fredag 25 januari 2013

Tungmetaller i barnmaten-laga den själv!

Trots att halterna inte överskrider de lagstiftade gränsvärdena kan de i v issa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn.

-Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Arsenik finns främst i olika risprodukter, i gröt, välling och risdrycker för barn.

Livsmedelsverket avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år. Bly återfinns i små halter i många produkter i undersökningen.

I modersmjölksersättning, gröt och välling bör halterna sänkas, enligt Livsmedelsverket. Det är därför viktigt att variera barnens mat. Då riskerar man inte att fastna för någon produkt, som har högre halter av någon metall.

För få känner till riskerna med att äta fisk med miljögifterna dioxiner och PCB. Därför har Livsmedelsverket gjort en film som ska spridas på olika sätt.

Höga halter av dioxiner och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön och Bottniska viken, vildfångad lax och öring från Östersjön och Bottniska viken, Vänern och Vättern samt sik från Vänern och röding från Vättern. Livsmedelsverket ger därför råd att inte äta dessa fiskar så ofta. Barn och kvinnor i barnafödande ålder ska inte äta sådan fisk oftare än tre gånger per år.


Filmen finns på kampanjwebbplatsen www.nyttigfisk.se och Livsmedelsverkets webbplats samt inom kort på Youtube.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, kostråd, konsument,konsumenträtt

Inga kommentarer: