tisdag 26 januari 2010

Odlad lax onyttig och dålig för miljön

I Tv2-programmet "Miljöresan" åker David de Rothschild runt och undersöker vilka konsekvenser vår konsumtion har på miljön. Ikväll granskar han hur den odlade laxen odlas, hur nyttig den är och hur laxodlingen drabbar
närmiljön ( vildlax, havsbotten).

Laxlöss är ett stort problem inom laxodling. De gör laxen mer utsatt för sjukdomar och parasiterar på dem så att de till slut svälter ihjäl. Dessutom smittas vildlax när lax odlas i kassar i havet.Odlarna "medicinerar" laxen med "Slice" (?), ett nervgift som dödar lössen. Men då angriper istället lössen vildlaxen istället.

Här kan du läsa mer om Omega 3  och om odlad lax. En laxodling producerar lika mycket avfall som 25000-60 000 människor/dag! Havsbotten och musselodlingar i närhetn av laxodlingarna dör. Det går dessutom åt massor av fisk för att mata den odlade laxen. Enligt programmet "Miljöresan" är det nyttigare att äta den fisk som laxen matas med. Det är 10 ggr mer PCB än i vildlax och dessutom färg i fodret. Hur nyttigt är det?

Vi borde nog inte äta kassodad lax? Själv blir jag mycket tveksam efter att ha sett detta. I programmet förespråkar man istället vildlax (dyr) eller att laxen odlas i slutna tankar för att undvika smitta.
På David de Rothschilds egen hemsida kan du läsa om hans miljöresor .

Bloggar:, , ,, , , , miljö, Göteborgekologisk odling, ,kost,

1 kommentar:

Anonym sa...

Och man bör tillägga att det inte bara är betesfisk som drabbas av laxodlingarna. Vildlaxen drabbas också, och den är redan hotad. Laxlus är "bara" en del i det hela. Odlingslax sätts även ut i älvar och beblandar sina sämre, fattigare gener med vildlaxbeståndens.

För att inte tala om yrkesgisket, det är sjuka mängder lax som tas upp av yrkesfisket. Och bara en spillra som lyckas ta sig tillbaka till hemälven för lek. Den vildlax som trots allt tar sig upp i älvarna möts ofta av vandringshinder i form av vasttenkraftsanläggningar. Och där är det i de allra flesta fallen stopp! Vilket också är orsaken till att energibolagen sätter ut odlad lax i älvarna, det är en form av kompensation. Som i själva verket enbart är av ondo.

Man kan alltså inte köpa lax överhuvudtaget, om man inte vill begå fel. Möjligtvis DAMModlad lax då.. om den odlas i ett slutet system på något sätt. Men det är för dyrt att jobba så för odlarna.

Det är jobbigt att vara en vild atlant- eller östersjölax!