tisdag 8 september 2009

Skriv på namninsamlingen mot spridning av avloppsslam

Nu finns det en hemsida där ni kan skriva på en namnlista mot spridningen av avloppsslam på våra åkrar. Den ska lämnas till LRF. Det är Sveriges konsumenter i samverkan som startat namnlistan, Sprid den vidare till era vänner och andra bloggare! Den finns här

Vi är beroende för den framtida livsmedelsproduktionen och försörjningen att mesta möjliga areal behålles ren och produktiv. Därför kan vi konsumenter inte acceptera spridningen av ”låtsas-certifierat” avloppsslam från reningsverken på åkermark, vare sig den används eller ej för livsmedelsproduktionen just nu. Gränsvärdena är för vaga och för många metaller och läkemedelsrester inte ens fastställda. Gränsvärdet för kadmium är också för högt och på sikt hotar det vår hälsa. Spannmål och potatis, våra stapelvaror, är grödor som mest tar upp kadmium. Hur är det med barnmaten?

Lokala konsumentgrupper engagerar sin nu för att påverka lokalt, såväl lokala livsmedelsproducenter som reningsverken och de lokala bondeorganisationerna.

Bloggar:, ,, , , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,
SLU

Inga kommentarer: