostmönster – en medelhavslik kost, en kost som följer WHO:s riktlinjer och en kolhydratrestriktiv kost – och sambanden mellan kostmönster och dödlighet kunde studeras. Uppgifter om dödlighet insamlades från officiella register.

De män som konsumerade minst kolhydrater (i genomsnitt 43 energiprocent) och mest fett och protein vid 70 års ålder hade sämre prognos under den kommande tioårsperioden än de som konsumerade mest kolhydrater (i genomsnitt 54 energiprocent). Risken att dö under tioårsperioden var ungefär dubbelt så hög och risken att dö på grund av hjärtsjukdom var ungefär fyrdubblad.

Samtidigt fann forskarna att ett medelhavslikt kostmönster, dvs mycket fisk, frukt och grönsaker, lite kött- och mjölkprodukter samt ett måttligt men regelbundet intag av alkohol var starkt skyddande. Männen som åt mest medelhavslikt uppvisade en 75-procent lägre risk att dö under perioden, och risken att dö i hjärtsjukdom var ännu lägre.

Det är bra att allt fler studier kommer, men än kanske det är för tidigt att dra slutsatser?Idealet verkar vara en kolhydratafattig kost med "goda fetter", dvs olja och annat vegetabiliskt fett. Nu framgår det inte av texten om deltagarna ätit vegetabiliskt eller animaliskt fett. Det är ju mycket det debatten handlar om. Mer forskning behövs alltså.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Dokumentär om tveksamma bantningsmetoder

Hur ska jag äta för att hålla mig frisk och smal? Den eviga frågan håller liv i en jätteindustri som översköljer oss med goda råd om bantningsdieter. Men alla råd är inte så bra och saknar vetenskapligt stöd. Den allt mer processade maten och tillsatserna av socker gör att övervikt har blivit ett allt större folkhälsoproblem i industrialiserade länder.

Det är tex en myt att överviktiga har långsammare ämnesomsättning. Istället är det genetiska fakotrer som bestämmer om vi ska kunna hålla vikten eller inte. Se filmen "Diet med vetenskapligt stöd" som på ett bra sätt beskriver livsmedsindustrins utveckling och den forskning som finns kring övervikt.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

måndag 25 oktober 2010

Efter tio: Hjälp oss, vi behöver bättre matlagar! - TV4 Play

Kockan Carola Magnusson har tröttnat på dålig skolmat och ställer EU-politikern Anna Maria Corazza Bildt (M) mot väggen. Hon ger ett blekt intryck som bara talar om livsmedelsbolagen goda vilja. Här krävs istället lagstiftning och skärpta regler.

Även boken "Döden i grytan " presenteras samt Camillas matuppror diskuteras.

Det är dåligt att våra barn,äldre och sjuka ska få den sämsta maten både ur smak- och näringssynpunkt. Många kommuner och landsting använder sig att det sk. Cook-and-chill systemet som innebär att man lagar , kyler ner maten för att kunna äta den flera dagar senare. Sedan man öppnat förpackningen ska man inte värma den igen, enligt Carola Magnusson. Det saknas också innehållsförteckning,vilket gör att man inte kan se innehållet. Se programmet och få mer info om färdiglagad mat och tillsatser. Överdriven hygienskräck innebär att de stora företagen har övertaget. Det är bättre att ta leveranser från mindre,lokala och ekologiska företag. De senare använder inte heller GMO-gröda. Varning för majs, soja och ris! Livsmedelsindurtin leder jakten på vinstmaximering och hänsynslös expotering av naturen till priset av människors hälsa.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Vi luras av köttfärsens röda färg

Rostbiffen, köttfärsen och grytbitarna är vackert klarröda där de ligger på hyllorna i din matbutik.Just färgen är anledningen till att industrin tillsätter en gasblandning som domineras av syrgas. Köttet förblir aptitligt rött och lockar oss konsumenter att köpa mer eftersom det ser färskt och fint ut under hela hållbarhetstiden.

För min del kommer jag att köpa köttfärs som är färsk och om jag måste köpa gasad köttfärs ska den förbrukas så snart som möjligt efter packdatumet.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

onsdag 6 oktober 2010

Genmanipulerad lax snart i handeln

Det amerikanska livsmedelsverket utreder om man ska tillåta en genmodifierad form av lax i handeln. Fisken, som växer dubbelt så snabbt som en vanlig lax, har av kritiker kallats ”Frankenfish”.

Den genmodifierade laxen har utvecklats av företaget AquaBounty Technologies i Boston, som ägnat 14 år åt projektet, och investerat 50 miljoner dollar. Företagets metod är att ta ett tillväxthormon från chinooklaxen som finns i Stilla havet, och infoga en DNA-sekvens från en ål-liknande fisk från Atlanten. Medan den vanliga nordatlantiska laxen bara producerar tillväxthormon på sommaren så gör ål-sekvensen att genen producerar hormon året runt. Den genetiska blandningen injiceras till slut i ägg från nordatlantisk lax. Resultat blir en "monsterfisk" likt den makabra kon som redan finns.

Det finns stor risk att superlaxen tar sig ut från kontrollerade laxodlingar och helt konkurrerar ut den naturliga laxen. Att odlad lax lyckas ta sig ut i det fria är inte ovanligt. I mars tog sig 100 000 laxar ut genom bara ett hål i ett nät vid en brittisk laxfarm.

Nej, tack till monsterfisk och annan genmanipulerad mat som bara har ett syft - att producenten ska tjäna mer pengar. Konsumenterna ska inte vara försökskaniner ill industrin.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

fredag 1 oktober 2010

Samma pris med olika vikt på varor

Förpackningarna ser likadana ut och kostar lika mycket – men har helt olika vikt och kilopris. Ett trettiotal snarlika varor som kostar lika mycket men väger olika. Vikten anges visserligen alltid men kan vara väldigt svår att upptäcka.

GP:S granskning visar handelns viktbluff, t ex kostar alla varianter av Ahlgrens bilar 13:95. Men de väger olika mycket – 130, 140 eller 160 gram.

Som konsument ska man hela tiden måste vara misstänksam och på sin vakt, eftersom vissa leverantörer tycker att det är lönsamt att lura konsumenter att betala mer än de skulle behöva göra, säger Louise Ekström, kommunikationsansvarig på paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter.

Konsumenten ska nästan vara kemist för att lista ut alla näringsingredienser i innehållsförteckningen, och mate­matiker för att förstå GDA-märkningen – och man måste också vara vaken för allt som är närproducerat men som inte säger någonting om klimatet, enligt Louise Ekström.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

tisdag 28 september 2010

En vindruva kan innehåll rester från 26 olika gifter-helt lagligt

Visste du att en vindruva kan innehålla rester från 26 olika bekämpningsmedel – utan att odlaren begått något fel i lagens mening?

"– Man tar sig runt lagen och lurar konsumenterna, säger Naturskyddsföreningen."

Det finns EU-regler för hur mycket bekämpningsmedel ett livsmedel får innehålla, så kallade gränsvärden. T ex är det okej att en paprika innehåller en liten, liten dos bekämpningsmedel av en viss sort – om mängden är så liten att den inte bedöms vara skadlig för oss människor.

Det verkliga problemet uppstår när flera olika bekämpningsmedel används på en och samma grönsak. En färsk rapport från EU:s livsmedelsmyndighet, European Food Safety Authority visar att t ex paprika kan innehålla rester från ett dussin olika bekämpningsmedel. Så länge vart och ett av ämnena ligger under gränsvärdet är det OK enligt lagen. Men någon gräns för den sammanlagda mängden finns inte.

Rapporten visar att mer än var fjärde frukt eller grönsak innehåller rester från mer än ett bekämpningsmedel. Det värsta exemplet var en vindruva med rester från hela 26 olika bekämpningsmedel. Hur kroppen och naturen mår av den giftiga mixen är det ingen som vet. Men man kan ju gissa.....

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Dålig info om matens urspung på restauranger

Svenskarnas köttfrosseri är dåligt för både miljön och folkhälsan

På över hundra restauranger som Naturskyddsföreningen granskat var det mycket svårt att hitta gröna alternativ eller information om matens ursprung. Följden blev att många lunchgäster helt ovetande åt bland annat kött som har producerats med miljögifter och bidragit till att tropiska regnskogar skövlats.

"- Bristen på information gör att många lunchgäster bidrar till att förstöra miljön utan att de vet om det. Många äter kött som producerats utomlands med hög miljöbelastning och under dåliga förhållanden. Denna dolda miljöförstöring är inte acceptabel, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen."
Svenskarnas konsumtion av kött har ökat med över 50 procent på 20 år, trots att produktionen av kött ger mycket stor miljöpåverkan. Mängder av kött importeras och utgör huvuddelen, 80 procent, av det kött som serveras på restaurang. Importkött kommer från länder som ofta tillåter skadliga bekämpningsmedel och genmodifierat foder. Nötkött från Brasilien orsakar i genomsnitt dubbelt så stor klimatbelastning som svenskt nötkött och det bidrar ofta till regnskogsskövling, stor vattenförbrukning och spridning av giftiga bekämpningsmedel.

Naturskyddsföreningens undersökning omfattade över 100 lunchrestauranger på 22 orter. Miljösmarta gröna alternativ var överlag svåra att hitta och saknades helt på fyra av tio granskade restauranger. På de restauranger som föreningens aktiva besökte var det nästan omöjligt att få information om köttets ursprungsland. Fler andra miljörelaterade problem upptäcktes. Undersökningen av restaurangerna är en del i Naturskyddsföreningen stora matkampanj Gröna Gaffeln, som startar under Miljövänliga Veckan, v. 40.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

torsdag 16 september 2010

Varning för kadmium i mat

Nu visar ny internationell forskning, ledd från Lund, att faran för tungmetaller är långtifrån över. Den största hälsorisken är det kadmium som fortfarande faller ned över våra åkrar, säger professor emeritus Staffan Skerfving vid Arbets- och miljömedicin på Labmedicin Skåne. Han koordinerar ett EU-projekt med 22 deltagande länder, inklusive bland andra Kina och Bangladesh, med en uppsättning av hundratalet världsledande experter. I sin arsenal förfogar de över allt mer förfinade metoder att mäta såväl låga halter av metaller i människans kroppsvätskor som enskilda individers genetiskt betingade sårbarhet.

I februari 2011 lämnar forskargruppen sin slutrapport till EU-kommissionen.

"– Det otrevliga med kadmium är att det sugs upp av växternas rötter, framför allt i vete och ris men också i potatis. Dessutom stannar det länge kvar i kroppen. Efter 30 år har blott hälften försvunnit, berättar Skerfving."
Kvinnor, som har lägre järndepåer, är särskilt drabbade. Kadmium ackumuleras i njurarna och ger en indirekt påverkan på skelettet som kalkas ur. Risken för benskörhet med frakturer ökar.

Gunnar Lindgren som länge pratat om hälsoriskerna med spridning av avloppsslam  som innehåller kadmium och en massa andra gifter på våra åkrar, hade alltså rätt.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

Sojaodling ger allvarliga konsekvenser för människa och miljö

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du se en film om produktionen och läsa mer om soja. Jordar utarmas. Gifter sprids. Människor och natur drabbas av bekämpningsmedel och tungmetaller. Miljökonsekvenserna av storskalig sojaodling är stora.
Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

tisdag 24 augusti 2010

Sodexos replik om sjukhusmaten

Stundande val och lanseringen av boken ”Döden i grytan” har satt ny fart på patientmatsdebatten i Stockholm. Sodexo som leverar maten välkomnar debatten, men tycker att det är hög tid att artiklar och inslag bygger på korrekta fakta.

De skriver att det i artiklar ibland presenteras eget tyckande som fakta och att felaktigheter sprider sig mellan redaktioner och bloggare. Själva säger de att deras mat är "nyttig och god". Det kan diskuteras! Jag föredrar i alla fall färsk mat utan tillsatser.Se tex vad Kostdoktorn skriver om Sodexos mat.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

måndag 16 augusti 2010

Äldre får äta uppvärmd mat

Dålig och näringsfattig mat är ett stort problem inom vården. Många äldre får sämre smaksinne och aptit ellerde kanske har svälj- eller tuggproblem. Då behöver man extra smakrik och aptitlig mat, men även näringsrik. Men på många äldreboenden får de tvärtom sämre mat än de tidigare varit vana vid, dessutom ärden näringgsfattig.

Den enklaste lösningen är att sluta med fjärrproducerad mat. Nu mera kommer nästan all mat kyld och värms upp igen. De får alltså äta "rester" hela tiden istället för färsk mat. Politikerna tror att det är billligast och bäst. Men TV-progammen om bl a skolmat har visat att det inte stämmer.

Istället borde man laga maten så nära patienten/brukaren som möjligt, och låta äldre delta i uppläggning och dukning. De kanske t om kan vara med och laga den istället för att sysslolösa sitta och rulla tummarna? Det är viktigt att skapa en trevlig måltid, men också att lägga tid på att förstärka matens närings -och energiinnehåll genom att t ex sätta till extra grädde och smör. Man måste också HJÄLPA den som inte kan äta själv och inte bara ta ut matbrickan utan att reflektera över om patienten/brukaren har ätit och hur mycket.

Min mamma, som var dement, fick bokstavligen svälta ihjäl för att ingen förstod att hon hade ont i munnen och därför inte kunde äta.När tandläkaren såg att hon hade fullt med karies i munnen och fick dra ut fem tänder var det redan för sent.

Bloggar: ,, , , ,vetenskap, kost, kostråd, konsumentmaktkonsument, konsumenter

måndag 9 augusti 2010

Test av krossade tomater

Det franska laboratoriet Eurofins har analyserat sju fabrikat av krossade tomater. Coops krossade tomater var de enda som innehöll baktierer; 100 cfu/g (vilket visar antalet livskraftiga bakterie­kolonier per gram).ICA:s ekologiska och Mutti verkar bäst,medan t ex COOP:s innehöll bakterier(!)och lågvattenmärken (förlåt lågprismärken) som Willys, Euroshopper och Eldorado inte oväntat ligger i botten.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,konsument, konsumentmakt

söndag 8 augusti 2010

Intervju med Dr Atkins
GI-kost ingen ny uppfinning. Se här intervjun med han som "uppfann" Atkinsmetoden som är föregångare till dagens GI-kost.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

söndag 1 augusti 2010

Köttmjöl kan bli tillåtet som foder åt grisar

Ett nytt förslag inom EU föreslås att köttmjöl som används som grisfoder kan börja användas. Men redan idag får grisar äta blod och fett från andra grisar. Detta sker i andra europeiska länder, men inte i Sverige.


Tidigare har köttkadaver i djurfoder varit förbjudet på grund av risk för smitta, framför allt med på grund av galna ko-sjukan. Nu ser man inte att det finns samma risk längre och därför har ett nytt förslag lagts fram där det kan bli lagligt att mata grisar med foder som framställts av samma djurart. Ännu ett bakslag för konsumenterna inom EU! Köp därför inte kött från andra länder än Sverige! Du vet inte hur mycket antibiotika, GMO-foder eller annan skit som djuren matats med.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,konsument, konsumentmakt

söndag 25 juli 2010

Butikerna dåliga på att informera om matmärkning

Krav-märkt, Sigill, närodlat eller ekologiskt?Inte lätt för konsumenterna att veta vad som är bäst för hälsan och miljön.Men ett bra sätt att skaffa sig information, och sätta press på handeln, är att titta på butikernas hemsidor, leta efter skyltning i butiken och fråga butikspersonal om eko- och klimatmärkning och vad märkningen står för.


En information som många butiker i dagsläget är dåliga på, anser Jan Bertoft på Sveriges konsumenter, som är en ideell paraplyorganisation med trettio medlemsorganisationer.

– Kedjornas hemsidor borde ha en tydlig knapp där man enkelt kan få överblick över alla olika märken och vad de betyder. Butikerna måste ta ett helheltsansvar och bli bättre på att informera om matmärkningar, säger han.

Många närodlade produkter kan odlas med mycket bekämpningsmedel.För att vara på den säkra sidan är ekomärkt att före­dra från miljösynpunkt.

Ett annat område som skapat mycket förvirring är vilken fisk som är okej att köpa. Enligt Bengt Ingerstam på Sveriges konsumenter i samverkan, som är en fristående och självständig konsumentorganisation, är det bäst att hålla sig till fisk som är märkt med MSC (Marine stewardship council), Krav- eller Närfiskat.

– Enklast är att hålla utkik efter närfiskad fisk. Vi har exempelvis små laxkvoter i Sverige, och om man inte hittar svensk färsk lax ska man välja den norska, som är den mest närfiskade. Fisk ska helst inte vara fryst eftersom det oftast innebär långa transporter och frys­kylar som drar mycket energi, säger Bengt Ingerstam.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost,

Välj ekologiskt kaffe för miljön

Att välja ekologiskt kaffe är inte alls dyrt, som många tror. Det visar en kaféundersökning som Naturskyddsföreningen genomfört. Undersökningen visar att det ekologiska kaffet i genomsnitt kostar cirka 7,50 kr extra per kilo i inköp från grossister. Det motsvarar bara 7 öre extra per kopp kaffe. Trots det serverades ekologiskt kaffe på endast en tredjedel av de 91 kaféer som föreningens representanter besökte. Priset för en kopp kaffe på kaféerna varierade mellan 8 och 28 kronor. Snittpriset på ekologiskt kaffe var 16,50 kr medan icke ekologiskt faktiskt kostade över 2 kr mer per kopp.

Kaffeodlare är en av världens största användare av bekämpningsmedel. Många av de giftigaste bekämpningsmedlen som parakvat och endosulfan är förbjudna att använda i jordbruk i Sverige och EU, men de är tillåtna i odlingen av det konventionella kaffe vi importerar, påpekar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Ekologiskt odlat kaffe står fortfarande bara för 5 procent av det kaffe vi i Sverige dricker. Om alla svenskar enbart drack ekokaffe under ett år, motsvarar det en minskning av farliga bekämpningsmedel med ca 4 200 ton. Kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna i världen. Svenskarna är världens näst största kaffekonsumenter - efter finnarna. Vi dricker 3,3 koppar kaffe per person och dag. Det innebär 83 000 ton kaffe per år i Sverige. Hallda därför ekologiskt!
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost,

söndag 4 juli 2010

Korta studier vanskliga för kostråd anser SBU

Tre företrädare för SBU bemöter kritiken mot myndighetens kostråd för diabetiker. SBU publicerade i maj rapporten Mat vid diabetes. Den baseras på en systematisk genomgång av över 17 000 studier, av vilka 51 levde upp till i förväg uppställda inklusionskriterier. Uffe Ravnskov, UR, invänder i en debattartikel den 22 juni mot att SBU i denna genomgång har satt en nedre gräns för studielängd , 24 veckor, och studiestorlek, 50 personer i varje behandlingsgrupp.

UR anser att små studier av kortare längd också borde ha tagits med och har i en egen genomgång sammanställt och tabellerat 17 studier av lågkolhydratkost som han tycker att SBU har förbisett. Sju av dessa är kortare än två månader.  Nio av de 17 studier som UR refererar till har mindre än 20 studiedeltagare.

