måndag 19 oktober 2009

Konsumenternas remissvar på den nya skollagen

Sveriges Konsumenter i Samverkan, den fristående konsumentorganisationen i Sverige, har inte beretts tillfälle att yttra sig över förslaget ”Den nya skollagen” men tar tillfället att ändå yttra sig, på en viktig punkt, nämligen skolmaten. Här kommer ett förkortat utdrag ur deras remissvar:

"Sammanfattning:När så stora frågor står på spel, dels folkhälsan och de skenande kostnaderna för vård, sjukvård och lidande vid sjukdom samt den försämrade prestationsförmågan hos de unga i skolarbetet, som också drar så stora kostnader, måste snarast ordet ”näringsriktigt” definieras och en större enighet tas fram där alla parter kan få vara med och även folket får säga sitt, föräldrarna och skolungdomarna också. Det är otidsenligt att just för matfett och mjölk låta en enstaka myndighet mer eller mindre få skapa en diktatorisk tvångsmatning för i synnerhet skolungdomarna, våra barn.

Det minsta man kan begära är valfrihet vad gäller skolmaten och att överlåta åt barnen och deras föräldrar att välja, om man nu inte kommer fram till en enighet om vad som är ”näringsriktigt”. I undervisningen bör också kost och näring ges större och objektivare utrymme, så kanske barnen själva kan välja, även i detta fall, när de ändå får välja vilken rätt de vill ta, vilka grönsaker de vill äta och även mängden. "

En viktig aspekt i remissvaret är att barnen ska undervisas så att de själva kan ta ställning till vad som är bra eller dåligt och att valfrihet finns så att den som vill kan välja ett fetare alternativ istället för att som nu tvinga alla att äta och dricka lättprodukter.

Läs hela remissunderlaget >> Pressmeddelande >>

Bloggar:
,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat

Inga kommentarer: