tisdag 8 september 2009

Mest kadmium i vete och potatis

Docent Jan Eriksson vid Institutionen för mark och miljö på SLU har analyserat kunskapsläget och utformat alternativa strategier för att minska kadmium i livsmedel i nära samarbete med Kadmiumforum; ett nätverk av forskare, handläggare i myndigheter och personer verksamma i jordbruks- och livsmedelssektorn.

Kadmium har sedan länge setts som ett problematiskt ämne i jordbruket och vi har i Sverige vidtagit flera åtgärder för att minska kadmiumexponeringen. För stor exponering för av kadmium utgör en hälsorisk eftersom det bl a kan leda till njurskador och benskörhet. Marginalen till de nivåer som ger skadliga effekter är mycket liten eller helt obefintlig!

Runt 80 % av det kadmium en icke-rökare får i sig kommer från vegetabilier. Kött och mjölk bidrar i liten grad eftersom halterna i dessa produkter är låga. Den höga kadmiumexponeringen via födan kommer därför i första hand från växtodling, dvs BÖNDERNA har ett stort ansvar för att vi inte får i oss för mycket.

Merparten av det kadmium människan får i sig med födan intas via vegetabilier,dvs växter. Beräkningarna baserades på jordbruksverkets konsumtionsstatistik och analyser av livsmedlens halter vid Livsmedelverket. Bland vegetabilierna står mjöl och gryn för nästan hälften av intaget och potatis för nästan en femtedel. Känsligast för kadmium är alltså VETE(även fullkorn) och POTATIS! RÖKNING är också en stor riskfaktor eftersom tobak innehåller mycket kadmium. Det är också säkrast att undvika tex inälvsmat och skaldjur som har höga halter. Även fiberrika produkter som kli och linfrö innehåller mer Cd än livsmedel i gemen.

Internationellt samarbete för att minska kadmiumrika fosforgödselmedel och nedfall av luftföroreningar har lett till att vi idag nästan uppnått balans mellan tillförsel och bortförsel av Cd för matjorden. Men nu har vi tagit ett steg tillbaka på grund av att kommunerna börjat lägga ut avloppsslam på åkrarna.

Vi konsumenter måste kräva livsmedel som är kadmiumcertifierade, men ännu så länge är sådana produkter ovanliga. Att göra riktiga val när det gäller mat är svårt och kräver stort engagemang och stor kunskap. Det är därför viktigt att vi konsumenterna och våra konsumentorganisationer driver och kräver fortsatt arbete för att så långt möjligt minska Cd-exponeringen.Där ingår också att stoppa att bönderna lägger ut avloppsslam på åkrarna. I ekologisk odling för KRAV-märkning finns regler för tillåtet högsta Cd-innehåll, så handla därför ekologiskt!

, ,, , , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling,SLU

1 kommentar:

orkidea ilona sa...

Vad ska man äta? Fisk innehåller kvicksilver och PCB. Kött innehåller PCB, DDT och Bq. Mjölk och t.o.m ekologiska ägg innehåller dioxin o.s.v

Kvaliteten på grundvattnet i Danmark bl.a är så illa att det inte är drickbart, miljögifter kommer från regnvatten också.

orkideailona.com