Som SBU skriver är det svårt att dra säkra slutsatser av studier som är gjorda på få deltagare och under kort tid. Man måste äta en viss kost en längre tid för att se effekter på lång sikt. Trots att jag själv är tveksam till kolesterolet och animaliskt fetts skadlighet, så tycker jag att man bör ha en sakligt grundad argumentation.  Men det kanske är svårta att få pengar till forskning om animaliskt fett och kolesterol om inte något livsmedels- eller läkemedelsbolag betalar? På så sätt blir forskningen styrd av kapitalet som bestämmer inriktning och val av forskningsområde.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

torsdag 1 juli 2010

Köttkonsumtionen ökade i Sverige,men färre producerar

Konsumtionen av kött ökade från 2007 till 2008 med 1,3 procent till 84 kilo per person. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen i Sverige. Konsumtionen ökade trots lågkonjunktur och höjda köttpriser — dessutom var köttproduktionen ifrågasatt i klimatdebatten. Vi åt lika mycket griskött  drygt 36 kilo. Nötköttet minskade däremot på våra tallrikar med 1,6 procent till 25 kilo per person. Vi festade desto mer på kyckling och annat fjäderfäkött — ökningen var 8,5 procent till 18 kilo per person. En anmärkningsvärt ökning.

Däremot tycks produktionen av kött minska av någon anledning. Antalet köttbönder minskar. Det kanske är svårt att konkurrera med billigt kött från utlandet, tex dansk fläskfilé.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

Storbråk om eventuella gifter i odlad lax

Miljöaktivisten Kurt Oddekalv kommer med sina uttalanden i en fransk dokumentär som tvingat fiskeminister Lisbeth Berg-Hansen att ta kontakt med sin franske kollega för att försäkra och garantera att det är säkert att äta norsk lax.

Laxodlarna är rasande och branschorganisationen Fiskeri- og havbruksnäringens landsforening, FHL, har skrivit brev till Oddekalvs sponsorer och framställt honom som en skadlig och lögnaktig bluffmakare.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

onsdag 23 juni 2010

Grisar blir kannibaler


Ett nytt förslag inom EU föreslås att köttmjöl som används som grisfoder kan börja användas. Men redan idag får grisar äta blod och fett från andra grisar. Detta sker i andra europeiska länder, men inte i Sverige.

Tidigare har köttkadaver i djurfoder varit förbjudet på grund av risk för smitta, framför allt med på grund av galna ko-sjukan. Nu ser man inte att det finns samma risk längre och därför har ett nytt förslag lagts fram där det kan bli lagligt att mata grisar med foder som framställts av samma djurart.

Idag får många grisar runt om i Europa helt lagligt äta blod och fett från andra grisar. De är kannibaler! Detta djurfoder används inte i Sverige då det anses oetiskt. Men då importen är stor säljs mycket griskött från länder som tillåter sådant foder, t ex Danmark.

Sveriges Konsumenter ifrågasätter det europeiska undantaget för grisblod och grisfett i djurfoder och kräver att EU-kommissionen snarast utreder konsekvenserna av ett förbud. Tills vidare är det viktigt att konsumenterna kan göra ett aktivt val i butiken och på restaurangen.  Sveriges Konsumenter kräver att allt kött ska ursprungsmärkas utifrån var djuret är fött, uppfött och slaktat – även sammansatta livsmedel som korv och färdigrätter.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,

söndag 20 juni 2010

Flamskyddsmedel i korv och annat kött

Din Ekonomis analys av grillkorv visar på höga salthalter och mycket fett. Dessutom innehöll samtliga fabrikat flamskyddsmedel – och den ekologiska korven var full av bakterier.  Flamskyddsmedel finns överallt, och det är svårt att undvika att komma i kontakt med dem. Maten är kanske den största källan för vanligt folk, ­eftersom medlen finns i animaliska livsmedel, speciellt i fisk.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

fredag 18 juni 2010

Greenwashing av köttlobbyn och KRAV

Nu ska de klimatcertifiera köttproduktionen! Det är viserligen möjligt att sänka klimatpåverkan från köttproduktionen med några få procent genom energieffektiviseringar på gården, foderval och annat. Men köttproduktion ger fortfarande flera hundra procent högre klimatpåverkan än produktion av vegetabiliskt protein. För nötköttsproduktion ligger siffran på över tusen procent. Det går inte att komma ifrån.Vill man minska sin klimatpåverkan från mat är den enda riktigt effektiva åtgärden att minska sin konsumtion av animaliska livsmedel.

- Den enda reella funktion en klimatmärkning av kött och mejeriprodukter kan ha är att vilseleda konsumenter att tro att animalier kan vara "klimatsmarta", säger Per-Anders Jande informationsansvarig på Svensk mat- och miljöinformation.


 Dett är greenwashing av värsta slaget! Nästan lika illa som att miljöcerifiera avloppslam, som tar priset.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

onsdag 2 juni 2010

Svenska Sigill anmäls av biodynamiska odlare

Anmälan handlar om missbruk av begreppen närproducerat/närodlat och om LRF-ägda Svenskt Sigills sätt att märka produkter för att ge ett miljövänligt intryck. Den ekologiska konsumentföreningen anser att marknadsföringen vilseleder konsumenterna att tro att produkterna är likvärdiga med ekologiska och biodynamiska produkter.

Kritiken och anmälan riktar sig mot alla företag som använder begreppen närodlat eller närproducerat för konventionellt odlade eller förädlade matprodukter. Bland annat för att stora mängder produktionsmedel importeras med mycket långa transportavstånd. Det rör sig bland annat om kemiska bekämpningsmedel, kraftfoder och konstgödsel.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

måndag 31 maj 2010

Snabba kolhyrater kan orsaka hjärtinfarkt

I mer än 30 år har myndigheternas dominerande kostbudskap varit att dra ner på fett, och särskilt det mättade fettet, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Nu kommer en ny generation studier som visar att det mättade fettets roll överskattats och att lågkalorimat tvärtom kan utgöra ett ännu större hot om man väljer fel alternativ på tallriken.

En stor dansk studie visar hur det kan gå om man byter ut mättat fett mot dåliga kolhydrater, exempelvis vitt mjöl och socker med högt GI. För varje 5-procentig överflyttning av energiintaget från mättat fett till snabba kolhydrater ökade risken för insjuknande i hjärtinfarkt med 33 procent, rapporterar forskarna i senaste numret av American journal of clinical nutrition.

Det betyder inte att det är fritt fram för ensidig storkonsumtion av mättat fett. Det är fortfarande bättre att hämta mer av sin energi från fullkorn och andra långsamma kolhydrater med lågt GI och i synnerhet att växla över till mer fleromättat fett, vilket i dag är en bristvara.

Läs mer om detta: Viktstressen

Jag tror fortfarnde att lagom är bäst. Att ensidigt stoppa i sig mättat fett i massor borde inte vara nyttigt.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

lördag 29 maj 2010

Landet Brunsås - ett kanonbra programBloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter, alliansen, politik

Kattegatt utfiskat av giriga fiskare

Om två år skall EU ha en ny fiskeripolitik på plats. Målet är att förhindra fortsatt utfiskning och i stället skapa förutsättningar för ett uthålligt fiske. Sådant låter sig sägas, men hur skall det göras?

Samtliga deltagare, såväl EU-kommissionens representant Franz Lamplmair som Miljöpartiets Europaparlamentariker Isabella Lövin och ordföranden för Sveriges Fiskares Riksförbund Henrik Svenberg var ense om att fiskeflottorna måste minskas, och direkta subventioner till fisket avskaffas.

Havsmiljöinstitutet inte haft några problem med att fastställa att Kattegatt är överfiskat intill utfiskning. I en färsk rapport konstateras att torskfångsten på 30 år sjunkit från upp emot 20 000 ton per år till påvra 197 ton. Bestånden av kolja, bleka och vitling har blivit så små att de är ekonomiskt ointressanta.

Däremot är det gott om fisk i Öresund med stabila torskfångster kring 2 500 ton år efter år. I Öresund simmar dessutom torsk i alla åldrar, medan torsk äldre än tre år är en sällsynthet i Kattegatt. Och äldre torskhonor är viktiga för reproduktionen.

Havsmiljöinstitutet förklarar skillnaden med att det råder trålförbud i Öresund. Det tillåtna fisket med fasta nät är skonsammare. Småfisken simmar igenom maskorna medan stora romstinna torskhonor inte fastnar utan simmar runt näten. Trålen däremot tar i princip allt, stort som smått, även om selektiva trålar på senare år gjort trålfisket något mindre hänsynslöst.

Med stöd i Havsmiljöinstitutets rapport föreslår Isabella Lövin försök med ett flerårigt trålförbud i Kattegatt. Förslaget borde vara okontroversiellt. Finns det ingen fisk att tråla är det svårt att se några ekonomiska nackdelar med att inte få tråla.

Sammantaget är det svårt att finna logiken i yrkesfiskarnas invändning att trålförbud varken går att genomföra eller är ett lämpligt experiment. Vad har de att förlora?

Förslag om trålförbud borde tas på allvar om vi i framtiden ska kunna äta färsk fisk från närområdet.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter, alliansen, politik

fredag 28 maj 2010Är högt kolesterol farligt eller inte? Jag har fortfarande inte börjat äta stattinerna (blodfettsänkande piller) som doktorn skrev ut åt mig i höstas.På något sätt känns det motbjudande att äta medicin för ett symtom som kanske inte är farligt.Kolesterol är väldigt omdiskuterat av forskare, liksom det mättade fett som sägs orsaka högt kolesterol.Det gör det inte lättare för oss patienter.
Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

onsdag 26 maj 2010

Ingen vet vad närproducerat är

Hur långt får det maximalt vara från butiken till livsmedlets ursprung för att det kan kallas närproducerat? Den frågan ställde företaget YouGov till sin internetpanel i den stora livsmedelsrapporten Food & Health nu i januari. 18 procent svarade max fem mil. 30 procent tyckte tio mil. Ytterligare 27 procent kunde sträcka sig till 20 mil.

Själva begreppet närproducerat är rena vilda västern. Det enda som är fastslaget är att en vara som tillverkas i en fabrik och sedan säljs över hela Sverige inte får kallas närproducerad.

Men är vad är viktigast? Ekologiskt eller närproducerat? Ska maten transporteras kortare sträckor och komma från närområdet , får vi börja odla grönsaker själva och sluta köpa exotiska. Istället blir det säsongsanpassat- rotfrukter på vintern och frukt& bär på sommaren. Men det är ju helt åt skogen att livsmedslbolagen lurar oss att tro att maten är svensk eller närproducerad när råvarorna kommer från ett annat land eller är tillverkade i ett annat land! De är också oärliga vad gäller ortsnamn och andra benämningar på livsmedel.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

Onsalakorv inte svensk

Onsalakorven innehåller köttråvara från Danmark och Finland.  Jag har alltid förutsatt att den var svensk, säger Loise Unger. Hon reagerade kraftigt på uppgiften att Onsalakorven innehåller köttråvara från Danmark och Finland. I dag begär därför Konsumentföreningen Stockholm att Livsmedelsverket prövar om märkningen av livsmedelsjätten Atrias produkt Onsalakorv strider mot gällande regler.

Man kan visst kalla vad som helst närproducerad? Det finns olika uppfattningar om det:

Enligt Scan räcker det att livsmedeln är tillverkade i Sverige, att sedan råvaran kommer från ett annat land har ingen betydelse (!). Organisationen Svenska gårdar tycker att det ska vara producerat inom länet för att få kallas närproducerat. Medan websidan Miljösmart mat menar att närproducerat är mat som produceras förädlas och distribueras inom ett avgränsat område . Websidan Livsmedelssverige skriver att närproducerat är mat som produceras och konsumeras inom ett avgränsat område där avsändaren är tydlig.

Här kan du hitta närproducerade livsmedel:

http://www.innerstaden.se/
http://www.narproducerat.se/
http://www.matvision.se/

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

Livsmedelsverkets syn på margarintillverkning

Sammanfattning (av Gunnar Lindgren)

Livsmedelsverket anger nedan hur fetterna vid margarinframställningen behandlas med:

Extraktionsbensin (hexan)
Fosforsyra
Lut
Blekmedel
Nickelkatalysator (vid härdning)
Natriummetylat (vid omestring)
Lösningsmedel från fraktionering

Föroreningar som får förekomma i margariner:

Bensin (hexan)
Nickelrester (vid härdning)
Metanol (vid omestring)
Kemikalier från båttankar

___________________________________

Livsmedelsverkets yttrande som svar på skrivelse den 8 sept 2000

(dnr 1:287/00)

1 Livsmedel

I Sverige definieras ett livsmedel i 1 § i livsmedelslagen (SFS 1971:511; senaste lydelse 1992:1680), såsom "matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av människor med undantag av vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig".

2 Margarin

I princip skall alla livsmedel som saluhålls i våra butiker vara säkra och kunna ingå i en varierad kost. Margarin utgör inget undantag. Det finns en rad olika margariner på marknaden och som beroende på fetthalt och fettsammansättning är lämpade för olika ändamål. Ur näringssynpunkt är mjuka och flytande fetter att föredra framför hårda.

2a, b Extraktion

Det är tillåtet att använda extraktionsbensin för utvinning av fett ur oljefröer. Resthalten av lösningsmedel i oljan får vara högst 1 mg/kg (SLV FS 1993:17). Gränsvärdet baseras på en toxikologisk utvärdering av EU:s vetenskapliga råd. Det finns inga krav på att man t.ex. på en margarinförpackning ska uppge om den innehåller lösningsmedelsextraherad råvara. Däremot ska det uppges om fettet är härdat, därför att härdningen är en process som påverkar råvarans egenskaper.

2c, d Raffinering

Generellt:

För att kunna användas för margarinframställning måste fettråvarorna raffineras för att uppnå lämplig hållbarhet (härskningsstabilitet), konsistens och smak.

* Syrabehandling med fosforsyra och neutralisering med lut där man tar bort bl.a. lecitin och fria fettsyror,

* Blekning (med blekjord) som minskar mängden färgämnen och

* Deodorisering (med vattenånga) där man tar bort smak och luktämnen samt eventuella lösningsmedelsrester.

För vissa fettråvaror:

Vissa fettråvaror härdas eller omestras för att ges en önskvärd smältpunkt och konsistens.

* Härdning: Genom behandling med vätgas och nickekatalysator adderas väte till de omättade fettsyrornas dubbelbindningar varvid mättnadsgraden och smältpunkten höjs. Nickelallergi är en s.k. kontaktallergi och nickelresthalter i margarin anses inte kunna ge upphov till nickelallergier.

* Vid omestringen spjälkas fettsyrorna från glyceroldelen och återesterifieras till nya triglycerider. Detta är i princip vad som sker i mag-tarmkanalen när fett tas upp från maten. Vid omesterifieringen används
natriummetylat och efter raffinering kan små rester av metanol förekomma. Beträffande metanolresthalter kan nämnas att om metanol används som extraktionsmedel är den högsta tillåtna resthalten 10 mg/kg (SLVFS 1993:17). Frågan om omesterifiering har bl.a. kommenterats av i Vår Föda nr 7 1996 och i Näringsforskning nr 4 1996.

* Fraktionering: Vissa oljor t.ex. palmolja kan delas upp i olika fraktioner med olika smältpunkt; en fast (palmstearin) och en mera flytande (palmolein). Processen sker genom långsam nedkylning i kombination med filtrering, ibland tillsammans med lösningsmedel.

Ytterligare frågor kan ställas till producenterna; Carlshamns Mejeri eller Van den Bergh Foods.

2e Bulktransporter av fetter och oljor 

Regleras i SLVFS 1996:5

Huvudregeln för bulktransporter av livsmedel är att det ska ske i tankar avsedda endast för livsmedel. Följande undantag gäller för fartygstransporter av fetter och oljor och under vissa villkor:

* om fett eller olja raffineras efter transport skall, beroende på väggmaterial (lättrengörbarhet) i tankarna, närmast föregående eller de tre närmast föregående lasterna utgöras av livsmedel eller ett antal
specificerade icke livsmedelsprodukter.

* om fett eller olja inte raffineras efter transport ska de tre närmast föregående lasterna utgöras av livsmedel. Dessa undantag är också kopplade till krav på uppgifter om föregående laster och rengöringsåtgärder, som ska finnas dokumenterade hos fartygets befälhavare.

Avslutning

Det finns ingen anledning att oroa sig för margarin såsom livsmedel. Genom att äta varierad en kost enligt våra kost- och näringsrekommendationer ges förutsättningar för en god hälsa. Våra fettrekommendationer innebär för befolkningen som helhet ett något lägre intag än idag samt att hårda fetter i större grad ersätts med mjuka eller flytande.

Med vänlig hälsning

Wulf Becker

Lars-Börje Croon

_____________________________________________

Nyttigt va????

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , vetenskap, kost, kostråd

torsdag 13 maj 2010

Det hjärtvänliga Becel en myt

Livsmedelsverket borde varna för populärt margarin, anser läkaren Uffe Ravnskov. Sedan många år har vi hjärntvättats ï Tv och tidningar med att vi bör äta Becel i stället för smör och Bregott. Becel innehåller nämligen rikligt med fytosteroler, grönsakernas kolesterol. Fytosterolerna sänker halten av vårt eget kolesterol i blodet och sägs därför minska risken för åderförkalknng och hjärt-kärlsjukdom. Det saknas emellertid kliniska experiment, som visat att ett högt intag av växtsteroler gör nytta. Mycket talar för att det är tvärtom, menar Uffe Ravnskog.

Vilken nytta har vi av Livsmedelsverket egentligen? Går det bara i livsmedelsindustrins ledband?

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, ,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

måndag 10 maj 2010

Förbjud hormonstörande tillsatser i nappflaskor av plast

Danmark har redan gjort det.Kemikalieinspektionen vill att Sverige också ska begränsa användningen av bisfenol, men Livsmedelsverket är emot. Vem är förvånad?

Bisfenol A togs ursprungligen fram av läkemedelsindustrin som konstgjort kvinnligt könshormon. Kemikalien finns i all plast av typen polykarbonat – som vi bland annat använder som matburkar och till nappflaskor.

Enligt Ethel Forsberg på kemikalieinspektionen, har hundratals studier gjorts som har varnat för risker med kemikalien. De gäller allt ifrån inlärningssvårigheter till störd fortplantning, prostatacancer och diabetes. Många av dessa studier har enligt henne gjorts av högt rankade forskare och institutioner över hela världen.

Men av alla dessa studier är det bara en brittisk studie som uppfyller de formella vetenskapliga kriterierna och får användas i EU. Den visar indikationer på skador, men ger inte i sig skäl för EU att ändra användningen, säger hon till Svenska Dagbladet och fortsätter:

Ethel Forsberg jämför med miljögiftet PCB, där det på samma sätt kom varnande rapporter som ignorerades alltför länge.

Den som inte vill utsätta sig eller sina barn för Bisfenol A kan använda glas, porslin, stål eller bisfenolfria flaskor av polypropylenplast. Ämnet finns också i tandfyllningar.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

Grilla klimatsmart!

Enligt naturskyddsföreningen kan man grilla klimatsmart på följande sätt:

1.Tänd med eltändare eller tändvätska av Etanol 
 Ett annat smart tillbehör är skorstenständaren; ett metallrör som ger glöd åt briketterna eller kolen med hjälp av lite tidningspapper.

Tändvätska görs nästan uteslutande av paraffin som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen och är mycket giftigt om till exempel ett barn skulle få i sig det.

Gasolen som används i en gasolgrill är också en petroleumprodukt som ger utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet när den förbränns.

2. Använd FSC-märkt grillkol
FSC är en miljömärkning som innebär att skogen sannolikt är bättre skött ur miljösynpunkt. Kolla ursprunget till kolen, välj om möjligt närproducerat – då har det med stor sannolikhet gått åt mindre utsläpp för transporten.

3. Grilla KRAV-märkta grönsaker och välj mindre bitar av naturbeteskött
När du grillar kött, välj gärna ekologisk kött eller svenskt naturbeteskött som håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden.

Köttproduktionen orsakar utsläpp av växthusgaser, så om vi grillar något vegetariskt eller äter lite mindre kött så är vi klimatsmarta. På sommaren och hösten är det säsong för grönsaker och man får tag på närodlat.

4. Gör din egen grillolja
Färdig grillolja innehåller ofta palmolja som orsakar stora problem för både människor och miljö under produktionen. Ett miljövänligare alternativ svänger du snabbt ihop själv genom att blanda närproducerad rapsolja, lite soja och en knippe örter.

5. Släng aluminiumförpackningar i återvinningen!
Om du trots allt använder en engångsgrill, se till att metalldelar hamnar i metallåtervinningen. Hur trist är det inte att se engångsgrillar som ligger slängda i naturen!Tänk också på brandfaran!

Engångsgrillen innehåller paraffin, men den största miljöboven är aluminiumformen där det åtgår mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen.Om du använder aluminiumfolie vid grillningen, glöm inte att slänga det i återvinningen för metallförpackningar.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, , kost, kostråd

Naturvårdsverket borde besluta om nya mätningar av kadmium

Naturvårdsverket skriver att det är för tidigt att dra några generella slutsatser hur halterna av tungmetaller har utvecklats under det senaste årtiondet. Men att det däremot finns det uppgifter om var i landet det finns en stor andel åkermark som man inte får sprida avloppsslam på – på grund av att marken innehåller för mycket tungmetaller, främst kadmium och nickel. Det skulle gälla cirka 15 procent av åkerarealen.
Men till saken hör att inga mätningar tydligen gjorts sedan 1997, då SLU skrev sista rapporten.Tala om att stoppa huvudet i sanden!

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,lantbruk, vetenskap, kost, kostråd

torsdag 6 maj 2010

Handelsavtal i EU hotar svensk köttproduktion

Svensk nötköttsuppfödning hotas av nya förhandlingar med sydamerikansk handelsunion. EU-kommissionen har beslutat att ta upp förhandlingarna igen efter att de bröt samman för flera år sedan. Vinsterna för EU:s industri väntas bli stora medan jordbruket kommer att pressas hårt, framför allt produktionen av nöt-, gris- och fågelkött. Småland tillhör de områden där många jordbruk är specialiserade på nötköttsuppfödning och anses därför särskilt sårbart för konkurrens från biffgiganterna i Sydamerika. Som vanligt är EU konsumentfientligt. Vi som vill ha närproducerat får stryka på foten.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter,

Snabbmat förändrar beteendet

Forskarna anser att man inte bara ska räkna kalorier när man undersöker snabbmatens konsekvenser eftersom den påverkar vårt dagliga beteende på fler sätt än man tidigare trott. Syftet med snabbmat är att öka effektiviteten, så att vi snabbt får vår mat och kan koncentrera oss på att göra andra saker än att laga mat, diska osv. Men ju mer snabbmat vi äter desto mer otåliga blir vi, visar forskning. Så fastän snabbmaten sparar tid känner vi tidspress. Snabbmatsätare köper också fler tidsbesparande produkter och är mindre villiga att spara pengar.
Bloggar: ,, , , , ,kost, konsument, konsumenträtt, konsumenter,

måndag 3 maj 2010

Miljöskatt på kött och mjölk ger mindre växthusgaser

En klimatskatt på kött och mjölk skulle kunna minska växthusgasutsläppen från det europeiska jordbruket med omkring sju procent. Använder man dessutom frigjord mark för att odla bioenergi, kan utsläppsminskningen bli sju gånger större. Det visar forskarna Stefan Wirsenius, Fredrik Hedenus och Kristina Mohlin i en artikel som kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.

I artikeln visar forskarna att minskad köttkonsumtion har två effekter. En direkt som innebär betydligt mindre utsläpp av metan och lustgas och en indirekt genom att mark som frigörs kan användas för bioenergiodling.

Matproduktion är en källa som inte går att bortse från när det gäller de direkta utsläppen av växthusgas - globalt står den för 20-25 procent av utsläppen. Utsläpp från mat är dock svåra att beskatta eftersom de främsta utsläppskällorna är metan från kornas magar och lustgas från gödslad mark - båda mycket kostsamma och tekniskt komplicerade att mäta. Effektiva tekniska lösningar för att minska dessa utsläpp saknas också. Ändrade matvanor kan däremot ge stor effekt. Om nötkött ersätts med kyckling minskar utsläppen med 90 procent, ersätter man nötkött med bönor blir minskningen 99 procent.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter,

Matuppror för krav på lagstadgad rätt till bra mat för gamla,barn och sjuka

Matupproret kräver en lagstadgad lägstanivå på maten till gamla, skolbarn och sjuka - Lex Sparring. Varje dag serveras tre miljoner portioner mat i den offentliga miljön. De flesta som äter är barn, sjuka och äldre. Våra svagaste individer, ingen av dem har något skydd i svensk lagstiftning.

Värnlös - rättslös
Barn, sjuka och äldre är rättslösa och har ingenstans att vända sig för att få hjälp när de serveras dålig mat. De omfattas inte av svensk konsumentlagstiftning och kan inte som kund klaga på sin leverantör, i detta fall kommunen.

Egenkontroll - noll koll
Landets 290 kommuner använder "egenkontrollprogram" och har makt och möjlighet att ignorera sina kunders klagomål. Det får katastrofala följder för den enskilde, som undernäring och bristsjukdomar, och för deras familjer. Även hjärt- och kärlsjukdomar och fetma kan bli följden av felaktig kosthållning. Många äldre är undernärda pga svårigheter att äta, t ex med tänder eller dålig aptit. Kommunerna sparar pengar genom att servera undermålig mat till barn och äldre. I många skol -och äldreomsorgskök kan man bara värma färdiglagad mat.

Lex Sparring
Lex Sparring ska tvinga kommunerna att erbjuda en god offentlig måltid med näringsriktigt innehåll utan smakförstärkare och andra onödiga tillsatser. Maten ska vara lagad från grunden av riktiga råvaror och nära dem som ska äta den. Lagen om offentlig upphandling LOU, utgör enligt jordbruksministern inget hinder, om frågorna bara ställs på rätt sätt är den ett stöd för kommunen.

Däremot kan man väl diskutera om tillsynen ska skötas av Socialstyrelsen. Är det rätt instans? Skolan ligger ju tex under utbildningsdepartementet.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter,

söndag 2 maj 2010

Lättare att hitta hälsosam mat för konsumenten

Det har blivit enklare att hitta hälsosamma alternativ i matbutikerna de senaste fem åren, tycker konsumenterna. Undersökningen är gjord av Synovate på uppdrag av Livsmedelsföretagen.

81 procent av de tillfrågade cirka 1 000 personerna säger sig ha ett högt eller ganska högt förtroende för mat och dryck som säljs i Sverige, rapporterar TT.

Sju procent säger sig ha ett lågt förtroende. Jämför man med förra årets undersökning är förtroendet något högre, och i samma höjd som för tio år sedan.

Hur tolkar man begreppet "hälsosam mat"? Är den nyckelhålsmärkt? Är det ekologiskt odlat?

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter,

tisdag 27 april 2010

EU-utskott röstade nej till köttklister

Parlamentets miljöutskott röstade i dag för det förslag om att stoppa köttklister, som utformats av den svenska socialdemokraten Åsa Westlund. Det innebär att det blir parlamentet som får ta slutgiltig ställning till förslaget.Vi får hoppas att förnuftet segrar över vansinnet!

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, konsument, konsumenträtt, konsumenter, alliansen, politik

fredag 23 april 2010

Barn och Ungdomar äter mer grönt!

Det är glädjande att läsa om undersökningen av barn-och ungdomars matvanor. Statens folkhälsoinstitut redovisar nya data kring matvanor och fysisk aktivitet ur tvärsnittsundersökningen Skolbarns hälsovanor.

De nya siffrorna för 2009 visar på några punkter en trend mot mer hälsosamma vanor. T ex är det fler pojkar och flickor i årskurs sju som äter frukt och grönsaker en gång per dag. Var tredje sjundeklassare äter nu grönsaker minst en gång per dag.

En jämförelse mellan åren 2001, 2005 och 2009 visar en tydlig utveckling mot ett minskat godisätande bland skolbarn, framförallt i åldersgruppen 13 år. Men fortfarande äter var femte 15-åring godis dagligen eller nästan dagligen.

I resultaten märks också att skillnader mellan könen vad gäller mat och fysisk aktivitet, som syns i vuxen ålder, etableras tidigt. De finns redan i 11 års ålder. Det kan man se t ex genom att flickor äter mer frukt och grönt och pojkar dricker mer läsk och äter mer godis. Skillnaderna ökar sedan med stigande ålder. ´Det finns alltås goda skäl för skolan att ge barnen en bra skolmat med frukt och grönt, samt skapa goda vanor kring motion och fysik aktivitet redan i unga år. Föräldrarna har givetvis också ett ansvar för detta.

Bloggar: ,, , , , ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

Moderater vill ha köttklister

Sverige röstade för att EU-kommissionen skulle godkänna köttklister, men när Europaparlamentet inom kort ska ta ställning är Moderaterna det enda svenska parti som entydigt gör tummen upp. Trombin, så kallat köttklister, är en livsmedelstillsats tillverkad av djurblod som kan användas för att klistra ihop mindre köttdelar till något som ser ut som hela köttstycken.

EU-kommissionen har sagt ja till köttklister, men nästa vecka gör den svenska Europaparlamentarikern Åsa Westlund (S) ett försök att stoppa tillsatsen. Om en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentets miljöutskott ställer sig bakom resolutionen, blir det omröstning i hela Europaparlamentet längre fram i vår. Moderaterna verkar som vanligt gå i industrins ledband och Marit Paulsson är som vanligt ute och cyklar.

Förstår inte varför köttklister , som är en blodprodukt, överhuvudtaget ska användas inom livsmedelsproduktion? Det enda syftet jag kan tänka mig är att tillverkarna vill a) göra köttprodukter billigare b) kunna använda köttslamsor som de annars skulle kasta bort. Några fördelar för konsumenterna kan jag inte komma på, annt än att det möjligen blir billigare då. Men å andra sidan får man ju en sämre produkt än om det är hela bitar kött.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt,konsumenter,alliansen,politik

Köttklister både farligt och lurendrejeri

Att det finns ett motstånd mot konsumnter mot användning av sk. köttklister , tror jag inte i första hand beror på att man tror att det är farligt utan att man känner sig lurad som konsument. Istället för en hel bit köttbit får jag en massa ihoplimmade köttslamsor. Trombin är ju dessutom en blodprodukt och borde därför också kunna innehålla smittämnen som brukar finnas i blod. Läs mer om köttklister här .

Det är tydligen Moderaterna och FP som vill tillåta köttklister. Jag förstår inte hur ett godkännande kan leda till att produkten förbjuds? Det låter ju helt bakvänt.

Bloggar: ,, , , , ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

torsdag 22 april 2010

Annica Dahlqvist får mer kritik av Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen har hon gett råd till patienter på sin blogg utan att säkerställa uppföljningar eller informera om behandlingsalternativ, rapporterar SVT Mittnytt.

Hon har även, enligt beslutet, brustit i handläggning av patienter och inte gett vård och behandling i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet. Något en läkare är skyldig att göra.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter

onsdag 21 april 2010

Oseriös miljöreklam

Det finns en ökande tendens att använda miljöargument på ett oseriöst sätt, säger biologen och miljövetaren Karin Nielsen som författat rapporten Greenwash - grönmålning av svarta miljösamveten åt Miljöförbundet Jordens Vänner.

Huvudsyftet med rapporten är att lära konsumenterna hur man avslöjar ulvar i fårakläder – företag som försöker verka mer klimatsmarta och miljövänliga än de är. Enligt Karin Nielsen är de branscher som är mest smittade av greenwash bilindustrin, energiindustrin och den kemiska industrin

Karin Nielsen anser förövrigt att det inte bara är företag som ägnar sig åt greenwash. Begrepp som t ex " miljöbil" är också missvisande. Ingen bil är bra för miljön,menar hon.Hennes förhoppning är att konsumenter som uppmärksammar misstänkt greenwash i annonser och marknadsföring börjar anmäla det i större utsträckning.Hon menar att fler fall borde provas för att få tydligare praxis.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt, konsumenter